Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM GRIMSTA 1:5 - husnr 15 Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMYS2006_000026_14

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation

1883 - 1883

1883 - 1883

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Vällingby församling
Stockholms stift
Kanaans väg 53

Hantverk och manufaktur - Kvarn

Hantverk och manufaktur - Sågverksbyggnad

Hantverk och manufaktur - Kvarn

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Kvarnvikens kvarn anlades 1883 av snusfabrikören Knut Ljunglöf och var i drift fram till 1950-talet. I dalgången från Råcksta träsk har det sannolikt funnits kvarnar sedan medeltiden. Kvarnen var en handelskvarn som malde åt traktens bönder och statarna som fick sin lön i säd. Kvarnen drivs av en vattenturbin i bäcken som avvattnar Råcksta träsk. Som reservkraft finns en ångmaskin. Kvarnens maskineri är fortfarande intakt och i funktion och är den enda kvarvarande kvarnen av sitt slag i Europa.
Knut Ljunglöf övertog 1860 faderns framgångsrika tobaksindustri på Norrmalm. Stora vinster investerades i ett betydelsefullt jordinnehav i B...

Läs mer i eget fönster

År 1883 - 1883 Nybyggnad

Reichman, Claes, Kvarnvikens kvarn, Grimsta, Beskrivning av kvarnbyggnaden, Stockholms Stadsmuseum, 1988 (Arkiv)

År 1883 - 1883 Nybyggnad