Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

LANDSKRONA CITADELLSTADEN 2:1 - husnr 8008, SLOTT Ny sökning Tillbaka till sökning

D203458

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SLOTT (akt.)

1549 - 1559

Skåne
Landskrona
Skåne
Landskrona
Landskrona församling
Lunds stift
Slottet 13

Slott och herrgård - Slott

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Christian III beslöt 1549 att anlägga en fästning i Landskrona. Den uppfördes under drygt 10 års tid som en kvadratisk borg med fyra torn och omgivande vattengrav. Landskrona citadell användes som fästningsfängelse från 1700-talets början. Sedan citadellet utdömts som landsfästning 1822 fungerade det enbart som fängelse fram till 1940. Sedan dess har det tillfälligt använts som militärförläggning och flyktingläger, men i huvudsak stått tomt. Av den äldsta slottsanläggningen är själva huvudbyggnaden och hörntornen bevarade. Omfattande restaureringsarbeten utfördes 1971-75 under ledning av S. Silow.

KÄLLA: Förteckning över byggnadsm...

Läs mer i eget fönster

År 1549 - 1559 Nybyggnad
År 1724 - 1730 Ändring - ombyggnad
Huvudbyggnaden fick strävpelare samt nya mellanväggar, trapphus, skorstenar och takstolar. De gamla trappgavlarna och portalen togs bort.
År 1886 - 1886 Brand
1886 utbröt en brand i arbetslokalerna (lokaler för fångarnas arbete med tillverkning av vävnader m.m.) i huvudlängan. Vid reparationsarbetena togs en del fönster upp för att få mera ljus i arbetslokalerna. Nytt yttertak med lägre takresning.
År 1936 - 1939 Ändring - ombyggnad
Taket återfick sin ursprungliga resning och sina svängda gavlar och flera av de fönsteröppningar som tagits upp 1886 sattes igen.
År 1971 - 1975 Ändring - restaurering

Sven Silow (Arkitekt)