Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÖTEBORG ÄLVSBORG 314:13 - husnr 1A, ÄLVSBORGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KI SW 05 42 08

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÄLVSBORGS KYRKA (akt.)

1916 - 1916

1919 - 1919

1919 - 1919

1954 - 1955

Västra Götaland
Göteborg
Västergötland
Göteborg
Älvsborgs församling
Göteborgs stift
Rådjursgatan 9

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1992

Älvsborgs kyrka kallades från början Hagens kapell och uppfördes första gången åren 1916- 17. Arkitekt var Yngve Rasmussen i Göteborg. För de slutgiltiga byggnadsritningarna tycks även Rasmussens kompanjon Karl Magnus Bengtsson ha svarat. Efter bara drygt ett halvår i bruk brann hela kapellet ned i januari 1918. Byggnaden återuppbyggdes efter de gamla ritningarna av samma byggmästare, bröderna A&C W Gustafsson i Borås. Såväl exteriör som inredning gjordes fullständigt likt det brunna kapellet. Kyrkan invigdes en andra gång den 27 april 1919. Hagens kapell byggdes i en nationalromantisk, historiserande blandstil med inspiration från ...

Läs mer i eget fönster

År 1916 - 1916 Nybyggnad

Yngve Rasmussen (Arkitekt)

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1918 - 1918 Brand - helt förstörd

Göteborgs kyrkoförvaltnings arkiv (Arkiv)

År 1919 - 1919 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1919 - 1919 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia, vapenhus och torn

Yngve Rasmussen (Arkitekt)

År 1919 - 1919 Nybyggnad - Torn

Yngve Rasmussen (Arkitekt)

År 1919 - 1919 Nybyggnad - Korparti

Yngve Rasmussen (Arkitekt)

År 1919 - 1919 Nybyggnad - Sakristia

Yngve Rasmussen (Arkitekt)

År 1919 - 1919 Nybyggnad - Vapenhus

Yngve Rasmussen (Arkitekt)

År 1920 - 1924 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Exteriören och hela kapellets inre med inredning målades. Väggarna ströks i en ljus gul eller blåviolett färg, dörrarna i gråblått. Altarnischen dekorationsmålades i al seccoteknik efter förslag av konstnären Brocke Blückert. Elektrisk belysning installeras. Dopfunten skänks till kapellet.

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1927 - 1927 Fast inredning - orgel
Kapellets första riktiga orgel installeras med pneumatiskt system, 18 stämmor och den byggdes av Olof Hammarberg. För fasadens utformning svarade arkitekten Elov Bernhard.

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1929 - 1931 Underhåll - exteriör
Reparations- och underhållsarbeten av kapellets avvattningssystem. Taket försågs med nya gesims- och stuprännor av galvaniserad järnplåt, som linoljemålades. Ett par år senare kalkades kapellets gråstensväggar utvändigt. Vidare reparerades innertaket. Utefter takbjälkarnas sidor sattes kvartsstav som oljemålades i samma färgton som taket i övrigt.utvändigt.

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1939 - 1940 Ändring - ombyggnad, interiör
En genomgripande invändig renovering under ledning av arkitekten Axel Forssén genomfördes. Hela kyrkan målades om i ljusare färger. Korpartiet ändras; ny altartavla, predikstol och absidvägg. Ny armatur och fönster med antikglas. Bänkinredningen byggs om. Snickerier, läktarbarriär och innertaket inkläddes. En varmvattenanläggning installerades. Vissa förändringar i tornet m m.

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1954 - 1955 Nybyggnad
Församlingshemmet byggs norr om kapellet. Samtidigt anlades trappanläggningen väster om kapellet.
År 1955 - 1955 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan införskaffas. Klockan levererades av M & E Ohlssons klockgjuteri i Ystad.
År 1959 - 1959 Fast inredning - orgel, orgelverk
Ny orgel byggd av orgelfirman Olof Hammarberg i Göteborg installeras. Ommålning av kyrkorummet. Glasmålningen i koret tas fram och en ny altarring anskaffas.

