Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VARBERG VEDDIGE 34:1 - husnr 1, VEDDIGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2157-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VEDDIGE KYRKA (akt.)

1866 - 1868

1866 - 1868

Halland
Varberg
Halland
Veddige
Veddige-Kungsäters församling
Göteborgs stift
Kantagårdsvägen 2

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 1994

Veddige kyrka är en av länets största landsbygdskyrkor och uppförd i nygotisk stil 1867-68. Kyrkan, som är ritad av arkitekt Johan Erik Söderlund, genomgick större renoveringar och restaureringar 1909, 1950 och 1996, men har behållit sin nygotiska prägel. Altaruppsats, altarskrank, altarring, predikstol, sidoingångar, läktare samt orgel är bevarade i ursprungligt skick och har endast målats om.

Den ursprungliga färgsättningen var enkel och snickerierna gick i huvudsak i vitt medan väggarna hade kraftigt marmorerade fält.

1909 tillkom bl.a. den nuvarande bänkinredningen och det nuvarande kassettindelade taket med pärlspont och kyrk...

Läs mer i eget fönster

År 1700 - 1749 Fast inredning - altaruppsats
År 1866 - 1868 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor med korutsprång (skrank) och torn

Johan Erik Söderlund (Arkitekt)

År 1866 - 1868 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1908 - 1908 Fast inredning - altaruppsats
En altaruppsats från 1700-talet insattes i kyrkorummet.

LA Rapport 1998:15. (Arkiv)

År 1908 - 1909 Fast inredning - bänkinredning
Ny bänkinredning.

LA Rapport 1998:15. (Arkiv)

År 1908 - 1909 Ändring - ombyggnad, innertak
Kassettindelning i taket tillkom.

LA Rapport 1998:15. (Arkiv)

År 1947 - 1947 Underhåll
Takreparation interiört och exteriört.

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

LA Dnr 261/94. (Arkiv)

År 1947 - 1947 Ändring - ombyggnad, golv
Höjning av golvet i vapenhuset.

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

LA Dnr 261/94. (Arkiv)

År 1950 - 1950 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ny invändig färgsättning. Vita väggar och brungul inredning.

LA Rapport 1998:15. (Arkiv)

År 1965 - 1965 Teknisk installation - värme
Ombyggnation av värmeanläggning.

LA Dnr 24/9. (Arkiv)

År 1966 - 1966 Ändring - ombyggnad, interiör
Nya rum, bl a WC och trappor, i vapenhuset.

Kaj Christensen (Arkitekt)

LA Dnr 261/94. (Arkiv)

År 1968 - 1968 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ommålning av innerväggar med oljefärg.

LA Dnr 261/94. (Arkiv)

År 1978 - 1978 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Sandblästring och ommålning av fasader med Keim.

LA 52/6. (Arkiv)

År 1978 - 1979 Fast inredning - altare
Nytt dopaltare.

Lennart Andrén (Arkitekt)

LA. (Arkiv)

År 1985 - 1985 Underhåll - takomläggning
Omläggning av skiffer.

LA Dnr 133/85. (Arkiv)

År 1985 - 1985 Teknisk installation - VA
Nytt vatten- och avloppssystem.

LA Dnr 133/85. (Arkiv)

År 1985 - 1985 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Målning av fasader.

LA Dnr 133/85. (Arkiv)

År 1985 - 1985 Specifika inventarier - tornur
Nya tornur.

LA Dnr 133/85. (Arkiv)

År 1986 - 1986 Ändring - tilläggsisolering
Tilläggsisolering av kyrkovind.

LA Dnr 42/86. (Arkiv)

År 1996 - 1996 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktarunderbyggnader tillkom.

Charlotte Wennerberg (Arkitekt)

LA Rapport 1998:15. (Arkiv)

År 1996 - 1996 Underhåll - målningsarbete, interiör
Invändig ommålning.

Charlotte Wennerberg (Arkitekt)

LA Rapport 1998:15. (Arkiv)