Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KARLSTAD TINGVALLASTADEN 1:4 - husnr 1, KARLSTADS DOMKYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KARLSTADS DOMKYRKA (akt.)

1722 - 1730

1722 - 1730

Värmland
Karlstad
Värmland
Karlstad
Karlstads domkyrkoförsamling
Karlstads stift
Östra Kyrkogatan 4

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, grekisk

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Centralkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Centralkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Centralkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, grekisk

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Centralkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Komplettering vid inventering 2003:
Från mitten av 1300-talet har bevarats en urkund, som berättar att det då fanns en kyrka på Tingvallaön, den centrala stadsdelen i det nuvarande Karlstad. Den benämndes Tingvalla kyrka. Om det var samma kyrka, som fanns kvar på Karl IX:s tid, då Tingvalla år 1584 fick stadsrättigheter och erhöll namnet Karlstad, kan inte med säkerhet fastslås. Den då befintliga kyrkan låg nere vid Klarälven, i det kvarter Stadshotellet nu är beläget. Tillsammans med så gott som hela staden brann denna kyrka ned vid en eldsvåda 1616. Vid återuppbyggnad fick den nya kyrkan behålla den tidigare kyrkoplatsen nere vid ...

Läs mer i eget fönster

År 1722 - 1730 Nybyggnad
Kyrkan uppförs med grundplan utgörande ett regelbundet grekiskt kors med samtliga korsarmar rakslutna och utan särskilt korutsprång.

Christian Haller (Byggmästare)

Fredric Gorre (Hantverkare - Snickare)

Johan Eberhard Carlberg (Arkitekt)

Johan Georg Reincke (Byggmästare)

Jonas Fridstedt (Byggmästare)

Jonas Gren (Orgelbyggare)

Philip Eckel (Byggmästare)

År 1722 - 1730 Nybyggnad - Korparti

Christian Haller (Byggmästare)

Jonas Fridstedt (Byggmästare)

År 1722 - 1730 Nybyggnad - Korsarm/ar

Christian Haller (Byggmästare)

Jonas Fridstedt (Byggmästare)

Philip Eckel (Byggmästare)

År 1722 - 1722 Nybyggnad - Torn
Em fristående klockstapel uppreses.
År 1722 - 1730 Nybyggnad
År 1729 - 1730 Fast inredning - bänkinredning
108 bänkar förfärdigas.
År 1730 - 1730 Invigning
Invigning 2 juli av superintendenten Johannes Steuchius.
År 1734 - 1737 Nybyggnad - Torn
Klockstapeln ersätts med ett västtorn. Centralkyrkokaraktären bryts.

Christian Haller (Byggmästare)

År 1744 - 1753 Fast inredning - orgel
Orgel med 30 stämmor påbörjas av Hedlund och avlutas av hans gesäller Jonas Gren och Peter Stråhle.

Olof Hedlund (Orgelbyggare)

År 1750 - 1755 Fast inredning - läktare
I början av 1750-talet byggs en skolläktare i södra korsarmen.
År 1752 - 1752 Brand
Brand drabbar tornets brädtak och allt virke inne i tornet, klockorna faller ned.
År 1757 - 1761 Ändring - ombyggnad, exteriör
Återställande av västtornet, som förses med urverk och ny överbyggnad i form av kupol med mindre spira.

Axel Jacobsson (Byggmästare)

Johan Eberhard Carlberg (Arkitekt)

År 1764 - 1764 Fast inredning - läktare
En norra läktare färdigställs.
År 1767 - 1768 Fast inredning - läktare
Orgelläktaren framflyttas och "uppsnyggas".
År 1770 - 1770 Ändring
Två psalmnummertavlor tillkommer, i rokokostil.
År 1790 - 1792 Fast inredning - altaruppsats
Koret ombyggs med ny altarvägg framför sakristia. Absidformad nisch för altare och ett förgyllt kors flankerad av mindre nischer med skulpturer av Sergel. J B Morenius svarade för bildhuggeriet, E Morenius för snickeriarbetet och J F Lindman för måleriet.

Eric Morenius (Hantverkare - Snickare)

Erik Palmstedt (Arkitekt)

Jean Baptiste Masreliez (Konstnär)

J F Lindman (Konstnär - Dekormålare)

Johan Georg Reincke (Byggmästare)

Johan Tobias Sergel (Konstnär - Skulptör)

År 1790 - 1792 Ändring - ombyggnad, interiör
Förändring av kyrkorummets kor. En ny korvägg uppmuras. Ny altaruppsats, predikstol och biskopsstol.

