Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VADSTENA HOV 19:1 - husnr 1, HOVS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

HOVS KYRKA, 2004-03-16, 34339

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HOVS KYRKA (akt.)

1100 - 1149

1150 - 1299

1200 - 1299

Östergötland
Vadstena
Östergötland
Hov
Vadstena församling
Linköpings stift
Hov 132

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1997

Historiken kompletterad vid inventeringen 2005:

KYRKOBYGGNADEN
De tidiga kristna gravmonumenten, de s k eskilstunakistorna, är rikt företrädda i Hov. I sin mest utvecklade form har gravmonumenten bestått av fem hällar - sidohällar, gavelhällar samt en lockhäll. De har framför allt förekommit i den västra delen av Östergötland, som faktiskt har den största koncentrationen i landet. Dessa tidiga kristna gravmonument med vikingatida ornamentik har satts i samband med kungs- och stormansgårdar. Sannolikt har de tidigmedeltida kungarna och deras närmaste män uppfört egna kyrkor och kyrkogårdar i anslutning till sina gods och gårdar. I H...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1149 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Kyrka av sten med rektangulärt långhus och ett smalare rakslutet kor. Revs i samband med att den nuvarande kyrkan uppfördes. Eventuellt infogades en del av sydmuren i den nya kyrkans vapenhus.
År 1150 - 1199 Nybyggnad - Korparti
År 1150 - 1299 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Kyrka av tuktad kalksten, koret uppfördes först, sen långhuset. Koret är murat med opus spicatum. Murverket i långhusets nedre del innehåller ett stort antal delar till s k eskilstunamonument. Två romanska fönster på sydsidan och ett på nordsidan.
År 1200 - 1299 Nybyggnad
År 1400 - 1499 Nybyggnad - Sakristia
År 1400 - 1499 Valvslagning
Valvslagning av kyrkorummet.
År 1400 - 1515 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Måleri på valven.

Nisbeth, Åke, Östgötskt medeltida monumentalmåleri (Arkiv)

År 1400 - 1499 Nybyggnad - Sakristia
År 1460 - 1495 Dendrokronologisk undersökning
1460: Datering av dendrokronologisk provtagning av högben av tall i långhuset. 1473-1474: Datering av dendrokronologisk provtagning av ekbjälklag i tornet. 1493-1495: Datering av dendrokronologisk provtagning av ek i klockbocken.
År 1500 - 1529 Nybyggnad - Torn
År 1671 - 1671 Ändring - ombyggnad, valvslagning
Tornets bottenvåning valvslogs.
År 1717 - 1717 Fast inredning - predikstol
Predikstolen tillverkad av mäster Olof Wiström, Vadstena. Den flyttades från södra sidan 1751 till sin nuvarande placering. Förändrades och förminskades 1882 och återställdes 1950.

Olof Wiström (Konstnär - Bildhuggare)

År 1719 - 1719 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsatsen tillverkad av Bengt Wedulin, bemålades 1732. Mittpartiet härrör från ett senmedeltida altarskåp.

Bengt Wedulin (Obestämd yrkestillhörighet)

tergötlands länsmuseums topografiska arkiv (Arkiv)

År 1765 - 1765 Ändring - ombyggnad, exteriör
Tornkrönet försågs med en lanternin i två avsatser, klockorna flyttades upp. Sannolikt murades den övre delen om. Byggmästare Petter Andersson Frimodig.

Petter Andersson (Byggmästare)

År 1774 - 1774 Fast inredning - orgel
Ny orgel byggdes av orgelbyggare Lars Strömblad, Ödeshög, verket ersattes med ett nytt 1914 och fasaden ombyggdes. Sannolikt byggdes även läktaren.

Lars Strömblad (Orgelbyggare)

tergötlands länsmuseums topografiska arkiv (Arkiv)

År 1783 - 1783 Ändring - ombyggnad, interiör
Nytt altare och altarring, nya korbänkar och ny eller ombyggd bänkinredning m m. Bekostades av Friherrinnan Funk, född Odencrantz, på Hovgården.
År 1786 - 1786 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan omgjuten hos Per. And. Billsten i Norrköping.

