Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM SKRIFTEN 1 - husnr 1A, SÖDERLEDSKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMSF04-0110-8ab

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SÖDERLEDSKYRKAN (akt.)

1958 - 1960

1958 - 1960

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Farsta församling
Stockholms stift
Lingvägen 149

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2004

Söderledskyrkan uppfördes under åren 1958–1960 och invigdes i december 1960. Arkitekter var Hans Borgström (f 1922 ) och Bengt Lindroos (f 1918 ). Trädgårdsarkitekten Walter Bauer (1912–94) har stått för markplaneringen och utformningen av komplexets små gårdar. Tillsammans har Borgström och Lindroos ritat bl a Kaknästornet 1964–67 och ungefär samtidigt studentbostäder i Lappkärrsberget och delar av Skärholmens centrum. Bengt Lindroos är vidare känd för att tillsammans med Sven Markelius ha ritat en tillbyggnad till KTH:s kårhus på 1950-talet. Hans Borgström har bl a på slutet av 1960-talet stått för en tillbyggnad av Västerledskyrk...

Läs mer i eget fönster

År 1958 - 1960 Nybyggnad
Altaret flyttas fram för att möjliggöra mässa "versus populum". Kyrkans tvärskepp omvandlas till kapell, Ansgarskapellet, varvid ursprunglig bänkinredning och armaturer tas bort och ersätts med lösa stolar, ljusring m m. På orgelns plats byggs förråd för bl a textilförvaring.

Bengt Lindroos (Arkitekt)

Hans Borgström (Arkitekt)

År 1958 - 1960 Nybyggnad
Kyrkan uppförs, arkitekter Hans Borgström och Bengt Lindroos

Bengt Lindroos (Arkitekt)

Hans Borgström (Arkitekt)

År 1969 - 1969 Ändring - tillbyggnad
Kolumbariet invigs.

Bengt Lindroos (Arkitekt)

Hans Borgström (Arkitekt)

År 1989 - 1989 Ändring - ombyggnad, fönster
Byte av fönster till treglasfönster.
År 1998 - 1999 Ändring - ombyggnad, interiör
Altaret flyttas fram för att möjliggöra mässa "versus populum". Kyrkans tväskepp omvandlas till kapell, Ansgarskapellet, varvid ursprunglig bänkinredning och armaturer tas bort och ersätts med lösa stolar, ljusring m m. På orgelns plats byggs förråd för bl a textilförvaring.

Hans Borgström (Arkitekt)

År 2006 - 2006 Ändring - ombyggnad, interiör
Sakristian byggs om.