Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VADSTENA NÄSSJA 7:1 - husnr 1, NÄSSJA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Nässja kyrka, 85

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
NÄSSJA KYRKA (akt.)

1150 - 1199

1150 - 1199

Östergötland
Vadstena
Östergötland
Nässja
Dals församling
Linköpings stift
Nässja 200

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1997

Historiken kompletterad vid inventeringen 2005:


KYRKOBYGGNADEN
Det finns väldigt knapphändiga uppgifter framtagna om Nässja kyrkas byggnadshistoria. Kyrkan är genom dendrokronologisk provtagning, d v s årsringsanalys, daterad till 1100-talets andra hälft. Kyrkans medeltida takstol är till stora delar bevarad och på Historiska museet i Stockholm finns sedan 1906 en ornerad bräda från den romanska takkonstruktionen. Kyrkan uppfördes av kalksten och gråsten med ett rektangulärt långhus och smalare absidkor. Senare under medeltiden valvslogs kyrkorummet och sakristian tillbyggdes vid korets nordvägg.

Kyrkans exteriöra utseende under...

Läs mer i eget fönster

År 1150 - 1199 Nybyggnad
Långhus och kor. Dendrokronologisk datering.
År 1150 - 1199 Nybyggnad - Korparti
År 1150 - 1199 Nybyggnad
Kyrka av sten med rektangulärt långhus och smalare absidkor. Dendrokronologiskt daterad.
År 1200 - 1529 Nybyggnad - Sakristia
År 1200 - 1529 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia av sten på norra sidan.
År 1225 - 1249 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfuntscuppa av vätternsandsten.
År 1400 - 1529 Valvslagning
Valvslagning.
År 1400 - 1529 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Kalkmålningar i valven.
År 1695 - 1695 Nybyggnad - Torn
Takryttare
År 1695 - 1695 Ändring - ombyggnad
Takryttare eller gaveltorn över långhusets västra del, uppfördes av Håkan i Långdalen och Sven i Örberga. Klockorna flyttades dit från en klockstapel som samma år utdömdes som oduglig.

Nässja kyrka, u å Sveriges Bebyggelse, Östergötlands län V (Arkiv)

År 1701 - 1701 Fast inredning - altare
Altare och predikstol reparerades samt målades av en målare från Vadstena.
År 1701 - 1701 Fast inredning - predikstol
Altare och predikstol reparerades samt målades av en målare från Vadstena.
År 1701 - 1701 Specifika inventarier - altartavla
En medeltida altartavla ommålades av en målare från Vadstena.
År 1703 - 1703 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklocka gjuten i Jönköping.
År 1725 - 1775 Ändring - ombyggnad
Fönsteröppningarna förstorades.
År 1760 - 1760 Ändring - ombyggnad
Ett nytt fönster togs upp på västra gaveln, kyrkan vitkalkades in- och utvändigt.
År 1785 - 1785 Fast inredning - predikstol
Predikstol, tillverkad av snickaremästare Linman, Nykvarn.

Linman (Hantverkare - Snickare)

År 1792 - 1792 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan omgöts av Jonas Magnus Fries, Jönköping.

Jonas Magnus Fries, Jönköping (Klockgjutare)

År 1800 - 1829 Nybyggnad - Vapenhus
År 1810 - 1820 Specifika inventarier - altartavla
Den medeltida altartavla "som under Påvetiden stod uti Wadstena Klosterkyrka och därifrån blifvit hitskänkt" flyttades till sakristian, åter till altaret 1935.

Antikvarisk-topografiska arkivet, Riksantikvarieämbetet Kyrkan (Arkiv)

År 1816 - 1816 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhus i väster.
År 1816 - 1816 Ändring - ombyggnad, exteriör
Vapenhuset på södra sidan revs och en ny ingång togs upp på västra gaveln, nytt tak gemensamt över långhus och kor.
År 1816 - 1816 Ändring - ombyggnad, interiör
De medeltida valven revs och ersattes med ett plant brädtak, triumfbågen vidgades och förhöjdes.

