Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM STALLMÄSTAREN 1 - husnr 1, OSCARSKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMSF06-0052-24a

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
OSCARSKYRKAN (akt.)

1897 - 1903

1897 - 1903

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Oscars församling
Stockholms stift
Narvavägen 6

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, latinsk

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Hallkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Historik

Inventeringsår 2005

Oscarskyrkan uppfördes 1897–1903 och invigdes i september 1903. Kyrkan är resultatet av en arkitekttävling som vanns av Gustaf Hermansson (1864–1931). Hermansson hade då redan ritat en kyrka i Sundsvall, Gustaf Adolfskyrkan, invigd 1889. Under 1890-talet kom han att arbeta i Sundsvall, bl a som stadsarkitekt, och stod för flera av de profana nybyggena i den stenstad som växte upp där efter den stora branden 1888. Han ritade också ett tiotal större kyrkor runt om i landet, bl a Gustaf Adolfskyrkan i Helsingborg (1895). I Stockholm har han utöver Oscarskyrkan ritat Sofia kyrka, uppförd 1902–1906, samt några bostadshus. Oscarskyrkan ha...

Läs mer i eget fönster

År 1897 - 1903 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, korsarmar, torn

Gustaf Hermansson (Arkitekt)

År 1897 - 1903 Nybyggnad - Korparti

Gustaf Hermansson (Arkitekt)

År 1897 - 1903 Nybyggnad - Korsarm/ar

Gustaf Hermansson (Arkitekt)

År 1897 - 1903 Nybyggnad - Torn

Gustaf Hermansson (Arkitekt)

År 1897 - 1903 Nybyggnad - Sakristia

Gustaf Hermansson (Arkitekt)

År 1897 - 1903 Fast inredning - bänkinredning

AB Malmö snickerifabrik (Firma)

Gustaf Hermansson (Arkitekt)

År 1897 - 1903 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
1897–1903 Oscarskyrkan uppförs, arkitekt Gustaf Hermansson. 1903- Oscarskyrkans gravkapell, numera Oscars Lillkyrka, uppförs, arkitekt Gustaf Hermansson.

Gustaf Hermansson (Arkitekt)

År 1902 - 1902 Specifika inventarier - kyrkklocka
Mellanklockan. Inskrift: JESUS SADE: KOMMEN TILL MIG I ALLE, SOM ARBETEN OCH ÄREN BETUNNGADE, OCH JAG SKALL VEDERKVICKA EDER. GJUTEN FÖR OSCARSKYRKAN I HEDVIG ELEONORA FÖRSAMLING AF FIRMAN JOH. A. BECKMAN & CO STOCKHOLM ÅR 1902

Joh. A. Beckman & Co (Klockgjuteri)

År 1902 - 1902 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan.Inskrift: JESUS SADE: FRIDEN GIFVER JAG EDER, MIN FRID GIFVER JAG EDER. GJUTEN FÖR OSCARSKYRKAN I HEDVIG ELEONORA FÖRSAMLING AF FIRMAN JOH. A. BECKMAN & CO STOCKHOLM ÅR 1902.

Joh. A. Beckman & Co (Klockgjuteri)

År 1902 - 1902 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan. Inskrift: TACKAR HERREN, TY HAN ÄR MILD OCH HANS GODHET VARAR EVINNERLIGEN. GJUTEN FÖR OSCARSKYRKAN I HEDVIG ELEONORA FÖRSAMLING AF FIRMAN JOH. A. BECKMAN & CO STOCKHOLM ÅR 1902

Joh. A. Beckman & Co (Klockgjuteri)

År 1903 - 1903 Specifika inventarier - dopfunt

Gustaf Hermansson (Arkitekt)

År 1903 - 1903 Invigning
Invigning 20 september 1903 av ärkebiskop August Ekman i närvaro av kung Oscar II
År 1921 - 1923 Fast inredning - läktare
Ombyggnad av orgellälktaren

Lars Israel Wahlman (Arkitekt)

År 1921 - 1923 Ändring - restaurering, interiör
Genomgripande omgestaltning av kyrkorummet varvid samtliga av de ursprungliga glasmålningarna av Neumann & Vogel i Stockholm (förutom rosettfönstret bakom orgeln) ersätts med Emanuel Vigelands glasmålningar. (De tolv mindre fönstren i sidoskeppen får sina glasmålningar först 1927-28.) Det dekorativa måleriet i valvkappor och kor målas över, korets väggar och valv får ny dekormålning i al secco av Filip Månsson. Predikstol och ljuskronor byts ut. Läktarnas urspr massiva barriärer byts ut till de nuvarande med tunna balustrar. Bänkinredningen laseras något mörkare och orgelläktaren byggs om och får bl a sina genombrutna träskärmar mot sidoläktarna. Arkadpelarnas kolonnskaft behuggs/mattslipas så dess ursprungliga glans och kulör dämpas. Två av de tre entréerna från förhallen muras igen, endast den mittersta bibehålls. Över dopfunten placeras en tygbaldakin. Även gravkapellets urspr glasmålning ersätts med en av Vigeland.

