Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM LÄKAREN 10 - husnr 3 Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMSF07-0051-02b

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation

1987 - 1992

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Adolf Fredriks församling
Stockholms stift
Torsgatan 12, Dalagatan 3, Kammakargatan 74

Registrerade utan huvudgrupp - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor

Jordbruk - Garage

Registrerade utan huvudgrupp - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor

Jordbruk - Garage

Historik

Inventeringsår 2007

År 1987 - 1992 Nybyggnad
Arla inkommer med bygglov med ritningar av Thurfjell arkitektkontor. Detta kallas "Etapp II, där "Etapp I" är Läkaren 9.

Arla Ekonomisk förening (Byggherre)

Thurfjell arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

City del II, Byggnadsinventering 1974-75, Stockholms stadsmuseum. (Arkiv)

År 1988 - 1992 Ändring - tillbyggnad
Garage i plan 1 (källare) samt i plan 2 på gård, med 45 bilplatser. Fasad i ljus natursten med gult marktegel och basalt på tak.

LCA Arkitekter AB (Arkitektkontor)

År 1989 - 1992 Ändring
Nytt bygglov sökt, LCA arkitekter AB gör en andra omgång ritningar (m. utgångspunkt i 1987 års ritningar) för ny byggherre RKA ömsesidigt försäkriingsbolag AB. Enligt dessa bygglovhandlingar var byggnaden disponerad på följande sätt: Plan 1 (källare); skyddsrum, förråd, arkiv, kabelkällare, garage med 16 bilplatser. Plan 2 (bottenvåning mot Torsgatan och Kammakargatan, delvis under gård); portik in från Torsgatan till gård, personalrum, entréhall, garage med 12 platser, förråd mm under mark i den östra delen. Plan 3 (vån. 1 tr mot Torsgatan och Kammakargatan, delvis under gård); kontorsrum, solarium, bastu, omklädningsrum, datahall mm. Plan 4 (vån. 2 tr mot Torsgatan och Kammakargatan, delvis under gård,); kontorsrum, ställverk, fläktrum. Plan 5 (vån 3 tr mot Torsgatan och Kammakargatan; bv mot Dalagatan); portik in från Dalagatan till gård, entréhall, kontorsrum. Plan 6 - 10 (vån. 4 tr. - 8 tr.); kontorsrum. Plan 11 (vån 9 tr.) matsal, kontorsrum. Plan 12; tornuppbyggnad mot Dalagatan med styrelserum. I bygglovsritningarna nämns att burspråk på den östra delen av fasaden mot Kammakargatan är "Befintligt granitburspråk som återanvänds". Vidare; på fasaderna mot Kammakargatan och Dalagatan "Befintliga granitdekorationer (som) återanvändes" över fönstren på våning 7 tr. Mot Dalagatan; "Befintlig portik som återanvändes."

Bloco Byggkonsulter Stockholm (Konstruktör)

LCA Arkitekter AB (Arkitektkontor)

RKA ömsesidigt försäkringsbolag AB (Byggherre)