Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HUDIKSVALL ENÅNGERS PRÄSTGÅRD 5:1 - husnr 1, ENÅNGERS GAMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

d8610404

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ENÅNGERS GAMLA KYRKA (akt.)

1400 - 1499

Gävleborg
Hudiksvall
Hälsingland
Enånger
Enånger-Njutångers församling
Uppsala stift
Enångersvägen 46

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1994

Redan på 1200-talet fanns en kyrka i Enånger. Rester av denna påträffades vid en omläggning av golvet i den nuvarande kyrkan 1951. På 1400-talet ersattes 1200-talskyrkan av en större kyrka. Den är uppförd av gråsten, putsad och avfärgad i vitt. Översta delen av västra gavelröstet i tegel pryds av vitputsade blinderingar. Sadeltaket är täckt med spån. Planen är rektangulär, av salkyrkotyp, med en sakristia i norr. Ett vapenhus i söder revs under 1800-talet, medan ingången till kyrkan där finns kvar. Ingången i väster togs upp 1744. Kyrkans höga, rundbågiga fönster fick sin nuvarande form 1744. Dessförinnan var fönstren, såsom fortfar...

Läs mer i eget fönster

År 1400 - 1499 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia
År 1400 - 1499 Nybyggnad - Sakristia
År 1400 - 1499 Nybyggnad - Korparti