Erik Palmstedt (Arkitekt)

År 1791 - 1792 Fast inredning - predikstol

Eric Morenius (Hantverkare - Snickare)

Erik Palmstedt (Arkitekt)

Jean Baptiste Masreliez (Konstnär)

J F Lindman (Konstnär - Dekormålare)

År 1792 - 1792 Ändring - ombyggnad, interiör
Ny dörr vid västra ingången. Målningsarbeten på interiören.

Erik Jonaeus (Konstnär - Dekormålare)

År 1792 - 1792 Ändring - ombyggnad, exteriör
Torn över korsmitt i trä nedplockas. Tornspiran förändras.
År 1792 - 1792 Återinvigning
Kyrkan återinvigs 22 juli av biskop Schröderheim.
År 1792 - 1792 Fast inredning - läktare
Orgelläktaren panelades, och denna samt de övriga får nya kolonner.
År 1793 - 1793 Ändring - ombyggnad, exteriör
Två gavelfönster i norra och södra gavlarna igenmuras.
År 1793 - 1793 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt golv under bänkarna.
År 1794 - 1794 Ändring - ombyggnad, exteriör
Tonets överbyggnad förändras.
År 1794 - 1794 Fast inredning - bänkinredning
Biskopsstol ritas av Palmstedt, utförs av Morenius och placeras i koret.

Eric Morenius (Hantverkare - Snickare)

Erik Palmstedt (Arkitekt)

År 1795 - 1795 Ändring - ombyggnad, exteriör
Uppförs portaler med murade kolonner och korsprydd fronton.

Erik Palmstedt (Arkitekt)

År 1814 - 1814 Underhåll - exteriör
Kyrkans fasader rappas.
År 1814 - 1814 Underhåll - interiör
Kyrkorummets gångar omläggs. Bänkarna målas.
År 1818 - 1818 Fast inredning - orgel, orgelverk
Grundlig reparation av orgeln.

Joh. Stockholm Eberhardt (Orgelbyggare)

År 1827 - 1829 Ändring - ombyggnad
Reparation av bjälklaget under tornbyggnaden.
År 1848 - 1848 Underhåll - interiör
Interiören ommålas.
År 1865 - 1865 Brand
Stora stadsbranden drabbar kyrkan. Tornets överbyggnad och hela yttertaket störtar in.
År 1867 - 1867 Ändring - ombyggnad, exteriör
Ny tornspira efter ritning av överintendenstämbetets arkitekt under arbetsledning av arkitekterna Sundius och Westergaard.

Albert Törnqvist (Arkitekt)

C J Westergaard (Arkitekt)

Petter Georg Sundius (Arkitekt)

År 1869 - 1869 Specifika inventarier - tornur
Nytt tornur av urmakare Lindroth, Stockholm.

Lindroth (Urmakare)

År 1870 - 1874 Ändring - restaurering, interiör
Interiören skadad efter branden repareras. Nya bänkar. De gamla bänkarnas dörrar uppsätts runt kyrkväggarna. Nytt golv.
År 1870 - 1874 Teknisk installation
Kyrkan förses med värmeugnar.
År 1880 - 1880 Fast inredning - orgel
Ny orgel.

Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1915 - 1916 Ändring - restaurering, exteriör
Kyrkans murar renoveras och tornets plåttak repareras. Arbetsledare stadsarkitekt Carl Crispin.

Axel Lindegren (Arkitekt)

Carl Crispin (Arkitekt)

År 1915 - 1916 Ändring - restaurering, interiör
Fast inredning får en mörkare färgsättning. Kyrkofönstren förses med orneamenterat och inskriptionsförsett antikglas. Norra och södra läktarna ombyggs och får raka barriärer. Nya bänkar anskaffas och en tandad taklist tillkommer. Kalkväggarna marmoreras i gråviolett ton. Arbetsledare stadsarkitekt Carl Crispin.
År 1939 - 1940 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgeln från 1880 införlivas med en större orgel om 59 stämmor.

Marcussen & Søn Orgelbyggeri (Orgelbyggeri)

År 1953 - 1953 Underhåll - takomläggning
Omläggning av skiffertak.
År 1956 - 1957 Nybyggnad - Sakristia
Tillbyggnad öster om koret för sakristia, arkivrum, skrudkammare, samlingssal mm.

Ragnar Hjorth (Arkitekt)

År 1956 - 1957 Ändring - ombyggnad, exteriör
Korfönster nedtas och de av Palmstedt ritade portalerna avlägsnas.
År 1967 - 1968 Fast inredning - altare
Centralaltare tillkommer med skiva av Gotlandsmarmor.

