Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

NORRKÖPING Å-ÅKERBY 1:2 - husnr 1, Å KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B Å kyrka 2007-04-26 från sydväst 010.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
Å KYRKA (akt.)

1200 - 1299

1845 - 1846

1845 - 1846

Östergötland
Norrköping
Östergötland
Å
Västra Vikbolandets församling
Linköpings stift
Å kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

År 1200 - 1299 Nybyggnad
Långhus och kor. se historik
År 1220 - 1280 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt i grågrön kolmårdsmarmor. se historik
År 1400 - 1499 Valvslagning
Stjärnvalv i långhus och kor. se historik
År 1400 - 1499 Nybyggnad - Vapenhus
Troligen byggdes vapenhuset i väster. se historik
År 1400 - 1499 Ändring - ombyggnad, exteriör
Troligen byggdes strävpelare. se historik
År 1400 - 1499 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan tillkom, osäker uppgift. se historik
År 1475 - 1499 Specifika inventarier - altarskåp
Altarskåp. Har ansetts av forskningen som ett nordtyskt arbete. Enl konservator Tångeberg är det ett inhemskt arbete. Avbildar biskop Blasius martyrium och legenden om eremiten Jodocus. Altarskåpet såldes i samband med att nya kyrkan byggdes 1845-46. Tillhör Statens historiska Museum och deponerat i Östergötlands länsmuseum. se historik
År 1647 - 1647 Fast inredning - predikstol
Predikstol av mäster Hans Behm i Västervik. se historik

Hans Behm (Konstnär - Skulptör)

Hans Behm (Konstnär - Bildhuggare)

År 1771 - 1771 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan omgjuten i Norrköping av Elias Annell. se historik
År 1845 - 1846 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Ritning av byggmästare Jonas Jonsson 1842 och arkitekt Jacob Wilhelm Gerss 1843. se historik
År 1845 - 1846 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn

Jacob Wilhelm Gerss (Arkitekt)

Jonas Jonsson (Byggmästare)

År 1845 - 1846 Nybyggnad - Torn

Jacob Wilhelm Gerss (Arkitekt)

Jonas Jonsson (Byggmästare)

År 1845 - 1846 Nybyggnad - Sakristia

Jacob Wilhelm Gerss (Arkitekt)

Jonas Jonsson (Byggmästare)

År 1845 - 1846 Nybyggnad - Korparti

Jacob Wilhelm Gerss (Arkitekt)

Jonas Jonsson (Byggmästare)

År 1846 - 1846 Fast inredning - orgel
Orgel byggd av Sven Nordström. se historik
År 1846 - 1846 Fast inredning - orgel, orgelfasad
Orgelfasad ritad av Carl Gustaf Blom Carlsson. se historik
År 1846 - 1846 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan och lillklockan flyttades från den gamla kyrkan, där de hängt i en klockstapel, till den nya. se historik
År 1847 - 1847 Invigning
Midsommardagen invigdes kyrkan av biskop Johan Jacob Hedrén. Den första gudstjänsten var i advent 1846. se historik
År 1850 - 1899 Teknisk installation - värme
Teknisk installation av värmeugn. se historik
År 1850 - 1899 Ändring - restaurering, interiör
Ommålning med bl a bruna linjer kring fönster och dörrar samt ornamentsmålning och text över altaret. se historik
År 1864 - 1865 Specifika inventarier - tornur
Tornur av urmakare S Svensson. Tavlor av järnplåt, visare och siffror av förgyllt järn. se historik
År 1870 - 1930 Specifika inventarier - altartavla
Altartavla med motivet Golgata med Jerusalem, målad av godsägare Almqvist på Ring, borttogs 1939 och förvaras nu sannolikt bakom orgeln. se historik
År 1878 - 1878 Brand
Den gamla kyrkan brann och förvandlades till ruin. se historik
År 1878 - 1878 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya fönster med järnramar sattes in i hela kyrkan enligt ett försäkringsbrev. se historik
År 1893 - 1893 Ändring
Orgel, tillbyggd av A P Molin, Norrköping. se historik

A P Molin (Orgelbyggare)

År 1939 - 1939 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats, tidigare en tavla bakom det medeltida krucifixet, nu enbart blåmålad fond. bibelspråket i arkitraven ersattes med en dekorativ slinga. Arkitekt Kurt von Schmalensee, Norrköping. se historik
År 1939 - 1939 Ändring - ombyggnad, fönster
Korfönstren murades igen, synliga som nischer på insidan och blindfönser på utsidan. se historik
År 1939 - 1939 Ändring - ombyggnad, interiör
Nordporten murades igen och sydportalen försågs med dubbeldörrar. Eventuellt behölls den gamla ytterdörren men den flyttades utåt i murlivet. Dopplats ordnades framför nordportalen. nytt golv lades på det gamla under bänkarna. Ommålning av väggar och valv. Arkitekt Kurt von Schmalensee, Norrköping. se historik
År 1939 - 1939 Teknisk installation - värme
Kaminerna ersattes med elektrisk uppvärmning, transformatorrum under trappan i vapenhuset. Förslag utarbetat av Elektriska aktiebolaget AEG, Norrköping. Dessutom elektrisk orgelfläkt. se historik
År 1939 - 1939 Fast inredning - bänkinredning
En bänkrad togs bort i väster samt tre bänkrader under läktaren. Sittbänkarna ändrades med mer lutande ryggstöd och djupare sitsar. se historik
År 1963 - 1963 Ändring - ombyggnad, interiör
Dopplatsen flyttades till koret. Ommålning. se historik
År 1966 - 1966 Underhåll - Omputsning, exteriör
Fasaderna sprutputsades. se historik
År 1971 - 1972 Ändring
Restaurering av A Magnussons Orgelbyggeri AB, Mölnlycke. se historik
År 1974 - 1974 Ändring
Lagning av storklockan. se historik
År 1975 - 1975 Specifika inventarier - kyrkklocka
Nytillverkad storklocka från Bergholtz klockgjuteri, Sigtuna. se historik
År 1994 - 1994 Teknisk installation - el
Ny elinstallation. se historik
År 1997 - 1997 Underhåll - exteriör
Fasaderna putsades med kalkbruk och avfärgades med kalkfärg. Färgsättning från gult och vitt till enbart brutet vitt. Omläggning av tak med varmförzinkad stålplåt, nya plåtavtäckningar och stuprör. Målning av gjutjärnsfönster och snickerier. Konsult Owe Axelsson, Norrköping. se historik