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1965 - 1967 Ändring - ombyggnad, exteriör
Tornhuven med spira täcks med kopparplåt. I samband med plåtklädseln sågs tornspirans takbotten över och rötskadade delar ersattes med ny råspont av tryckimpregnerad fur. Putsade partier bättrades och ströks med kalkfärg. Allt utvändigt trä oljefärgmålades, liksom järn och plåt som först rostskyddsbehandlades.

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1970 - 1974 Ändring
1970 I början av 70-talet byttes oljevärmepannan ut och varmvattenberedare installerades i kyrkan. Den placerades i damtoaletten i vapenhuset som ändras till städutrymme. Kyrkobyggnaden försågs med fasadbelysning och tornluckorna automatiserades. Koret fick helt ny utformning. Korpodiet förstorades ända ut till ytterväggarna. Altaret flyttades fram och kyrkan fick ny altarring. Den nya inredningen ritades av arkitekten Voldemars Vasilis.

Göteborgs kyrkoförvaltning. (Arkiv)

År 1982 - 1989 Underhåll - exteriör
1982-1989 Kyrkans fasader ommålades med Nordsjö silikatfärg och med Jotun alkydoljefärg. Avvattningssystemet sågs över och vissa rännor och stuprör byttes ut. 1989 förnyades värmesystemet med nya radiatorer. Fönstren har renoverats 1985-86 samt 1999. 1982 ommålades kyrkans murar med Nordsjö silikatfärg. I slutet på 1980-talet åtgärdades fasaderna återigen och målades då med Jotun alkydoljefärg. Renoveringen inbegrep plåt- och putsningsarbeten, snickeri och ommålning. Avvattningssystemet sågs över och vissa rännor och stuprör byttes ut. Vidare justerades tegeltaket. Även lucköppningsanordningen för kyrkklockorna reparerades. 1989 förnyades värmesystemet med nya radiatorer.

Göteborgs kyrkoförvaltnings arkiv (Arkiv)

År 1985 - 1986 Ändring - ombyggnad, interiör
En om- och tillbyggnad av församlingshemmet och f d prästgården genomfördes. Arbetena samordnades med en invändig renovering av kyrkan. Arkitekt var Arne Nygård AB genom Kjell Malmquist. Koret förstorades; altaret flyttades fram och fick en ny altarring. De gamla kyrkbänkarna ersattes med nya, textilförvaring förbättrades. Samtliga invändiga ytskikt förnyades; såväl inredning som inventarier i kyrkorummet och biutrymmen ommålades. Arbetena innefattade även handikappanpassning av kyrkan, golv- och fönsterrenovering, omläggning av elsystemet och översyn av värmesystemet. Generalentreprenör var JCC i Göteborg. För elarbeten svarade Bohusläns el AB, och för VVS-installationer Airfix AB samt Andersson & Broberg AB.
År 1999 - 1999 Underhåll - exteriör
Under 1999 reparerades och ommålades träpanelen på kyrkan östra gavel som färgades med Falu Rödfärg. Arbetet omfattade även utvändig ommålning av vissa fönster. Tidigare ytbehandling har skett med oljefärg.

Göteborgs kyrkoförvaltnings arkiv (Arkiv)

År 2002 - 2002 Underhåll - exteriör
2002 gavs tillstånd till utvändig renovering av kyrkan med omläggning av tegeltaket, omfogning av naturstensmurar och skorstenen, putslagning och ommålning av kalkfärgade putsfasader, ommålning med oljefärg av fasadpanelen samt renovering av plåttäckningen.

Göteborgs stadsmuseum. (Arkiv)

År 2003 - 2003 Ändring - ombyggnad, interiör
Invändig restaurering av kyrkans ytskikt, nya toaletter, nya rum under läktaren, kompletteringar av väggar och snickerier. Lindholm Restaurering AB projekterade arbetet. Nytt stengolv i vapenhuset, nytt trägolv i koret. Handikapptoalett och ny ramp till koret. Interiör målning av taket. Läktarunderbyggnad med en glasad vägg mot kyrkorummet.

Göteborgs stadsmuseum. (Arkiv)