Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VÄNNÄS VÄNNÄS 51:7 - husnr 1, STATIONSHUSET, VÄNNÄS Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
STATIONSHUSET, VÄNNÄS (akt.)

1891 - 1891

Västerbotten
Vännäs
Västerbotten
Vännäs
Vännäs församling
Luleå stift
Östra Järnvägsgatan 9E

Kommunikation - Stationshus

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

VÄNNÄS JÄRNVÄGSSTATION - Stationshuset i Vännäs uppfördes efter ritningar av arkitekten Folke Zettervall som sedan 1890 arbetade under A W Edelsvärds ledning på SJ:s arkitektkontor. Huset stod klart i oktober 1891.
Det nya med Vännäs var framförallt de många byggnadsdetaljerna med fornnordisk anknytning, men för övrigt anslöt byggnaden till inarbetade rutiner för stationsbyggande. Stationshuset var således även här symmetriskt uppbyggt över en sammanhållen rektangulär plan med ett mittparti i två våningar med frontespiser och på vardera sidan envåningsflyglar. På fasaden mot samhället är mittrisaliten utskjutande, fasaden mot banan ...

Läs mer i eget fönster

År 1891 - 1891 Nybyggnad

Folke Zettervall (Arkitekt)

KÄLLA: FÖRSLAG TILL SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR VÄNNÄS STATION, 2002-12-09, Beteckning 311-3668-2002 (Arkiv)