Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÖTEBORG SÄVENÄS 127:1 - husnr 1, BJÖRKEKÄRRS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KI SW 05 44 17

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BJÖRKEKÄRRS KYRKA (akt.)

1958 - 1958

1958 - 1958

1958 - Okänt

Västra Götaland
Göteborg
Västergötland
Göteborg
Björkekärrs församling
Göteborgs stift
Sörensens gata 1, Sörensens gata 3

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

När stadsdelen Björkekärr byggdes i östra Göteborg, byggdes också kyrkan. Den var då en distriktskyrka i Härlanda församling. År 1992 delades Härlanda församling och Björkekärr bildade separat församling med eget kyrkoråd inom Härlandapastorat. Björkekärrs församling hade då 7000 invånare.

Förändringar i kyrkorummet
För att särskilt markera platserna för altaret, dopfunten, predikstolen och orgeln fick fönstren på dessa platser en glasmosaik. När sedan orgel skulle byggas om 1987 kom den nya orgeln att skymma de mosaikfönster som markerade orgelns plats. Som kompensation sattes två nya mosaiker in i de högt sittande fönstren i östr...

Läs mer i eget fönster

År 1958 - 1958 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet

Johannes Olivegren (Arkitekt)

År 1958 - 1958 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1958 - Okänt Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1972 - 1972 Ändring - tillbyggnad
1972 byggdes kyrkan till med ett församlingshem ark J Olivegren.

Stadsbyggnadskontorets arkiv, Göteborg (Arkiv)

År 1987 - 1987 Fast inredning - orgel
1987 Kyrkan får en ny orgel av Robert Gustavssons orgelbyggeri i Härnösand 1987. Två nya fägfönster av Ralph Begholz tillkommer.

ATA Vit mapp (Arkiv)

År 2001 - 2001 Ändring - tillbyggnad
2001 byggdes en entrébyggnad till kyrkan åt öster för att göra kyrka med lätt tillgänglig med rullstol samt få ett kapprum. Ytterliggare en tillbyggnad uppfördes samtidigt till 1970-talets församlingshem i sydöst, innehållande kontorsutrymmen.

Stadsbyggnadskontorets arkiv, Göteborg (Arkiv)