Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

NORRKÖPING VÅNGA KYRKOJORD 2:2 - husnr 3, VÅNGA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Vånga kyrka och gravkapell, 116

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VÅNGA KYRKA (akt.)

1100 - 1350

1688 - 1688

1728 - 1728

1731 - 1731

1864 - 1866

1864 - 1866

Östergötland
Norrköping
Östergötland
Vånga
Norrköpings Borgs församling
Linköpings stift
Vånga kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1992

Historiken kompletterad vid inventeringen 2006:

Den äldsta kända kyrkan i Vånga var en stenkyrka helgad åt Sankt Olof. Räkenskapsböcker och dylikt saknas före 1659 varför byggnadshistoriken är mycket osäker. Den var byggd av gråsten och bestod av långhus och kor. I slutet av medeltiden skall koret ha blivit tillbyggt på initiativ av biskop Henrik Tidemansson som anses härstamma från socknen. Vid samma tid valvslogs kyrkan och dekorerades med kalkmåleri. På 1880-talet kunde man ännu se två målningslager med bl a Barnamordet i Betlehem, som daterades redan till 1200-talet. Troligt är att kyrkan hade tillkommit under detta århundrade ...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1350 Nybyggnad
Kyrkan uppfördes efter Scholanders ritningar men med en modern inredning av Erik Lundberg. Kopparplåt på tak och tornspira. Nytt konsolburet tredingstak över kyrkorummet, sakristia och skrudkammare förlades till norra korsarmen. Ny läktare i norr för orgel. Västläktaren byggdes igen till församlingssal, entréutrymmen med väntrum, wc och trappa gavs en ny form. Kyrkorummet fick en ny färgsättning och inredningen förnyades, bl a med predikstol i tegel, altare i stjärntorpsmarmor, bänkinredning och armaturer ritade av Lundberg. Arkitekt Erik Lundberg.

Anders Peter Nilsson (Byggmästare)

Fredrik Wilhelm Scholander (Arkitekt)

Cnattingius, Bengt, Vånga kyrka, 1988 (Arkiv)

År 1450 - 1499 Ändring - ombyggnad
Koret tillbyggdes, taket välvdes och dekorerades.

Cnattingius, Bengt, Vånga kyrka, 1988 (Arkiv)

År 1500 - 1500 Specifika inventarier - altarskåp
Altarskåp, svensk tillverkning
År 1661 - 1661 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt av kalksten, troligen tillverkad i Vadstena eller Skänninge.
År 1680 - 1680 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillkockan gjuten.
År 1688 - 1688 Nybyggnad
Kyrkan utvidgades i norr.

Cnattingius, Bengt, Vånga kyrka, 1988 (Arkiv)

År 1728 - 1728 Nybyggnad
Vapenhus på södra långsidan.

Kyrkan (Arkiv)

År 1731 - 1731 Nybyggnad
Klockstapel uppfördes.
År 1756 - 1756 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan gjuten.
År 1781 - 1781 Ändring - ombyggnad
Vapenhus flyttat till västra gaveln.
År 1864 - 1866 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, korsarmar och torn. Sakristia i del av norra korsarmen.

Anders Peter Nilsson (Byggmästare)

Fredrik Wilhelm Scholander (Arkitekt)

År 1864 - 1866 Nybyggnad - Torn

Anders Peter Nilsson (Byggmästare)

Fredrik Wilhelm Scholander (Arkitekt)

År 1864 - 1866 Nybyggnad - Korparti

Anders Peter Nilsson (Byggmästare)

Fredrik Wilhelm Scholander (Arkitekt)

År 1864 - 1866 Nybyggnad - Korsarm/ar

Anders Peter Nilsson (Byggmästare)

Fredrik Wilhelm Scholander (Arkitekt)

År 1864 - 1866 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet

Cnattingius, Bengt, Vånga kyrka, 1988 (Arkiv)

År 1866 - 1899 Fast inredning - orgel
Orgel av J Åkerman

Åkerman (Orgelbyggare)

År 1892 - 1892 Specifika inventarier - altartavla
Altartavla av Johan Krouthén föreställande Kristus och lärjungarna med den knäböjande Tomas.