Lars Israel Wahlman (Arkitekt)

År 1921 - 1923 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Målningarna avlägsnades vid restaureringen1954-1956

Filip Månsson (Konstnär - Dekormålare)

År 1921 - 1923 Fast inredning - glasmålning

Emanuel Vigeland (Konstnär)

År 1922 - 1922 Fast inredning - predikstol

Gilljam & Palms stenhuggeri (Firma)

Lars Israel Wahlman (Arkitekt)

Tore Strindberg (Konstnär - Skulptör)

År 1926 - 1926 Ändring - tillbyggnad
Vindfång innanför norra entrén tillkommer.
År 1930 - 1930 Ändring
Marmorytorna i den ursprungliga altaruppsatsen och altarringen tonas ned genom en kalklasering.
År 1935 - 1935 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Skulpturer, kyrkohistoriska gestalter.

Gunnar Torhamn (Konstnär)

År 1943 - 1943 Ändring - ombyggnad, interiör

Bernhard Schill (Arkitekt)

År 1943 - 1943 Ändring - tillbyggnad
Sakristian förlängdes mot norr med polygonal avslutning

Bernhard Schill (Arkitekt)

År 1949 - 1949 Fast inredning - orgel, orgelfasad

Bernhard Schill (Arkitekt)

Rolf Schütze (Konstnär - Bildhuggare)

År 1949 - 1949 Fast inredning - orgel

Marcussen & Søn Orgelbyggeri (Orgelbyggeri)

Sybrand Zachariassen (Orgelbyggare)

År 1954 - 1956 Fast inredning - altaruppsats

John Lundqvist (Konstnär - Skulptör)

År 1954 - 1956 Ändring - restaurering
Renovering/ombyggnad. Den ursprungliga altaruppsatsen i nygotisk stil av vit marmor ersätts av en ny altaruppsats, gjuten i guldbrons och utformad av skulptören John Lundqvist. Triumfbågens textband tas bort och kyrkorummets väggar avfärgas vita. Valvribbornas dekor målas över i grått med fogstrykning. Ett dopkapell med ny dopfunt, också tillverkad efter John Lundqvists ritningar, tillkommer i norra korsarmen (invigt först 1958). Läktartrapporna i de västra småtornen läggs om och får dörrförbindelser med förhallen varvid de små tornportalerna ersätts med vägg- och fönsterpartier. Silverkammaren inreds i ett f d arkivrum. Wahlmans ljuskronor ersätts av nya i mässing.

John Lundqvist (Konstnär - Skulptör)

Otar Hökerberg (Arkitekt)

År 1957 - 1957 Specifika inventarier - dopfunt

John Lundqvist (Konstnär - Skulptör)

År 1972 - 1972 Ändring
Nya armaturer på läktarna.
År 1978 - 1979 Fast inredning - orgel
Kororgel

Bruno Christensen & Sönner Orgelbyggeri, Danmark (Orgelbyggeri)

År 1993 - 1997 Ändring - restaurering, interiör
Alla väggar och valv målas i brutet gulvitt och valvribborna illusionsmålas i tegelrött med grå fogstrykning. Ny ljusring framför koret och lampetter av mässing. Kormålningarna rengörs av konservator U Ullenius. Bänkinredningen laseras i grönt och två bänkar tas bort i kyrkans mitt varigenom de ursprungliga två långsmala bänkkvarteren delas upp i fyra kvarter. De två igensatta dörrarna från förhallen till kyrkorummet tas upp igen, de tre dörrarna mot kyrkorummet glasas. I förhallen byggs ett glasat vindfång. Ny textilkammare i källaren. Rosettfönstret bakom orgel tas fram på nytt. Gravkapellet omdanas till Lillkyrka, också av Jerk Alton. Nytt altare, altarring, dopfunt och stolar, väggar och valv kalkas i gult. Hålet mitt i golvet för kisthissen byggs igen, ny trappa till källaren byggs (där f ö den urspr altaruppsatsen förvaras).

Jerk Alton (Arkitekt)

Urban Ullenius (Konservator)

År 1999 - 1999 Specifika inventarier - kyrkklocka
Klockspel med 25 klockor installerades
År 2004 - 2005 Ändring
Ljuskronorna från 1950-talets renovering ersätts av fyra ljuskronor i mässing av äldre typ, men nygjorda.