Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

NORRKÖPING JONSBERG 4:2 - husnr 1, JONSBERGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Jonsbergs kyrka, 109

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
JONSBERGS KYRKA (akt.)

1609 - 1609

1726 - 1726

Östergötland
Norrköping
Östergötland
Jonsberg
Jonsbergs församling
Linköpings stift
Jonsberg 17

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Centralkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, grekisk

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Centralkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1997

Historiken kompletterad vid inventeringen 2004:
KYRKOBYGGNADEN
Den äldsta kända kyrkan vid Jonsbergs säteri lär ha varit ett träkapell av okänd ålder, men var sannolikt uppfört under slutet av 1500-talet. Det ska ha varit beläget på platsen för dagens herrgårdsbebyggelse och revs i samband med att ett nytt träkapell uppfördes 1609. Kapellet uppfördes av timmer på initiativ av ägaren till Jonsbergs säteri och var beläget på samma plats som den nuvarande kyrkan. Först 1692 fick Jonsberg ett eget komministerboställe och diskussionerna påbörjades om att uppföra en ny kyrka. Det dröjde till 1725 innan man började bygga en ny kyrka. Vid d...

Läs mer i eget fönster

År 1609 - 1609 Rivning
Rivning av ett medeltida träkapell av okänd ålder.
År 1609 - 1609 Nybyggnad
Kapell av timmer. Utformning okänd. Riven i samband med att nuvarande kyrka uppfördes.

Sven Westin, Jonsbergs kyrka brinner. Östgöta Correspondenten 1961-02-13. (Arkiv)

År 1647 - 1647 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats av gotländsk sandsten, skänkt 1647 av riksrådet och landshövdingen på Gotland och ägaren till Jonsbergs säteri Åke Ulfsparre. Återfanns under kyrkgolvet vid renoveringen 1904. Delar kvarstår och återanvändes 1959 i dagens altarprydnad.
År 1726 - 1726 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, korsarmar, sakristia och vapenhus. Uppförd av timmer med korsformig plan, sakristia i norr samt vapenhus i väster. Byggmästare Christoffer Andersson, Norrköping.

Christoffer Andersson (Byggmästare)

År 1726 - 1726 Nybyggnad - Sakristia

Christoffer Andersson (Byggmästare)

År 1726 - 1726 Nybyggnad - Vapenhus

Christoffer Andersson (Byggmästare)

År 1726 - 1726 Nybyggnad - Korparti

Christoffer Andersson (Byggmästare)

År 1726 - 1726 Nybyggnad - Korsarm/ar

Christoffer Andersson (Byggmästare)

År 1726 - 1726 Fast inredning - altarring
Altarrundel av trä.
År 1726 - 1726 Fast inredning - bänkinredning
Moderniserad vid flera tillfällen, senast 1959.
År 1726 - 1726 Invigning
Invigning midsommardagen av prosten Serlachius, Östra Husby.
År 1741 - 1742 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Draperimålningar runt fönstren, oljemålning som takplafond samt målningar på duk uppsatta på läktarbarriären, föreställande de 12 apostlarna av L Hagander.

L Hagander (Konstnär)

År 1756 - 1756 Fast inredning - predikstol
predikstol, sannolikt tillverkad av bildhuggaren Niclas Österbom, gåva av ägarna till Jonsbergs säteri, Rudbeck och Mörner af Morlanda. Brandskadades 1959 och rekonstruerades.

Niklas Österbom (Konstnär)

År 1756 - 1756 Fast inredning - orgel
Orgelverk byggt av Jonas Wistenius, Linköping, fasadens dekorationer tillverkade av bildhuggare Niclas Österbom. Endast dekorationerna räddades vid branden 1959.

Jonas Wistenius (Orgelbyggare)

Niklas Österbom (Konstnär)

År 1799 - 1799 Specifika inventarier - altarskåp
Ett senmedeltida altarskåp inköptes från Häradshammars kyrka, såldes 1894.
År 1843 - 1843 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan.
År 1890 - 1899 Specifika inventarier - altartavla
Altartavla, målad av prosten G Lundqvist i S:t Anna, förstörd vid branden 1959.

