Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ÖDESHÖG TREHÖRNA 2:1 - husnr 3, TREHÖRNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Trehörna kyrka, 10

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
TREHÖRNA KYRKA (akt.)

1643 - 1647

1861 - 1862

Östergötland
Ödeshög
Östergötland
Trehörna
Ödeshögs församling
Linköpings stift
Trehörna kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1992

Historiken kompletterad vid inventeringen 2004:
KYRKOBYGGNADEN
Den nybildade socknens första kyrka uppfördes mellan åren 1643-1647. Den var uppförd av timmer med ett rektangulärt långhus med smalare kor, vapenhus på södra sidan och sakristia på norra sidan. Tornet byggdes till i slutet av 1600-talet och försågs med en kupolformad huv med spira.

I mitten av 1800-talet ansågs kyrkan för liten för den växande församlingen och man planerade att bygga till den. Den befanns dock vara i för dåligt skick och det beslöts istället om rivning och nybyggnad. Församlingen bestämde på sockenstämman 1861 att riva den gamla kyrkan och bygga en ny...

Läs mer i eget fönster

År 1643 - 1647 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Kyrka av timmer med långhus med smalare kor, vapenhus mitt på södra sidan och sakristia mitt på den norra.
År 1652 - 1652 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklocka, gåva av överste Arvid Ribbing.
År 1695 - 1695 Nybyggnad - Torn
Torn i väster med kupolformad huv.
År 1701 - 1701 Fast inredning - predikstol
Predikstol tillverkad i Vadstena, förändrad i samband med uppsättning i den nya kyrkan 1862, renoverad 1961.
År 1734 - 1734 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Invändiga målningar troligen utförda av Daniel Hjulström.

Daniel Hjulström (Konstnär - Dekormålare)

År 1740 - 1740 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan, gjuten av Magnus Hultman, Norrköping.

Magnus Hultman (Klockgjutare)

År 1861 - 1862 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn. Material från den gamla kyrkan kan ingå i den nuvarande. Kyrka av liggande timmer med rektangulärt långhus med rakslutet korparti, utbyggd flersidig sakristia i öster samt torn i väster. Byggd av soldaten Carl Fröjd i Brickarp.

Carl Fröjd (Byggmästare)

År 1861 - 1862 Nybyggnad - Torn

Carl Fröjd (Byggmästare)

År 1861 - 1862 Nybyggnad - Sakristia

Carl Fröjd (Byggmästare)

År 1861 - 1862 Nybyggnad - Korparti

Carl Fröjd (Byggmästare)

År 1862 - 1862 Fast inredning - orgel
Orgel byggd av organisten Per Jonsson, Källstad.

Per Erland Jonsson (Orgelbyggare)

År 1874 - 1874 Specifika inventarier - altartavla
Altartavla, kopia efter Rubens Nedtagande från korset, målad av J P Johansson.

J Johansson (Konstnär)

År 1939 - 1939 Fast inredning - orgel
Orgeln från 1862 försågs med ett nytt verk byggt av Olof Hammarberg, Göteborg, renoverad 2002.

Olof Hammarberg (Orgelbyggare)

År 1953 - 1953 Teknisk installation - el
Elektrisk värmeledning och ljus, eventuellt tillkom innanfönstren nu.
År 1961 - 1962 Ändring - ombyggnad, interiör
Ny trappa i vapenhuset, nya dörrar med större bredd än de befintliga mellan vapenhus och kyrkorum, korgolvet utökades, översyn av timmerstommen, södra korbänkarna avkortas, de bakre bänkraderna borttogs, altarringen avkortades och dörrarna borttogs, ev omgjordes altaret, skåpinredning i sakristian, ommålning. Ingenjör Erik Persson, Johannes Dahl arkitektfirma, Tranås.

Johannes Dahl (Arkitekt)

År 1961 - 1961 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt av trä. Ingenjör Erik Persson, Johannes Dahl arkitektfirma, Tranås.
År 1961 - 1961 Teknisk installation - el
Elektrisk installation, kaminen i korets nordöstra hörn borttogs.
År 1998 - 1998 Underhåll - exteriör
Omläggning av plåtavtäckningen på tornet, översyn av utvändiga trappor, friläggning och rengöring av granitsockeln, utbyte av rötskadade syllar och panelbrädor, nya fönsterbleck och ommålning av samtliga utvändigt målade ytor. ATRIO arkitekter, Västervik.

ATRIO Arkitekter Västervik AB (Arkitektkontor)