Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM KORSNÄBBEN 1 - husnr 1, ENGELBREKTSKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning

ff983515

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ENGELBREKTSKYRKAN (akt.)

1910 - 1914

1910 - 1914

1910 - 1914

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Engelbrekts församling
Stockholms stift
Engelbrekts kyrkogata 2, Karlavägen 13

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2006

På grund av den enorma befolkningsökningen på Östermalm under 1800-talets sista decennier delades år 1906 Hedvig Eleonora församling i tre varvid Oscars och Engelbrekts församlingar tillkom. 1909 stod Engelbrekts församlings första nya kyrka klar, Hjorthagens kyrka. Redan 1904 hade emellertid staden upplåtit mark för församlingens nya huvudkyrka i den s k Lärkstaden, uppe på ett berg där det tidigare stått en kvarn. Kyrkan blev, precis som den nya församlingen, i sann nationalromantisk anda uppkallad efter en av våra stora frihetshjältar, Engelbrekt.

I december 1905 utlystes en arkitekttävling för kyrkan med tillhörande församlin...

Läs mer i eget fönster

År 1910 - 1914 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia, torn, korsarmar

Engelbrekts Församling (Byggherre)

Lars Israel Wahlman (Arkitekt)

V. Norrbin (Byggmästare)

År 1910 - 1914 Nybyggnad - Torn

Lars Israel Wahlman (Arkitekt)

År 1910 - 1914 Nybyggnad - Sakristia

Lars Israel Wahlman (Arkitekt)

År 1910 - 1914 Nybyggnad - Korparti

Lars Israel Wahlman (Arkitekt)

År 1910 - 1914 Nybyggnad - Korsarm/ar

Lars Israel Wahlman (Arkitekt)

År 1910 - 1914 Fast inredning - predikstol

Lars Israel Wahlman (Arkitekt)

År 1910 - 1914 Nybyggnad
Relieferna av Tore Strindberg i korets inre del sätts upp.

Lars Israel Wahlman (Arkitekt)

År 1910 - 1914 Fast inredning - orgel, orgelfasad

Lars Israel Wahlman (Arkitekt)

År 1910 - 1914 Fast inredning - altare

Lars Israel Wahlman (Arkitekt)

År 1910 - 1914 Specifika inventarier - dopfunt

Lars Israel Wahlman (Arkitekt)

År 1910 - 1914 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Engelbrektskyrkan uppförs, arkitekt L I Wahlman

Lars Israel Wahlman (Arkitekt)

År 1913 - 1914 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan. Inskription: Anno Domini 1913, då Gustav V var Sveriges Konung, J. A. Ekman ärkebiskop, J. Fr. Håhl pastor primarius, C. A. Rehn kyrkoherde, A. Kaijser kyrkobyggnadskommitténs ordförande, L. I. Wahlman kyrkans arkitekt, blev denna klocka gjuten för Engelbrekts församlings nya kyrka i Stockholm. - Gamla, unga må lovsjunga Faderns makt och härlighet. Och hembära Sonen ära för så stor barmhärtighet, Prisa Anden, som vid handen förer oss till salighet

K G Bergholtz klockgjuteri (Klockgjuteri)

Lars Israel Wahlman (Arkitekt)

År 1913 - 1914 Specifika inventarier - kyrkklocka
Mellanklockan. Inskription: År 1913 i Konung Gustav V:tes sjätte regeringsår blev denna klocka gjuten för Engelbrekts församlings nya kyrka i Stockholm. - Upphöjen Herren, vår Gud, och tillbedjen på hans heliga berg, ty Herren, vår Gud är helig.

K G Bergholtz klockgjuteri (Klockgjuteri)

Lars Israel Wahlman (Arkitekt)

År 1913 - 1914 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan. Inskription: År 1913 i Konung Gustav V:tes sjätte regeringsår blev denna klocka gjuten för Engelbrekts församlings nya kyrka i Stockholm. - Hör Gud ännu sin nåd dig bjuder. Se templets portar öppna sig. Kanske härnäst, då klockan ljuder, Upplåtes gravens port för dig.

K G Bergholtz klockgjuteri (Klockgjuteri)

Lars Israel Wahlman (Arkitekt)

År 1914 - 1914 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, exteriör

Tore Strindberg (Konstnär - Skulptör)

År 1914 - 1914 Invigning
Invigning 25 januari 1914 av kyrkoherde Axel Landquist
År 1921 - 1921 Fast inredning - glasmålning

Olle Hjortzberg (Konstnär)

År 1921 - 1921 Arkitekturbunden utsmyckning
Relieferna av T Strindberg i korets inre del sätts upp

Tore Strindberg (Konstnär - Skulptör)

År 1921 - 1921 Arkitekturbunden utsmyckning
Bonader sätts upp i koret.
År 1924 - 1924 Ändring - ombyggnad, interiör
Orgelläktaren förstorades

Lars Israel Wahlman (Arkitekt)

År 1926 - Okänt Fast inredning - läktare
Läktarutvidgningar
År 1926 - 1929 Fast inredning - orgel, orgelfasad
Orgelläktaren byggs ut, orgeln byggs om och förstoras.