Kurt von Schmalensee (Arkitekt)

År 1967 - 1968 Ändring - ombyggnad, interiör
Återställande av kyrkorummets grundplan genom förskjutning av korvägg ett valv mot öster. Ombyggnad av läktarna, dras tillbaka ca 2 m och sänks, nya barriärer på södra och norra med utseende lika orgelläktaren. Borttagande av bänkdörrar efter väggarna. Ny ornamentering i korfönstren efter arkitekten. Nytt centralaltare och en kororgel som pendang till predikstolen. Biskopsstolen flyttas österut.

Kurt von Schmalensee (Arkitekt)

År 1967 - 1968 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt i glas och granit tillkommer, tillverkad vid Reijmyre galsbruk.

Kurt von Schmalensee (Arkitekt)

År 1967 - 1968 Fast inredning - orgel, orgelverk
Ombyggnad av orgeln till 65 stämmor. Nytt ryggpositiv placeras i läktarbarriären, utformas av Schmalensee.

A Magnussons Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Kurt von Schmalensee (Arkitekt)

År 1968 - 1968 Fast inredning - orgel
Ny kororgel. Fasad ritas av Schmalensee.

Grönlunds orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Kurt von Schmalensee (Arkitekt)

År 1979 - 1979 Underhåll - exteriör
Exteriöra underhållsarbeten då bl a skiffertaket lagas på några ställen samt fotplåtar och ståndrännor byts i erfoderlig omfattning.
År 1993 - 1993 Ändring - ombyggnad, interiör
Upprustning och omdisponering av östra tillbyggnaden. Toalett i södra korsarmen. Glasmålningar av Olle Hjortsberg från 1924 monteras i sakristian. Textilförvaring. Kristallkors, tidigare på stativ på altaret, upphängs i valvet. Konservatorsarbeten galsmålningar och lösa inventarier.

Skanark Arkitektkontor AB (Arkitektkontor)

År 1993 - 1993 Konservatorsarbeten
Konservering av glasmålningar samt lösa inventarier.

RAK konerveringsateljé (Konservator)

År 1997 - 1998 Underhåll - takomläggning
Omläggning av skiffertak samt ny kopparplåt spira.
År 1997 - 1998 Teknisk installation - brandskydd
År 1997 - 1998 Konservatorsarbeten
Konservatorsarbeten på predikstol, högaltare, orgelfasad, läktarbarriärer, psalmnummertavlor och biskopsstol.

Ullenius ateljéer (Konservator)

År 1997 - 1998 Specifika inventarier - altartavla
Nytt altare och altartavla till det nya "uppenbarelsens kapell". Altartavla som ikon i form av triptyk.

Kjellaug Nordsjö (Konstnär)

År 1997 - 1998 Ändring - restaurering, exteriör
Restaurering av tak, tornspira och fasader. Tornets västfasad säkras genom dragstag. Omputsning och avfärgning. Omläggning av skiffer. Utbyte av kopparplåt tornspira.

Karl Karlsén (Arkitekt)

År 1997 - 1998 Ändring - ombyggnad, interiör
Inrättande av "Uppenbarelsens kapell" i södra korsarmen. Borttagande av bänkar. Barnhörna och klädavhägning. Montrar för utställning i norra korsarmen. Nytt ljusträd norra korsarmen. Numrering av bänkar. Putslagning av valv och väggar samt avfärgning. Konservatorsarbeten. Målning av halvkupol ovan högaltare, blått. Belysning. Larm. Brand. Ny klädsel stolar.

Karl Karlsén (Arkitekt)

År 1997 - 1998 Teknisk installation - el
En rad spotlights utplaceras på taklisten. Belysning i korsmitt.
År 1998 - 2000 Fast inredning - glasmålning
Glasmålning upphängs för södra fönstret i vapenhuset.

Karl-Martin Munter (Hantverkare)

Kerstin Munter (Hantverkare)

År 1999 - 1999 Teknisk installation - el
Fasadbelysning.
År 2000 - 2000 Ändring
Två kyrkskett upphängs nedpendlade från tak västra korsarmen.
År 2008 - 2008 Fast inredning - orgel
Underhåll och förändring av läktarorgel.

Värmlands Museum (Antikvarie)

År 2009 - 2010 Underhåll - exteriör
Putsarbeten torn.

Värmlands Museum (Antikvarie)

År 2010 - 2011 Ändring - tillgänglighetsanpassning
Tillgänglighetsanpassning, bl a utbyggnad av huvudentrén, ramper av granit samt installation av dörrautomatik.

Sten & Vägarbeten AB (Entreprenör)

Värmlands Museum (Antikvarie)