Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÖTEBORG STIGBERGET 713:94 - husnr 1A, MASTHUGGSKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning

KI SW 04/0307

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
MASTHUGGSKYRKAN (akt.)

1910 - 1914

1910 - 1914

Västra Götaland
Göteborg
Västergötland
Göteborg
Göteborgs Masthuggs församling
Göteborgs stift
Storebackegatan 15

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1992

Masthuggskyrkan uppfördes 1911- 1914 efter ritningar av Sigfrid Ericson. Kyrkklockorna ringde förstagången för att meddela att första världskriget brutit ut, det var innan kyrkan invigdes. Kyrkan invigdes den 11 oktober 1914 och hade plats för 1050 personer.

Altarskåpet som skulpterats av Ninnan Santesson och målats av Bertel Nordström kom på plats först 1923, altarskåpets ram som ritades av Sigfrid Ericson fanns med vid kyrkans invigning 1914. Triumfkrucifixet också det skulpterat av Ninnan Santesson tillförs kyrkan 1925.

Expeditionsflygelns vind inreds 1933 för ungdomsverksamhet och 1938 i ordning ställs två WC i expeditionsb...

Läs mer i eget fönster

År 1910 - 1914 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1910 - 1914 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia, korsarmar, torn och dopkapell. Sammanbyggd med församlingshem.

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

År 1910 - 1914 Nybyggnad - Torn

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

År 1910 - 1914 Nybyggnad - Sakristia

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

År 1910 - 1914 Nybyggnad - Korparti

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

År 1910 - 1914 Nybyggnad - Korsarm/ar
År 1910 - 1914 Ändring - tillbyggnad
Dopkapell

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

År 1915 - 1915 Underhåll
Tornets södra och västra sidor, samt kyrkans gavlar i söder och väster bestryks med "ceresit-fluat" för att stoppa inträngning av vatten. Tornhuven förses med fotrännor och invändiga stuprör.

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1919 - 1920 Underhåll - exteriör
Södra gaveln fogas om.

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1919 - 1920 Underhåll - interiör
De bärande bjälkarna till södra korsarmens läktare och några av tornhuvens taksparrar är angripna av röta och åtgärdas. Det timrade innertaket förses med komplatterande järnförstärkningar.

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1923 - 1923 Specifika inventarier - altarskåp
Kyrkans altarskåp installeras. Triptyken är skulpterad av Ninnan Santesson och bemålad av Bertel Nordström.

Göteborgs stadsmuseum. (Arkiv)

År 1925 - 1925 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Kyrkans triumfkrucifix, utfört av Ninnan Santesson, instaleras.

Göteborgs stadsmuseum. (Arkiv)

År 1930 - 1931 Underhåll - exteriör
Tornets väggar stryks med kokt linolja för att motverka vattengenomträngning.

Göteborgs stadsmuseum. (Arkiv)

År 1933 - 1933 Ändring - ombyggnad, interiör
Inredning av vinden i expeditionsflygeln till ungdomslokaler.

Göteborgs stadsbyggnadskontor, bygglovarkivet ritn 578758. (Arkiv)

År 1938 - 1938 Ändring - ombyggnad
Kyrkans västfönster ersätts med en nygjord kopia enligt ritning i kyrkoförvaltningens arkiv. Inredning av WC intill sakristian och i expeditionsflygeln

Göteborgs stadsbyggnadskontor, bygglovarkivet ritn 578758. (Arkiv)

År 1939 - 1939 Underhåll - exteriör
Tornetsfogar tätas och tornet bestryks med linolja.

Göteborgs stadsmuseum. (Arkiv)

År 1950 - 1951 Fast inredning - orgel
Ombyggnad av orgeln. Arbetet gjordes av A Magnussons ogelbyggeri.

Göteborgs stadsmuseum. (Arkiv)

År 1950 - 1950 Underhåll
Omfogning och reparation på delar av tornet

ATA -Brun mapp (Arkiv)

År 1963 - 1963 Underhåll
Omläggning av delar av tegeltaket. Ommålning av de högt sittande fönstren på gavlarna mot väster och söder.
År 1966 - 1966 Underhåll
Omfogning av tornets västra och östra fasad. Delvis omfogning av tornets södra fasad. Utbyte av ett stort antal tegelstenar. Torngluggarna förses med koppargaller. Invändiga plåtrännor och stuprör byts i stor utsträckning.
År 1969 - 1969 Underhåll
Montering av handledare i läktartrapporna och räcke ovanpå orgelläktarens barriär. Anordnande av piscinan.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1975 - 1975 Teknisk installation - värme
Anslutning till fjärrvärme.
År 1976 - 1976 Underhåll
Reparation av tornhuvens koppartäckning. Omfogning av tornets norra fasad.
År 1977 - 1977 Underhåll
Interiör ommålning i kyrkan, omfattande alla tidigare täck- eller lasyrmålade ytor utom bänkinredning och konstverk. Oljebehandling av kyrkobyggnadens timmer. Justering av fönstersninckerier. Exteriör ommålning av fönster.
År 1981 - 1981 Fast inredning - orgel, orgelverk
Renovering av orgel. Väggen bakom orgeln värmeisoleras med frigolit.
År 1982 - 1984 Underhåll
Omläggning av tornhuvens koppartäckning. Översyn av huvens takavvattning. Reparation av plåtbeslagning av anslutningen mellan tornmur och yttertak. Omfogning av tornmurarna mot alla väderstreck. Ommålning av vissa fönster. Utbyte av tornurets glas till emaljerad plåt.
År 1991 - 1991 Specifika inventarier - dopfunt
Masthuggskyrkans nuvarande dopfunt är från 1991. Den är ritad av Arne Tollbom efter Sigfried Ericsons idé. Dopfunten är huggen i gotländsk sandsten på Slite stenhuggeri på Gotland.
År 1999 - 2000 Underhåll - takomläggning
Omläggning av tegeltaken. Byte av hängrännor. Installation av brand- och inbrottslarm. Renovering av orgelns elinstallationer.

Göteborgs stadsmuseum. (Arkiv)

År 2001 - 2001 Teknisk installation
Ny ljussättning i koret

Göteborgs stadsmuseum. (Arkiv)

År 2005 - 2005 Underhåll - fönster
VBK konsulterande ingeniörer KB. Restaurering av fönster och dörrar.

Göteborgs stadsmuseum. (Arkiv)