Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM WAHRENBERG 10 - husnr 1 Ny sökning Tillbaka till sökning

SSMSF07-0106-03a

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation

1971 - 1974

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Stockholms domkyrkoförsamling
Stockholms stift
Brunkebergstorg 1, Brunkebergstorg 3, Brunkebergstorg 5

Handel och bankväsende - Affär och butik

Registrerade utan huvudgrupp - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor

Rättsväsende - Polishus

Handel och bankväsende - Restaurang

Registrerade utan huvudgrupp - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor

År 1971 - 1974 Nybyggnad
I denna inventering ingår bara nuvarande kv. Wahrenberg 10, vilket innebär att det i nedanstående beskrivning av byggnadens ursprungliga disposition inte ingår de delar med parkeringshus som idag ingår i Wahrenberg 11 och som byggdes på med bostäder under 1990-talet. Byggnaden inrymde ursprungligen i huvudsak en polisstation. Enligt byggnadslovsritningarna var byggnaden ursprungligen disponerad på följande sätt: Plan 1 - 2: nedre källarvåningar med ledningstunnlar, biltunnel (Klaratunneln), undercentral, transformatorstation. Plan 3 -5: övre källarvåningar med lager, avvisteringsrum, arkiv, förråd, telestativrum, hundbur, motorrum, lager, personalskåprum, vapenförråd, vapenrengöring, motionshall, bastu, omklädningsrum. Plan 6: bottenvåning med butik. (Plan 7 enligt byggnadslovsritningarna saknas i Wahrenberg 10, och finns bara i nuvarande Wahrenberg 9) Plan 8: våning 1 tr. med orderrum, befälsrum, avrapporteringsrum, förhörsrum osv. Plan 9: våning 2 tr. med kontorsrum och omklädningsrum. Plan 10 - 12: våning 3 tr. - 5 tr. med kontorsrum. Plan 13: våning 6 tr. med kontorsrum och lunchrum. Plan 14: indragen takvåning med hissmaskinrum och fläktrum. Plan 15: uppbyggnader för ventilationskanaler.

Boijsen & Efvergren Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

Stockholms stads fastighetskontor (Byggherre)

Sven Tyrén AB (Konstruktör)

År 1996 - 1998 Ändring - ombyggnad, exteriör
Upptagning av nya fönster, igensättning av befintliga i samband med påbyggnad av parkeringshus med bostäder.

Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

År 1997 - 1997 Ändring - tillbyggnad
Tillbyggnad av restaurang med glasveranda i arkad.

Cella Arkitekturstudio (Arkitektkontor)