Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

OVANÅKER ALFTA PRÄSTBORD 2:1 - husnr 1, ALFTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3996-12.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ALFTA KYRKA (akt.), ALFTA KYRKA (akt.)

1765 - 1770

1767 - 1769

Gävleborg
Ovanåker
Hälsingland
Alfta
Alfta-Ovanåkers församling
Uppsala stift
Västra Kyrkogatan 2

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2006

Efter att den medeltida kyrkan rivits påbörjades uppförandet av dagens kyrka 1767. Endast ett tjugotal år senare brann dock kyrkan med resultatet att nära nog all inredning försvann. Murarna klarade sig och kyrkan kunde byggas upp igen varpå den stod färdig 1799. Utgifterna för återuppbyggnaden medförde att den fasta inredningen kom att kompletteras ända in på 1840-talet, och redan åren innan sekelskiftet 1900 var det aktuellt med en genomgripande renovering. Nästa större renovering gjordes vid mitten av 1950-talet och omkring 1980 ytterligare en.

År 1200 - 1769 Ändring
Den första kyrkan byggs i Alfta, helgad åt S:t Olof. Händelser mellan 1200 och 1769 kan man hitta i dokumentet Alfta kyrka händelselista som finns under Dokument.
År 1400 - 1519 Nybyggnad - Torn
År 1765 - 1770 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och sakristia

Daniel Hagman (Byggmästare)

År 1765 - 1770 Nybyggnad - Sakristia

Daniel Hagman (Byggmästare)

År 1765 - 1770 Nybyggnad - Korparti

Daniel Hagman (Byggmästare)

År 1767 - 1769 Nybyggnad
Murmästare Daniel Hagman, Sundsvall, leder arbetet med nedrivningen av den medeltida kyrkan samt uppbyggnaden av den befintliga. Det äldre tornet behålls. Kyrkan står under tak samma höst och putsas året därpå. Inredningsarbetet slutförs under året 1769.
År 1770 - 1770 Invigning
Alfta nya kyrka invigs.
År 1793 - 1799 Ändring - ombyggnad
Kyrkan restaurerad efter branden

Johan Christoffer Loëll (Byggmästare)

År 1793 - 1793 Brand - delvis förstörd
År 1793 - 1793 Brand
Kyrkan brinner. Nära nog all fast inredning förstörs medan murarna klarar sig så pass att de går att reparera.
År 1793 - 1799 Ändring - restaurering
Kyrkan repareras och tornet moderniseras under länsmurmästaren J C Loëll. En ersatt predikstol från 1654 övertas från Arbrå kyrka, tillverkad av Peder Olofsson, Ljusdal, med en senare baldakin av Måns Jonsson (Granlund), Hudiksvall (år 1700). Återuppbyggnadsutgifterna möjliggör dock inte inköp av en altartavla.

Johan Christoffer Loëll (Arkitekt)

År 1815 - 1815 Fast inredning - predikstol
En ny predikstol ersätter den från Arbrå övertagna. Denna tillverkas av två sockenbor; Olof Brunk och Pehr Tulpan efter ritningar av A Almfelt. Förgyllning utförs året efter av J Nyblad, Voxna.

Axel Almfelt (Arkitekt)

Johan Nyblad (Konstnär)

År 1830 - 1830 Fast inredning - orgel
En ny 22-stämmig orgel installeras, byggd av Erik Nordqvist med en fasad ritad av J W Gerss.

Eric Nordqvist (Orgelbyggare)

Jacob Wilhelm Gerss (Arkitekt)

År 1840 - 1840 Specifika inventarier - altartavla
En ny altartavla med förlaga i Kungsholms kyrka i Stockholm sätts upp, målad av S A Blombergsson.

Svante Albert Blombergsson (Konstnär)

År 1898 - 1899 Ändring - ombyggnad, interiör
Kyrkan renoveras genomgående och får nya öppna bänkar, en ny läktare, altarring och en ny orgel. Hela kyrkan målas invändigt. Arbetet utförs efter förslag av arkitekt C A Ekholm.

Carl Axel Ekholm (Arkitekt)

År 1921 - 1921 Specifika inventarier - altartavla
Altartavlan restaureras.
År 1936 - 1936 Underhåll - exteriör
Kyrkan renoveras utvändigt under ledning av Carl Bååth, Bollnäs. Väggarna kalkas, fönster och plåt målas, tornets takfall kläds med kopparplåt, utsmyckning förgylls.

Carl Bååth (Arkitekt)

År 1950 - 1959 Ändring - tillbyggnad
Utbyggnad i hörnet mellan sakristia och långhus.
År 1950 - 1950 Specifika inventarier - tornur
Nytt tornur installeras.
År 1956 - 1958 Ändring - restaurering, interiör
Kyrkan renoveras genomgående ytterligare en gång. Ansvarig för arbetet är arkitekt Sten Dalén, och för konservering och färgsättning konservator Gunnar Schiller. Målet är denna gång att i största mån återskapa det kyrkorum som fanns innan renoveringen 1898-99. Bänkarna byts till de idag befintliga och kyrkorummet ommålas återigen. El- och värmesystem förnyas.

Gunnar Schiller, Stockholm (Konservator)

Sten Dalén (Arkitekt)

År 1961 - 1962 Ändring
Kyrkans exteriör renoveras. All puts bilas bort och fasaderna putsas med KC-bruk. Taket beläggs med koppar. I samband med fasadarbetet gjordes en utförlig murverksdokumentation av tornet, och ett av tornets fönster minskades. Orgeln byggs om och till av firman Åkerman & Lund, Solna, och flyttas 90 cm närmare västra muren.

Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1969 - 1969 Fast inredning - orgel
En sjustämmig kororgel av märket Walter Thür införskaffas och placeras vid korets norra vägg. Tornrummet väster om orgelläktaren skapas genom att en vägg byggs däremellan.
År 1980 - 1981 Ändring - ombyggnad, interiör
Kyrkorummet förändras efter förslag av arkitekt Uno Söderberg, Stockholm. Under läktaren inrättas två rum för mottagning och förrättning samt serviceutrymmen. Ett fåtal bänkrader avlägsnas därför. Nya radiatorer installeras. I koret flyttas altaret fram och görs fristående.

Uno Söderberg (Arkitekt)

År 1993 - 1993 Specifika inventarier - textilskåp
Ny förvaringsmöbel för mässhakar placeras mot korets norra vägg. Arkitekt Uno Söderberg, Stockholm, tillverkare Lindblom & Co, Alfta.

Uno Söderberg (Arkitekt)

År 1996 - 1996 Underhåll
Kyrkan renoveras. Fasaderna lagas och avfärgas, invändigt görs vissa konservatorsarbeten, målningsarbeten m.m. Koret anpassas för rörelsehindrade genom att en ramp tillkommer.