Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SUNNE ÄMTERVIKS PRÄSTBOL 3:42 - husnr 1, ÖSTRA ÄMTERVIKS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

466.0008

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÖSTRA ÄMTERVIKS KYRKA (akt.)

1795 - 1798

1795 - 1798

Värmland
Sunne
Värmland
Östra Ämtervik
Östra Ämterviks församling
Karlstads stift
Prästbol 112

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1995

Komplettering vid inventering 2004- En gammal träkyrka, som låg på nuvarande kyrkogård, brann efter ett åsknedslag ner till grunden år 1781. Den nuvarande kyrkobyggnadens grundstenar lades sommaren 1795 och kyrkan stod färdig 1798. Kyrkan invigdes dock inte officiellt förrän 1848. Sakristian söder om koret uppfördes år 1844 och kororgeln byggdes 1847-48 av orgelbyggaren Andreas Jönsson från Blekinge. Läktarorgeln i nyklassicistisk stil tillkom 1909.

På 1920-talet skänkte Selma Lagerlöf en oljemålning av Paul Piltz att användas som altartavla. Korset plockades bort och målningen med motivet den korsfäste Jesus användes istället. En ...

Läs mer i eget fönster

År 1795 - 1798 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och torn
År 1795 - 1798 Nybyggnad - Torn
År 1795 - 1798 Nybyggnad - Korparti
Ursprungligen sakristia, ombyggt till kor 1844
År 1795 - 1798 Nybyggnad
År 1844 - 1844 Nybyggnad - Sakristia
År 1847 - 1848 Fast inredning - orgel
Kororgeln ovanför altaret tillverkades av orgelbyggaren Andreas Jönsson. A. Jonsson Johannishus, Hjortsberga, Blekinge. Den innehåller ljudnade fasadpipor och 6 stämmor. (Förvald upphovsman i detta register kan vara felaktig, men med tanke på namn, yrke och ålder kan det ändå vara rätt man.)

Anders Jonsson (Orgelbyggare)

År 1848 - 1848 Invigning
Kyrkan invigdes den 3 september 1848.
År 1848 - 1848 Fast inredning - altaruppsats
Det svepta altarkorset skänktes till kyrkan 1848 av Andreas Lidback. (Mannen som var förebild för Selma Lagerlöfs "farbror Eberhard" i "Gösta Berlings saga")
År 1850 - 1859 Fast inredning - predikstol
Predikstolen tillverkades under 1850-talet av en snickare Olsson i byn Östmansby, Östra Ämterviks socken.
År 1909 - 1909 Fast inredning - orgel
Läktarorgel insattes.

Zetterqvist & Son (Orgelbyggeri)

År 1920 - 1929 Specifika inventarier - altartavla
En tavla av konstnären Paul Piltz skänktes till kyrkan av författarinnan Selma Lageröf att användas som altartavla.

Paul Piltz (Konstnär)

År 1948 - 1948 Ändring - ombyggnad, interiör
Interiör renovering under ledning av arkitekt Ä Noréen. Altaruppsatsens kors iordningställdes i originalskick och efterliknar på så sätt åter altaret i Östra Ämterviks kyrka "Svartsjö kyrka" saga som Lagerlöf beskriver i Gösta Berlings saga. Nya bänkar tillkom. Det tidigare stengolvet lades nu med tegel. Tidigare fanns två trappor i vapenhuset, men 1948 togs den östra bort.

Ärland Noréen (Arkitekt)

År 1948 - 1948 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt av granit är ritad av Ärland Noréen, huggen av "Dalén på Leran".

Ärland Noréen (Arkitekt)

År 1967 - 1968 Ändring - ombyggnad
Sprickbildningar på väggarna efter den snörika vintern 1966 gjorde att man gjöt en betongkrage i övre delen av långhusäggarna för att ge fäste åt fyra dragstag i kyrkorummet. Lanterninens rötskade delar byttes och kopparkläddes. Trägolvet över kyrkklockorna togs bort och ersattes av ett gjutet golv. Sakristians skiffertak lades om.
År 1967 - 1968 Underhåll - exteriör
Exteriöra arbeten då bland annat fasaden omputsades. Lanterninens rötskadot lagades. och ett golv gjöts ovanför klockorna.
År 1971 - 1971 Underhåll - golv
En sisalmatta lades i läktaruppgångarna, i sakristian och framme i läktarorgeln.
År 1971 - 1971 Fast inredning - orgel
Kororgeln iordningställdes till spelbart skick.

Bröderna Moberg (Orgelbyggeri)

År 1977 - 1977 Specifika inventarier - altartavla
1977 ny altartavla i form av oljemålning av Bo Sonnsjö uppsatt. Den föreställer den uppståndne Kristus med ett kors i bakgrunden.
År 1979 - 1979 Teknisk installation - högtalaranläggning
År 1984 - 1984 Ändring - ombyggnad, interiör
Interiör renovering under ledning av arkitekt Karl Karlsén, Sunne. Bland annat fick kyrkorummet en ny färgsättning,.altartavlan togs bort och ersattes av den äldre uppsatsen med kors, svepning och törnekrona. Några bänkar togs bort, de kvarvarande försågs med spegelfyllningar. Infällda spotlights sattes i taket och en läktarunderbyggnad med bland annat en sakristia inrättades.

Karl Karlsén (Arkitekt)

År 1988 - 1988 Teknisk installation - högtalaranläggning
År 1990 - 1990 Fast inredning - bänkinredning
År 1995 - 1995 Teknisk installation - högtalaranläggning
År 2008 - 2009 Underhåll - takomläggning
Omläggning skiffertak på långhus och torn.

Takskifferspecialisten AB (Entreprenör)

Värmlands Museum (Antikvarie)

År 2010 - 2010 Konservatorsarbeten
Konservering två oljemålningar, samt placering av dessa i koret.

Värmlands Museum (Konservator)

År 2016 - 2016 Konservatorsarbeten
Konservering måleri oreglläktare, orgelfasad, predikstol, bänkar, altarring och altaruppsats.

Konstreg AB (Konservator)