Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM TIGERN 7 - husnr 1 Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMSF07-0083-27a

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation

1980 - 1982

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Stockholms domkyrkoförsamling
Stockholms stift
Drottninggatan 9, Drottninggatan 13, Fredsgatan 8, Fredsgatan 10, Drottninggatan 11, Akademigränd 6, Drottninggatan 7

Handel och bankväsende - Affär och butik

Registrerade utan huvudgrupp - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor

Handel och bankväsende - Affär och butik

Registrerade utan huvudgrupp - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor

Historik

Inventeringsår 2007

År 1980 - 1982 Nybyggnad
Våningsplanen var enligt bygglovhandlingar disponerade på följande vis: Plan 1 (under mark) Förråd, skyddsrum. PLan 2 (gatuplan Akademigränd) Sammanträdesrum, gård. Plan 3 (gatunivå drottninggatan) Butiker, förråd, sammanträdesrum. Plan 4-8 Korridorer, kontor, sammanträdesrum. Plan 9 Teknikvåning. Plan 10 Teknikvåning.

Arkitekt- och Ingenjörskontoret EHKL AB (Arkitektkontor)

DP 1997-01602-54. Stockholms stadsbyggnadsnämnds arkiv. (Arkiv)

År 1991 - 1991 Ändring - ombyggnad, exteriör
Ändrad fasadutformning mot Jakobsgatan genom utökning av antal fönster.

Stockholms stadsbyggnadsnämnds arkiv. (Arkiv)