Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

LAHOLM TJÄRBY 2:18 - husnr 1, TJÄRBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1850-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
TJÄRBY KYRKA (akt.)

1906 - 1907

1906 - 1907

Halland
Laholm
Halland
Tjärby
Veinge-Tjärby församling
Göteborgs stift
Tjärby kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1994

Tjärby kyrka uppfördes i natursten och tegel 1906-07 efter ritningar av arkitekt Erik Lallerstedt. Kyrkan ersatte en medeltida stenkyrka som revs 1906.
Den nuvarande kyrkan präglas både exteriört och interiört av jugendstilens ideal. Kyrkan består av ett rektangulärt långhus, ett smalare, rakt avslutat kor med en sakristia utbyggd på norra sidan samt västtorn. Huvudingången ligger i tornet och ännu en ingång finns i sakristian mot norr.

I kyrkan finns äldre inventarier som altartavla, predikstol och dopfunt som härrör från den medeltida kyrkan, medan läktare, bänkinredning och altarring härstammar från 1906-07. Orgeln byttes ut...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1549 Specifika inventarier - altartavla
År 1100 - 1349 Specifika inventarier - dopfunt
År 1100 - 1549 Fast inredning - predikstol
År 1906 - 1907 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn

Erik Lallerstedt (Arkitekt)

År 1906 - 1906 Fast inredning - orgel

Eskil Lundén (Orgelbyggare)

År 1906 - 1907 Fast inredning - bänkinredning
År 1906 - 1907 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1928 - 1928 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Kyrkogårdsport uppförd.

Alf Weissenberg (Arkitekt)

År 1935 - 1935 Ändring - ombyggnad

Harald Wadsjö (Arkitekt)

Landsantikvariens Arkiv, Dnr 374/1967 (Arkiv)

År 1936 - 1936 Konservatorsarbeten
Tillstånd från RAÄ att bla återställa färger på altare och predikstol.

Erik Sköld, Halmstad (Konservator)

År 1957 - 1957 Underhåll - interiör
Sanering mot strimmig trägnagare i brudbänk, bänkar, golv minnestavla, ur. SAAP
År 1970 - 1970 Ändring - restaurering
Exteriör putslagning, inredning av brudkammare, wc- installation, målning av valvväggar, nytt altarbord.

Voldemars Vasilis (Arkitekt)

År 1970 - 1973 Konservatorsarbeten
Konservatorsarbeten på altaruppsats, golvur, predikstol, baldakin, brudbänk, oljemålning, bössa, krucifix.

Viking Lanje (Konstnär)

År 1993 - 1993 Underhåll - interiör
Gasning av predikstol - metylbromid - mot strimmig trägangare. Anticimex
År 1999 - 2000 Underhåll - målningsarbete
Ommålning av fönster. Rengöring av målning och kor.