Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

YDRE SUND 3:1 - husnr 2, SUNDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SUNDS KYRKA (akt.)

1793 - 1794

Östergötland
Ydre
Östergötland
Sund
Sund-Svinhults församling
Linköpings stift
Sund 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1992


Historiken kompletterad vid inventeringen 2006:

Den första kända kyrkan tros ha uppförts på 1200-talet, sannolikt med rektangulärt långhus, och smalare kor med absid i öster. Kyrkan var valvslagen och tillbyggd i flera etapper med bl a sakristia i norr samt vapenhus. Under koret fanns gravar tillhörande familjen Rääf och under sakristian gravar tillhörande familjen Drake. Till kyrkan hörde en klockstapel med två klockor, en kyrkbod och en klockargård. Äldre räkenskaper och övriga handlingar förstördes i en brand i prästgården 1631 varför byggnadshistoriken är oklar. År 1660 skadades kyrkan i en brand som endast lämnade murarna kva...

Läs mer i eget fönster

År 1793 - 1794 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och torn. Tornet flankeras av två vidbyggnader.

Casper Seurling (Arkitekt)

Olof Tempelman (Arkitekt)