Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÖTEBORG BRÄMAREGÅRDEN 30:11 - husnr 1A, BRÄMAREGÅRDENS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KISW 0620-13

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BRÄMAREGÅRDENS KYRKA (akt.)

1925 - 1925

1925 - 1925

Västra Götaland
Göteborg
Västergötland
Göteborg
Lundby församling
Göteborgs stift
Hisingsgatan 26

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

BAKGRUND

Vid tiden för bygget hörde Brämaregården till Lundby församling. Kapellets planläggning startades efter en befallning av Kungl. Majt. Upprinnelsen var den nya löneregleringen och de långa avstånden i församlingen.

En kommitté för kyrkobygget utsågs 1923. År 1924 inköptes tomten och ritningarna utarbetades. Ritningarna godkändes av Kungliga byggnadsstyrelsen efter smärre ändringar.

KAPELLET STÅR KLART

Brämaregårdens kapell uppfördes efter ritningar av den kände arkitekten Sigfrid Ericson och stod klar 1925. Kyrkan invigdes den 20 december 1925. Samtidigt byggdes en prästgård på den anslutande tomten mot Hallegatan. De...

Läs mer i eget fönster

År 1925 - 1925 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1925 - 1925 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia, torn. Sammanbyggd med församlingshem och pastorsexpedition sedan 1962. Byggmästare Julius Johansson, målarmästare A H Bäckström. Korets inredning ritades av Sigfrid Ericson, byggdes av snickaremästare Harald Pettersson med utsmyckning av bildhuggare Johan Björk och konstnärerna Fritiof Svensson och Joel Mattson (Joël Mila). Kyrkbänkar från Ängsfors snickerifabrik och orgel från Lindegrens orgelbyggeri, Göteborg. Målade väggdekorationer av Joel Mattson (Mila)

Joël Mila (Konstnär)

Johan Björk (Konstnär - Skulptör)

Lindegrens Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

GSM arkiv (Arkiv)

År 1925 - 1925 Nybyggnad - Torn

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

År 1925 - 1925 Nybyggnad - Sakristia

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

År 1925 - 1925 Nybyggnad - Korparti

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

År 1956 - 1956 Ändring - ombyggnad
Kyrkan renoverades. Exteriören målades om i en något mörkare grå än tidigare. Innerväggarna målades i en varmare färgton, innertaket kläddes med juteväv och elsystemet renoverades (all el konverterades till 220 V). Johannes Olivegren ritade nya lampetter till kyrkorummet. Lampetterna ersattes på 1970-talet med nuvarande armatur.

Johannes Olivegren (Arkitekt)

Göteborgs Stadsmuseum Antikvarisk-Topografiska Arkivet, Stockholm (Arkiv)

År 1961 - 1961 Ändring - tillbyggnad
Brämaregården blev en egen församling år 1961. I samband med församlingsbildningen genomfördes en del förändringsarbeten på kyrkan och anläggningen. Sakristian byggdes till med 1,60 meter åt söder. Utvändigt utformades tillbyggnaden i likhet med den äldre sakristian. Yttertrappan reparerades. Det ursprungliga fönstret och dörren bevarades. Invändigt anordnades toalett och bättre förvaring. Samma år byttes råglaset i kyrkans fönster ut mot svagt tonat glas.

Anders Berglund (Arkitekt)

Bror Johansson (Byggherre)

Göteborgs Stadsmuseum Antikvarisk-Topografiska Arkivet, Stockholm (Arkiv)

År 1962 - 1962 Ändring - tillbyggnad
En ny pastorsexpedition och församlingshem byggdes i en vinklad flygel söder om kyrkan.

Anders Berglund (Arkitekt)

Bror Johansson (Byggherre)

Göteborgs Stadsmuseum Antikvarisk-Topografiska Arkivet, Stockholm (Arkiv)

År 1965 - 1966 Ändring - ombyggnad, interiör
Kyrkan fick en ny orgel med ryggpositiv i läktarbarriären. Den bakre delen av kyrkorummet (vapenhuset) disponerades om. Ett vindfång skapades vid entrén, troligtvis flyttades även väggen in mot församlingshemmet.

Hansson & Persson Arkitekter AB (Arkitektkontor)

Lindegrens Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Göteborgs Stadsmuseum Antikvarisk-Topografiska Arkivet, Stockholm (Arkiv)

År 1982 - 1982 Ändring - tillgänglighetsanpassning
Entrétrappan vid kyrkporten handikappanpassades med en ramp.

FFNS arkitekter i Göteborg (Arkitektkontor)

Göteborgs Stadsmuseum Antikvarisk-Topografiska Arkivet, Stockholm (Arkiv)

År 1987 - 1987 Konservatorsarbeten
Konservatorsarbeten på altartavlan.

Gunnar Truedsson (Konservator)

Göteborgs Stadsmuseum Antikvarisk-Topografiska Arkivet, Stockholm (Arkiv)

År 1993 - 1993 Ändring
Församlingshemmet byggdes om till nuvarande utseende.

FFNS arkitekter i Göteborg (Arkitektkontor)

Göteborgs Stadsmuseum Antikvarisk-Topografiska Arkivet, Stockholm (Arkiv)

År 1999 - 2000 Ändring - ombyggnad, interiör
En större restaurering och ombyggnad. Koret fick ett nytt furugolv och platån gavs en ny rundad framkant och ramp för handikappade. Altaret flyttades fram från västväggen och kompletterades med ny skiva på baksidan. Altarringen delades upp i mindre sektioner för större flexibilitet. Flera bänkar i kyrkorummet togs bort, fem längst bak i kyrkan, de två i främsta raden och bänkarna i andra raden kortades. Kyrkan målades också om. Bakom ombyggnaden stod DEFYRA Arkitekter AB, CA consultadministration ab och AS Måleri & Byggservice AB.

DEFYRA Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

Göteborgs Stadsmuseum Antikvarisk-Topografiska Arkivet, Stockholm (Arkiv)

År 2003 - 2004 Ändring - ombyggnad, interiör
Sakristian renoverades och altaruppsatsen konserverades.

DEFYRA Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

K-Konservator (Konservator)

Göteborgs Stadsmuseum Antikvarisk-Topografiska Arkivet, Stockholm (Arkiv)