Lars Israel Wahlman (Arkitekt)

År 1926 - 1926 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning

Filip Månsson (Konstnär - Dekormålare)

År 1928 - Okänt Ändring - ombyggnad
Förändring av samlingslokal, installation av hiss, ändring av mellanväggar, ny trappa, mönstermurning på fasad vid pastorsexpedition ändrad till munkförband, fönster igensatt. Inredning av badrum i bv, 2 st 3 tr
År 1929 - Okänt Fast inredning - läktare
Läktarutvidgningar
År 1932 - Okänt Ändring
Ändringsarbeten bv, inredning av arkivrum.

C. I. Wahlman (Arkitekt)

År 1936 - Okänt Ändring
Ändringsarbeten våning 1 tr, samt ta upp nytt fönster i fasaden i samband med detta.
År 1946 - Okänt Fast inredning - läktare
Läktarutvidgningar
År 1946 - 1946 Fast inredning - orgel, orgelverk
Hela orgelverket omdisponeras.
År 1952 - 1952 Ändring - restaurering
Restaurering av alfrescomålningen ovanför kyrkans huvudportal.
År 1952 - 1952 Specifika inventarier - kyrkklocka
Inskription: År 1952 i Konung Gustav VI Adolfs andra regeringsår blev denna klocka gjuten för Engelbrektskyrkan i Stockholm. - Som Moses på sitt berg en gång. Jag ropar dig Guds bud och lag, Likt Davids harpolek och sång, Jag sjunger Herrens välbehag. Men först och sist är Jesus Krist.

K G Bergholtz klockgjuteri (Klockgjuteri)

År 1953 - Okänt Ändring
Ändringsarbeten våning 3 tr, inredning av badrum samt överflyttat ett rum till en enrumslägenhet från förevidliggande större lägenheter.

Åke Blomgren (Arkitekt)

År 1956 - 1956 Underhåll - exteriör
Fasadrenovering
År 1957 - Okänt Ändring - ombyggnad
Vindsinredning - lägenhet 3 rum och kök, upptag av fönster i fasaden.
År 1958 - 1961 Ändring - ombyggnad
Inrättande av kolumbarium i ett f d skyddsrum, invigs 1961.

Åke Tengelin (Arkitekt)

År 1958 - 1958 Fast inredning - orgel
Kororgel

Marcussen & Søn Orgelbyggeri (Orgelbyggeri)

År 1960 - 1964 Fast inredning - orgel
Ombyggnad av orgelfasaden. Orgelverket förnyas i stora delar med Wahlmans orgelfasad delvis bevarad, läktarförstoring, inredning av brudkammare m m.

Rolf Bergh (Arkitekt)

År 1964 - 1964 Fast inredning - läktare
Orgelläktaren förstorades

Rolf Bergh (Arkitekt)

År 1964 - 1964 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Dekormålning på orgelfasaden

Folke Heybroek (Konstnär)

År 1965 - 1966 Ändring - restaurering, interiör
Reparation av yttertak och torn, fasadrenovering (vittringsskador och ersättning av fogbruk).
År 1965 - 1966 Ändring - restaurering
Reparation av yttertak och torn, fasadrenovering (vittringsskador och ersättning av fogbruk).

Rolf Bergh (Arkitekt)

År 1967 - 1967 Ändring - restaurering, interiör
Begravningskapellet byggdes om till lillkyrka

Rolf Bergh (Arkitekt)

År 1968 - 1968 Ändring - restaurering, interiör
Sakristian restaurerades
År 1992 - 1993 Ändring - restaurering
Totalrenovering av kyrkorummet varvid bl a tak, väggar och valv rengörs, korets kalkmålningar konserveras, en översyn av predikstolen, samtliga fönster, golv, armaturer och bänkinredning görs och textilförvaring inreds på norra sidoläktaren. Kapellets överkalkade dekorationer i valvbågen tas fram, gamla armaturer återförs, taket målas rött istället för brunt, nytt altare, dopfunt och knäfall, glasdörrar mot vapenhuset.

Lars Olof Torstensson (Arkitekt)

År 2003 - 2004 Ändring
Utebelysningen kompletteras med armaturer på belysningsstolpar.