Johan Krouthén (Konstnär)

År 1908 - 1908 Arkitekturbunden utsmyckning
Måleri interiör i medeltidsstil med kvaderimitation av arkitekt Allan Norblad.

Allan Norblad (Arkitekt)

Bebyggelseregistret, Riksantikvarieämbetet. (Arkiv)

År 1920 - 1929 Ändring - ombyggnad
Den gamla kyrkans sakristia ombyggdes till kapell.

Bebyggelseregistret, Riksantikvarieämbetet. (Arkiv)

År 1933 - 1933 Ändring - restaurering, exteriör
Gravkapell restaurerades och en likkällare anordnades. Arkitekt Axel Brunskog.

Axel Brunskog (Arkitekt)

År 1950 - 1950 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning.
År 1950 - 1955 Ändring - restaurering, interiör
Nytt golv av marmor från Stjärntorpsbrottet i Vånga, ny belysningsarmatur, det medeltidsinspirerade dekormåleriet från 1908 avlägsnades och ersattes av ljusa färger. Arkitekt Erik Lundberg.

Erik Lundberg (Arkitekt)

Cnattingius, Bengt, Vånga kyrka, 1988 Östergötlands länsmuseums topografiska arkiv (Arkiv)

År 1959 - 1959 Brand - delvis förstörd
Kyrkobyggnaden delvis förstörd, endast yttermurarna lämnades kvar.

Cnattingius, Bengt, Vånga kyrka, 1988 Östergötlands länsmuseums topografiska arkiv (Arkiv)

År 1959 - 1962 Ändring - ombyggnad, interiör
Kyrkan uppfördes efter Scholanders ritningar men med en modern inredning av Erik Lundberg. Kopparplåt på tak och tornspira. Nytt konsolburet tredingstak över kyrkorummet, sakristia och skrudkammare förlades till norra korsarmen. Ny läktare i norr för orgel. Västläktaren byggdes igen till församlingssal, entréutrymmen med väntrum, wc och trappa gavs en ny form. Kyrkorummet fick en ny färgsättning och inredningen förnyades, bl a med predikstol i tegel, altare i stjärntorpsmarmor, bänkinredning och armaturer ritade av Lundberg. Arkitekt Erik Lundberg.

Erik Lundberg (Arkitekt)

Fredrik Wilhelm Scholander (Arkitekt)

Bebyggelseregistret, Riksantikvarieämbetet Antikvarisk-topografiskt arkiv, Riksantikvarieämbetet Östergötlands länsmuseums topografiska arkiv (Arkiv)

År 1959 - 1962 Specifika inventarier - kyrkklocka
Kyrkklockor tillverkade vid Bergholtz gjuteri i Sigtuna av den nedsmälta metallen från de gamla klockorna.

Bergholtz gjuteri (Klockgjuteri)

År 1962 - 1962 Invigning
Invigning av biskop Ragnar Askmark.
År 1966 - 1966 Fast inredning - orgel
Orgel byggd av Orgelfirman Marcussen & Son.

Marcussen & Son (Orgelbyggare)

År 1977 - 1977 Ändring - restaurering, exteriör
Exteriör och interiör restaurering av gravkapellet samt stigluckan. Vindfång med biutrymmen tillkom i södra delen av kapellet, nytt altare, nya innanfönster, ny uppvärmningsanordning. Byggnads AB Fredriksson & Sjöö, Plananders byggkonsult AB.

Byggnads AB Fredriksson & Sjöö (Firma)

Plananders byggkonsult AB (Firma)

tergötlands länsmuseums topografiska arkiv (Arkiv)

År 1980 - 1980 Specifika inventarier - kyrkklocka
Omgjutning av storklockan från 1960. Bergholtz klockgjuteri AB.

Bergholtz Klockgjuteri AB (Klockgjuteri)

tergötlands länsmuseums topografiska arkiv (Arkiv)