Anders Billsten (Klockgjutare)

År 1815 - 1815 Rivning
Rivning av det medeltida vapenhuset samt igensättning av sydportalen.
År 1844 - 1844 Ändring - restaurering, exteriör
Fasaden putsades och taket omtäcktes under ledning av direktör A Nyström.

Abraham Nyström (Byggmästare)

År 1865 - 1865 Teknisk installation - värme
Kamin i sakristian.
År 1869 - 1869 Ändring - ombyggnad, interiör
Nuvarande stentrappan till tornet byggdes och golvet i kyrkans kor lades om med användande av gamla gravstenar från kyrkogården.
År 1873 - 1873 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt av trä, ritad av byggmästare Johan Robert Nyström.

Johan Robert Nyström (Byggmästare)

År 1881 - 1882 Ändring - restaurering, interiör
Predikstolen och altartavlan renoverades av Westell, Lönsås.

Westell (Hantverkare)

År 1887 - 1887 Teknisk installation - värme
Kamin vid södra långhusväggen.
År 1914 - 1914 Ändring - ombyggnad, interiör
Ommålning av väggar m m. Bänkarna omgjordes (utan i koret) virket delvis återanvänt till nya bänksitsar och ryggstöd, bänkdörrarna återanvändes, sannolikt delvis nya smidesbeslag, nytt trägolv i bänkkvarteren, nytt stengolv i gångarna. Sannolikt omändrades läktaren. Fragment av ristade kalkstenshällar sattes upp i vapenhuset. En medeltida järnbeslagen dörr skänktes till Historiska Museet i Stockholm. Otto Janse. Byggmästare Lind.

Lind (Byggmästare)

Otto Janse (Fotograf)

År 1914 - 1914 Fast inredning - orgel
Nytt orgelverk byggt av Åkerman & Lund, orgelfasaden från 1774 något ombyggd, verket ombyggt och fasaden rekonstruerad och invigd 1975.

Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

tergötlands länsmuseums topografiska arkiv (Arkiv)

År 1914 - 1914 Teknisk installation - värme
Ny värmeledning med lågtrycksånga, källare inreddes under sakristian
År 1947 - 1953 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning och uppvärmning samt elektrisk klockringning. Pannrum inrättades i källaren under sakristian

tergötlands länsmuseums topografiska arkiv (Arkiv)

År 1950 - 1950 Ändring - restaurering, interiör
Läktarens kassettak ersattes av ett slätt brädtak, två pelare borttogs då västportalen frilades, blyspröjsade innanfönster med olikfärgade antikglas, bänkgavlarnas 1600-talsfägsättning togs fram, predikstolen renoverades och de medeltida kalkmålningarna togs fram. Eventuellt nytt altare av trä, altarringen omgjordes. Sakristian ombyggd, nytt skrudskåp. Arkitekt Kurt von Schmanlensee, Norrköping, konservator Bertil Bengtsson, Linköping.

Bertil Bengtsson (Konservator)

Kurt von Schmalensee (Arkitekt)

År 1950 - 1950 Ändring
114 fragment av s k eskilstunakistor påträffades. Ett museum anordnades i tornkammaren.
År 1961 - 1961 Ändring - restaurering, exteriör
Omputsning, de medeltida fönsteromfattningarna frilades. Den utvändiga torntrappan försågs med ett smidesräcke. Arkitekt Kurt von Schmalensee.

Kurt von Schmalensee (Arkitekt)

Östergötlands länsmuseums topografiska arkiv, Antikvarisk-topografiskt arkiv (Arkiv)

År 1975 - 1975 Fast inredning - orgel
Invigning av ombyggnaden av 1914 års orgel samt den rekonstruerade orgelfasaden, där även de "ursprungliga färgerna" tagits fram. Smedmans Orgelbyggeri.

Smedmans Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

tergötlands länsmuseums topografiska arkiv (Arkiv)

År 1993 - 1993 Underhåll - interiör
Väggarna rengjordes. Målaremästare Stellan Bengtsson, Sturefors.

Stellan Bengtsson (Hantverkare - Målare)

År 2001 - 2001 Underhåll - fönster
Provrenovering av 1950-talets blyspröjsade fönster, prov utfördes på ett fönster på södra sidan av långhuset. Glaskonst Winfied Bayer, Tranås.

Winfried Baier (Konstnär - Glaskonstnär)