Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÖTEBORG BERGSJÖN 47:1 - husnr 1A, BERGSJÖNS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KI SW 0611-05

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BERGSJÖNS KYRKA (akt.)

1974 - 1974

1974 - 1974

1974 - 1974

1974 - Okänt

Västra Götaland
Göteborg
Västergötland
Göteborg
Bergsjöns församling
Göteborgs stift
Rymdtorget 5A

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Stadsdelen Bergsjön i Göteborg började bebyggas 1967 efter en plan upprättad 1965. En provisorisk s.k. vandringskyrka togs i bruk vid Rymdtorget redan samma år. År 1968 inrättades inom stadsdelen Bergsjön ett kyrkobokföringsområde. Bergsjön blev en egen församling 1971 efter delning av Nylöse församling. Projektering av kyrka, församlingshem och pastorsexpedition vid Bergsjöns centrum påbörjades 1969 och kyrkan kunde invigas juni 1974.

Planering och projektering
Uppdraget att upprätta programhandlingar för kyrkobyggnaden lämnades åt arkitekt Bo Cederlöf. Konstruktionsritningar gjordes av AB Brodefors & Mattsson Byggkonsult och
V...

Läs mer i eget fönster

År 1974 - 1974 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och sakristia. Sammanbyggd med församlingshus

Bo Cederlöf (Arkitekt)

År 1974 - 1974 Nybyggnad - Sakristia

Bo Cederlöf (Arkitekt)

År 1974 - 1974 Nybyggnad - Korparti

Bo Cederlöf (Arkitekt)

År 1974 - 1974 Invigning
Kyrkan invigdes juni 1974 av biskop Bertil Gärtner.
År 1974 - 1974 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1974 - 1974 Nybyggnad
År 1974 - Okänt Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1985 - 1985 Ändring - ombyggnad
1985 Ombyggnad av församlingsdelen.
År 1990 - 1990 Beslut om skyddsföreskrifter
Kyrkan skyddas enligt KML Bergsjöns kyrka och kyrkotomt omfattas av 4 kap. Kulturminneslagen avseende kyrkligt kulturminne. Enligt Riksantikvarieämbetets beslut 1990-04-19 omfattas anläggningen även av tillståndsplikt enligt KML 4 kap § 3. Lagen om kulturminnen m m (SFS 1988:950).
År 1994 - 1994 Ändring - ombyggnad, golv
Omläggning av kyrksalens klinkergolv
År 1995 - 1995 Ändring - ombyggnad, yttertak
Reparation av "lågdelens" papptak.
År 2001 - 2001 Fast inredning - bänkinredning
De främsta bänkraderna togs bort.
År 2002 - 2002 Ändring - ombyggnad
Åtgärder för att lösa utrymningsfrågan i kyrksalen där maximiantalet personer ökar från 150 till 300 personer. Förslaget presenteras i " Bergsjöns kyrka Byggdelsbeskrivning för styrd totalentrepenad rörande åtgärder för brandutrymning mm. 2002-09-24" upprättad av Rådmark Arkitektur & Design/MR Mölndal . Två nya utrymningsdörrar i fasaderna, utformat som glasade partier i massiv furu med horisontellt utanpåliggande trähantag. Invändigt klarlackas dörrarna och utvändigt målas de med brun täcklasyr lika omgivande partier. I Församlingssalen iordningställdes en ny vägg av gips och stålreglar som målas vit lika omgivande ytor. Från Kyrkorummet mot Församlingssalen ordningställdes dubbla pardörrar för att klara utrymning. Dörrarna består av ett större och ett mindre dörrblad per dörrset. De större dörrbladen togs från nuvarande dörr samt från en av dörrarna till Juniorrummet och de mindre dörrbladen tillverkades av den borttagna dörren till Juniorrummet. En mindre innertaksrenovering i anslutning till huvudentrén gjordes också. Skadade delar av innertakets mineralullsskivor byttes mot en mineritskiva med snarlikt utseende.

GSM arkiv (Arkiv)