Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VARBERG ÅSBY 21:1 - husnr 1, ÅS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2155-2.TIF (b)

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÅS KYRKA (akt.)

1100 - 1550

1100 - 1550

Halland
Varberg
Halland
Ås
Veddige-Kungsäters församling
Göteborgs stift
Ås kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1997

ÅS KYRKA har troligen medeltida ursprung, men har om- och tillbyggts i flera omgångar. Tornet tillkom 1804. 1886 skedde under ledning av arkitekt Fritz Eckert en omfattande renovering i nygotisk stil, vilken ännu präglar kyrkan såväl ut- som invändigt. En tornspira tillkom då liksom en bågfris på fasaden. Sakristian uppfördes och nord- och sydportalen fick sin nuvarande utformning.

Större delen av kyrkans fasta inredning i form av altaruppsats, predikstol med baldakin, läktarbarriär och orgelfasad insattes vid renoveringen 1886. Innertaket och bänkinredningen tillkom vid en renovering 1959 och ansluter till 1880-talets karaktär. På...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1550 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och kor
År 1100 - 1550 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1700 - 1799 Ändring - tillbyggnad
Tillbyggnad mot öster, upptagning av större fönsteröppningar, väggmålningar.
År 1778 - 1778 Ändring
Ommålning av predikstol.
År 1804 - 1804 Nybyggnad - Torn
Torn i väster. Troligen revs nu två sydentréer och en ny sydportal uppfördes.
År 1883 - 1886 Fast inredning - altaruppsats
År 1883 - 1886 Fast inredning - predikstol
År 1886 - 1886 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia i öster. Ny omfattning på sydportal, ny blindportal mot norr.

Fritz Eckert (Arkitekt)

År 1886 - 1886 Fast inredning - orgel, orgelfasad

Fritz Eckert (Arkitekt)

År 1886 - 1886 Arkitekturbunden utsmyckning
Läktarbarriär.

Fritz Eckert (Arkitekt)

År 1887 - 1887 Fast inredning - orgel

Salomon Molander (Orgelbyggare)

År 1925 - 1925 Specifika inventarier - dopfunt
År 1931 - 1931 Ändring - restaurering, interiör
Bla framtogs och rekonstruerades äldre kalkmålningar. En trappa avlägsnades i tornet.

C O Svensson (Konservator)

År 1943 - 1943 Teknisk installation - värme
År 1959 - 1959 Ändring - restaurering, interiör
Framtagning av målningar, konservering och rekonstruktion. Ommålning av altaruppsats och predikstol. Kalksten läggs på golv i mittgång och vapenhus.

Kaj Christensen (Arkitekt)

År 1959 - 1959 Fast inredning - bänkinredning

Kaj Christensen (Arkitekt)

År 1964 - 1964 Specifika inventarier - altartavla

Viking Lanje (Konstnär)

År 1978 - 1979 Underhåll - interiör
Restaurering och rekonstruktion av orgel.

A Magnussons Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1978 - 1978 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Fasaderna målas med Keim silikatfärg.
År 1991 - 1991 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Utvidgning av kyrkogården med en ny del i norr.
År 1992 - 1992 Underhåll - exteriör
Omläggning av tak.
År 1997 - 1998 Underhåll - interiör
Putslagning, målning av väggar och fast inredning, konservatorsarbeten.

Anders Darwall (Konservator)

Charlotte Wennerberg (Arkitekt)