Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KINDA HÄGERSTAD 3:1 - husnr 1, HÄGERSTADS GAMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Hägerstads gamla kyrka, 21

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HÄGERSTADS GAMLA KYRKA (akt.)

1100 - 1249

Östergötland
Kinda
Östergötland
Hägerstad
Rimforsa församling
Linköpings stift
Hägerstad prästgård

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1997

Historik kompletterad vid inventeringen 2004
KYRKOBYGGNADEN
Kyrkan uppfördes av gråsten sannolikt under 1100-talets slut eller 1200-talets början. Den bestod ursprungligen av ett rektangulärt långhus med ett smalare rakslutet kor. Kyrkan förändrades vid ett flertal tillfällen under 1600-talet. Det äldre koret ersattes av ett korparti av långhusets bredd och på norra sidan tillbyggdes en sakristia av sten. Interiören försågs med målningar på väggar och tak och en ny predikstol tillkom. Under 1700-talet förstorades fönsteröppningarna och murpartierna försågs invändigt med draperimålningar. Redan i slutet av 1700-talet utdömdes kyrkan ...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1249 Nybyggnad
Långhus
År 1175 - 1250 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt av kalksten. Flyttad till nya kyrkan.
År 1475 - 1525 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhus av trä på södra sidan, rivet 1682.
År 1500 - 1540 Specifika inventarier - altarskåp
Altarskåp, tillverkat av Virgo Immaculatamästaren från Schleswig-Holstein då han var verksam i Stockholm eller en elev till denne. Till Historiska Museet, Stockholm i samband med att nya kyrkan uppfördes

Virgo Immaculatamästren (Konstnär)

År 1602 - 1602 Nybyggnad - Korparti
Koret revs och långhuset förlängdes åt öster med rakslutet kor av långhusets bredd.
År 1602 - 1624 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia av sten på norra sidan.
År 1608 - 1608 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Kalkmålningar på väggarna och målningar på det platta innertaket, utförda av Matz målare, Linköping. Några bemålade brädor finns bevarade på Historiska Museet, Stockholm.

Mats Målare (Konstnär)

År 1681 - 1681 Fast inredning - predikstol
Predikstol, till Historiska Museet, Stockholm i samband med att nya kyrkan uppfördes. Ljudtaket finns kvar i kyrkan.
År 1682 - 1682 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhus av trä, ersatte det senmedeltida vapenhuset.
År 1742 - 1742 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Draperimålningar runt fönsteröppningarna.
År 1864 - 1866 Tagen ur bruk
Kyrkan övergavs i samband med att en ny kyrka byggdes ca 700 m sydväst om den äldre.
År 1895 - 1895 Rivning
Taket revs och kyrkan iordningsställdes som ruin.
År 1936 - 1939 Ändring - restaurering
Kyrkans murar återuppfördes och ett helt nytt spåntak lades. Ritningar och förslag arkitekt Erik Lundberg.

Erik Lundberg (Arkitekt)

År 1936 - 1939 Konservatorsarbeten
Kalkmålningarna konserverades av konservator Sven Sundbaum, Linköping.

Sven Sundbaum (Konservator)

År 1976 - 1978 Ändring - ombyggnad, exteriör
Murarna försågs med nya smygar av tegel, långhusets norra fönster samt sakristians östra fönster igenmurades. Västra ingången och koringången igenmurades. Fönster med plexiglas och dörrar sattes in. Nya fönsterbänkar av armerad betong. Nytt innertak av trä. Ingenjör Ture Jangvik, K-konsult, Linköping.

Ture Jangvik (Arkitekt)