Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM VÄCKELSEN 1 - husnr 1A, MARKUSKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning

ff987310

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
MARKUSKYRKAN (akt.)

1958 - 1960

1960 - 1960

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Skarpnäcks församling
Stockholms stift
Malmövägen 51

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2003

Markuskyrkan började byggas 1958 och invigdes 1960, men stod helt färdig först 1963. Arkitekt var Sigurd Lewerentz (1885–1975). En av anledningarna till att han blivit ett stort namn inom arkitekturen är hans vinnande förslag i tävlingen om Skogskyrkogården i Stockholm 1915. Förslaget gjorde han tillsammans med E G Asplund, men ritningarna till Uppståndelsekapellet står Lewerentz för. Bland hans övriga produktion återfinns flera begravningskapell och ett krematorium på Östra kyrkogården i Malmö samt S:t Petri kyrka i Klippan, Skåne. Till hans profana verk hör f d Riksförsäkringsanstalten, ett bostadsområde i Helsingborg och Skoghall...

Läs mer i eget fönster

År 1958 - 1960 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
1958 Kyrkobygget påbörjas. 1960 Kyrkan invigs

Sigurd Lewerentz (Arkitekt)

År 1960 - 1960 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Kyrkobygget påbörjas 1958. Kyrkorummet färdigställs 1963.

Sigurd Lewerentz (Arkitekt)

År 1960 - 1960 Invigning
År 1963 - 1963 Fast inredning - orgel

Mårtenssons orgelbyggeri i Lund (Orgelbyggeri)

År 1963 - 1963 Fast inredning - orgel, orgelfasad

Sigurd Lewerentz (Arkitekt)

År 1976 - 1976 Teknisk installation
Belysningen i kyrkorummet kompletteras med strålkastare utmed långsidorna.
År 1980 - 1980 Underhåll
Betongdäck anordnas under gårdsplanen p g a marksättningar. Markytan återställs så likt det tidigare utseende som möjligt.
År 1997 - 1997 Ändring - restaurering
Iglon återuppförs med nytt tegel p g a svåra skador efter att ha blivit påkörd av en bil.
År 1997 - 1997 Ändring - ombyggnad, interiör
Ett av de två köken i församlingsbyggnaden byggs om.
År 2000 - 2000 Ändring
Altarringen i furu tas bort.
År 2005 - 2005 Ändring - restaurering, exteriör
Spegeldammen renoveras.