Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM RÖDA BODARNE 1 - husnr 1, CENTRALPALATSET Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
CENTRALPALATSET (akt.)

1896 - 1898

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Stockholms domkyrkoförsamling
Stockholms stift
Tegelbacken 2, Fredsgatan 14

Handel och bankväsende - Administrationsbyggnad

Handel och bankväsende - Kontor

Handel och bankväsende - Bank

Handel och bankväsende - Kontor

Handel och bankväsende - Affär och butik

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Den friliggande byggnaden uppfördes i sex våningar 1896-98 efter ritningar av arkitekt Ernst Stenhammar av Centralpalatset AB för affärs- och kontorsändamål. 1929-30 påbyggdes två våningar efter ritningar av Sven Markelius, varvid fasadmurarnas krönande dekorer avlägsnades. Samtidigt gjordes även vissa invändiga ombyggnader. 1978-79 genomfördes viss ombyggnad för handelsdepartementet.

Förslag till skyddsföreskrifter, Riksantikvarieämbetet, 1992-09-08. Beteckning 5332/92

År 1896 - 1898 Nybyggnad

AB Centralpalatset (Byggherre)

Ernst Stenhammar (Arkitekt)

H. Kinberg (Byggmästare)

År 1912 - 1912 Ändring - ombyggnad, interiör
Inredning av banklokal, bv (enskilda banken)

Ivar Tengbom (Arkitekt)

År 1923 - 1923 Ändring - ombyggnad
Entresolering inom bv mot Jakobsgatan (arkiv för stockholmssystemet ab)

Ivar Tengbom (Arkitekt)

År 1924 - 1925 Ändring - ombyggnad
Flertal ingrepp, huvudsakligen omplacering av mellanväggar på bv, 1, 2, 3 och 4 tr. samt mindre kommunikationstrappa mellan dessa plan, delvis igensättning av portgång i o för inredning av affärslokaler

David Nilsson (Arkitekt)

År 1924 - 1925 Ändring - ombyggnad
Fortsatt entresolering av bv, inredning av personalrestaurang

David Nilsson (Arkitekt)

År 1929 - 1930 Ändring - ombyggnad
Avlägsnande av fasadmurarnas krönande dekorer, påbyggnad av två indragna takvåningar, diverse förändringar inom hela byggnaden

AB Vin & Spritcentralen (Byggherre)

M. Olausson (Byggmästare)

Sven Markelius (Arkitekt)

År 1942 - 1942 Ändring - ombyggnad
Entresolering av banklokal bv
År 1943 - 1943 Ändring - ombyggnad, interiör
Invändig omändring av planet 6 tr
År 1951 - 1951 Ändring - ombyggnad, interiör
Förändring inom restauranglokal på bv (Ringbaren)
År 1956 - 1956 Ändring - ombyggnad
Ändring inom bv:s utminuteringslokal
År 1978 - 1979 Ändring - ombyggnad