Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM KORSNÄBBEN 1 - husnr 2, FÖRSAMLINGSHEM Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FÖRSAMLINGSHEM (akt.)

1910 - 1911

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Engelbrekts församling
Stockholms stift
Östermalmsgatan 20D, Östermalmsgatan 20B, Östermalmsgatan 20E, Östermalmsgatan 20F, Östermalmsgatan 20C, Östermalmsgatan 20A

Religionsutövning - Församlingshem

Religionsutövning - Bostadshus - Tjänstebostad

Religionsutövning - Församlingshem

Religionsutövning - Bostadshus - Tjänstebostad

Historik

Inventeringsår 2006

Från Östermalmsgatan och Engelbrekts Kyrkogata leder körvägar fram till församlingshuset och kyrkans huvudentréer. Enstaka träd växer på terrasserna och längs körvägarna. I sydväst, mot Karlavägen, utgörs kyrkotomten av berg, i vars skrevor det växer både buskar och träd. Församlingshuset, som avgränsar tomten mot norr, rymmer både kyrksal, församlings- och expeditionslokaler samt tjänstebostäder. Det ansluter både i material och formspråk till kyrkobyggnaden med sina branta tegeltak, tegelfasader, gavlar, burspråk och sitt asymmetriskt placerade torn med lökkupol krönt med en tupp. Kolumbariet ligger insprängt i berget under kyrkot...

Läs mer i eget fönster

År 1910 - 1911 Nybyggnad

Lars Israel Wahlman (Arkitekt)