Bonnier, Kyrkorna i Dals härad, 1996 (Arkiv)

År 1849 - 1849 Specifika inventarier - altartavla
Altartavla "Nattvardens instiftande", skänkt av Anders Larsson på Broby.
År 1856 - 1856 Fast inredning - orgel
Orgel, sannolikt äldre än 1856, eventuellt byggd eller ombyggd av Sven Nordström, Flisby, ombyggd 1938 och 1977.

Sven Nordström (Orgelbyggare)

Nässja kyrka Östgöta Correspondenten 1977-02-09 (Arkiv)

År 1875 - 1899 Teknisk installation - värme
Kamin på korets norra sida.
År 1906 - 1906 Arkitekturbunden utsmyckning
En ornerad planka med stiliserade akantusblad, som suttit vid kyrkans takfot såldes till Historiska Museet i Stockholm.
År 1934 - 1935 Ändring - ombyggnad, interiör
Tre gravar påträffades under schaktning i koret. De nedlades i en gemensam grav.
År 1934 - 1935 Ändring - ombyggnad, interiör
Det äldre trägolvet i mittgång och kor ersattes av kalkstensplattor och höjdes i koret. Det vitmålade taket renskrapades och brunlaserades, taklisten målades i en blå ton, liksom läktarens kannelerade pelare. Väggarna lagades och kalkades. Nya bänkar och nytt golv i bänkkvarteren, de äldre luckorna bevarades. Nytt golv på läktaren och ny trapp till läktaren, läktarbänkarna borttogs. Innanfönster, med antikglas i koret. Altartavla från 1800-talet ersattes av den äldre altartavlan från 1701, som konserverades. Eventuellt ombyggdes den runda altarringen till en rak och altaret ombyggdes. Triumfbågens väggar drogs ner till golvet. Nytt golv i sakristian, väggskåpet iordningställdes med ny lucka. Predikstolen målades och förgylldes (guldfärgen dämpades och den vita färgen mildrades). Färgsättningen i blåvitt ersattes av de "ursprungliga färgerna". Arkitekt Johannes Dahl, Tranås. Målarmästare Mauritz Ekholm, Malmslätt, Konservator Sven Sundbaum, Linköping.

Johannes Dahl (Arkitekt)

M Ekholm (Hantverkare - Målare)

Sven Sundbaum (Konservator)

Östergötlands länsmuseums topografiska arkiv Östgöta Correspondenten 1935-10-01 (Arkiv)

År 1938 - 1938 Fast inredning - orgel
Orgeln från 1856 ombyggdes av David Pettersson, Landsbro, återställdes 1977.

tergötlands länsmuseums topografiska arkiv (Arkiv)

År 1940 - 1940 Teknisk installation - värme
Kamin ersattes av elektrisk uppvärmning.
År 1950 - 1950 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning och klockringning.
År 1958 - 1958 Ändring - ombyggnad, exteriör
Taket omlades med nytt kyrkspån av furu.
År 1977 - 1977 Fast inredning - orgel
Orgeln från 1856 återställdes i ursprungligt skick. Orgelbyggare Reinhard Kohlus, Vadstena.

Reinard Kohlus (Orgelbyggare)

År 1996 - 1996 Underhåll - exteriör
Fönstren renoverades och ommålades med linoljefärg i samma kulör som tidigare, mörkt grönt. Sten Peterson Konservator NKF, Olle Gustavssons Måleri AB, Askeby.

Gustavssons Måleri AB (Firma)

Sten Peterson (Konservator)

År 1996 - 1996 Underhåll - interiör
Taket rengjordes, väggar omkalkades, pelare, orgelläktare, orgel, innanfönster samt dörrarnas insidor ommålades. Bänkar och predikstol rengjordes endast. Sten Peterson Konservator NKF, Olle Gustavssons Måleri AB, Askeby.

Olle Gustavssons Måleri AB (Firma)

Sten Peterson (Konservator)

År 1997 - 1997 Teknisk installation - el
Ny el- och värmecentral, nya bänkvärmare.
År 1997 - 1997 Teknisk installation - värme
Ny el- och värmecentral, nya bänkvärmare.
År 1997 - 1997 Ändring
Altarringen borttogs på prov.