Gustaf Lundqvist (Konstnär - Dekormålare)

År 1896 - 1896 Ändring
Orgelverket från 1756 ombyggdes av orgelbyggare Gustaf Lundqvist, Linköping.

Gustaf Lundqvist (Orgelbyggare)

År 1900 - 1900 Specifika inventarier - dopfunt
Kolmårdsmarmor.
År 1903 - 1903 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan.

Joh. A. Beckman, Stockholm (Klockgjutare)

År 1904 - 1904 Ändring - ombyggnad, interiör
Nytt innertak, bröst och väggpanel, nya fönster med glasmålningar och blyspröjsar i jugend, dörrar och omfattningar, ny inramning av altartavlan. Väggmålningar. Arkitekt Carl Bergsten. Värmesystem med varmluftskamin i norra korsarmen.

Carl Bergsten (Arkitekt)

År 1944 - 1944 Ändring
Väggmålningarna från Bergstens renovering övermålades.
År 1959 - 1959 Ändring - ombyggnad, yttertak
Takets spånbeläggning ersattes av kopparplåt. Arkitekt Kurt von Schmalensee.

Kurt von Schmalensee (Arkitekt)

År 1959 - 1959 Brand - delvis förstörd
Brand 25 september, mest omfattande skador i västra delen, stomme, takstolar, väggar, golv och panelbeklädnad, orgeln. Haganders målningar, orgeln och altartavlan och bl a Bergstens tillägg förstördes. Bänkar och orgelläktare kunde återställas.
År 1959 - 1960 Ändring - ombyggnad
Extreriör ombyggnad, ny gjuten grund, rötskadat timmer utbyttes mot friskt, två igensatta korfönster togs upp, övriga fönsteröppningar gjordes nya med korfönstren som förebild, nya småspröjsade kopplade fönster med antikglas, fasaden försågs med rödfärgad (80% tjära 20% rödfärg) träpanel. Interiör ombyggnad, kyrkan "återställdes i så gott som ursprungligt skick". Golvet togs upp och nytt brädgolv lades. Innanväggarna försågs med träpanel med målade kopior av Haganders målningar. Väggar och tak målades med temperafärg. Bänkinredningen moderniserades. Utrymmen för bibliotek och inventarier m m inrättades i korsarmarnas yttre delar. WC och kapprum inrättades i en förstuga till den helt nyinredda sakristian. Predikstolen restaurerades. Sammanställning av delarna till 1647 års altaruppsats. Nytt altarbord av tegel. Arkitekt Kurt von Schmalensee. Konservator Bertil Bengtsson, Linköping. Byggmästare Algot Johansson. Ny orgel och orgelläktare. Orgelverk byggt av Gebrüder Jehmlich, Dresden. Orgelfasad med användning av bevarade delar från 1700-talsorgeln och läktare ritade av Kurt von Schmalensee.

Algot Johansson (Byggmästare)

Bertil Bengtsson (Konservator)

Gebrüder Jemlich (Orgelbyggare)

Kurt von Schmalensee (Arkitekt)

Sven Westin, Jonsbergs kyrka brinner. Östgöta Correspondenten 1961-02-13. (Arkiv)

År 1971 - 1971 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Fasaderna målades med en blandning av rödfärg och tjära. Stagnborgs Måleri, Östra Ny.

Stagnborgs måleri (Firma)

År 1979 - 1980 Underhåll
Renovering av klockstapeln.
År 1981 - 1981 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Fasaderna ströks med en blandning av rödfärg och tjära, fönstren målades vita. Stagnborgs Måleri, Östra Ny.

Stagnborgs måleri (Firma)

År 1995 - 1995 Specifika inventarier - textilskåp
Liggande textilförvaring i sakristian.