Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM SKRIFTEN 1 - husnr 2, FÖRSAMLIMGSHEM Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FÖRSAMLIMGSHEM (akt.)

1958 - 1960

1958 - 1960

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Farsta församling
Stockholms stift
Lingvägen 149

Religionsutövning - Församlingshem

Religionsutövning - Församlingshem

Religionsutövning - Församlingshem

Religionsutövning - Församlingshem

År 1958 - 1960 Nybyggnad

Bengt Lindroos (Arkitekt)

Hans Borgström (Arkitekt)

År 1958 - 1960 Nybyggnad
År 1980 - 1984 Ändring - ombyggnad
Vaktmästarbostaden byggs om till tjänsterum och den lilla gård som tidigare skiljt bostaden från expeditionslokalerna byggs in varigenom en förbindelse mellan husets två delar skapas.
År 2002 - 2002 Arkitekturbunden utsmyckning
Hökarängssalens urspr ridå ersätts med en ny, signerad Ernst Billgren.

Ernst Billgren (Konstnär)