Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

TORSBY TORSBY 4:14 - husnr 1, SIRIS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV 460.06

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SIRIS KAPELL (akt.)

1946 - 1949

1946 - 1949

Värmland
Torsby
Värmland
Fryksände
Fryksände församling
Karlstads stift
Kyrkogatan 27

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Gravkapell

Religionsutövning - Kyrka - Gravkapell

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Gravkapell

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Historik

Inventeringsår 1995

Komplettering vid inventering 2004:
Siris kapell uppfördes 1946-49 efter ritningar av Carl-Axel Acking och Sven Hasselgren och invigdes den 11 juni 1950. Kapellet brukas såväl för jordfästningar som gudstjänster. Det murade kapellet är vidbyggt med en västra del med delvis underjordiska bisättningslokaler.
Kapellet, som även används till gudstjänster, har fått sitt namn efter Siri i Bada. Om henne berättar traditionen att hon under en färd till sin sätervall gick vilse i skogen och avgav ett löfte att sockenkyrkan skulle få hennes egendom, om hon åter kunde nå sitt hem. Kyrkans klockor ledde henne hem och hon uppfyllde därefter si...

Läs mer i eget fönster

År 1946 - 1949 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet

Carl-Axel Acking (Arkitekt)

Sven Hesselgren (Arkitekt)

År 1946 - 1949 Nybyggnad
År 1950 - 1950 Invigning
Invigning den 11 juni.
År 1986 - 1987 Underhåll - exteriör
Reparation av taket över bårhusdelen då man fått fuktskador.
År 1993 - 1993 Underhåll - interiör
Uppfräschning av interiören och bl a överyn av belysningen.

Carl-Axel Acking (Arkitekt)

År 2006 - 2006 Underhåll - exteriör
Tjärstrykning av kapellets tak.

Hälsinge Takspån AB, Kilafors (Entreprenör)

År 2010 - 2011 Teknisk installation - värme
Installation av luftvärmepump.

Värmlands Museum (Antikvarie)

År 2012 - 2012 Ändring
Flugskydd i textil monterades över orgeln.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

År 2012 - 2012 Underhåll - exteriör
Tjärning tak samt byte av uttjänta spån, renovering av fasad - bland annat tvätt, lagning av sprickor och bomputs.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Hälsinge Takspån AB, Kilafors (Entreprenör)

Puts & Tegel i Örebro AB (Entreprenör)

År 2017 - 2017 Underhåll - exteriör
Omtjärning spåntak.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Hälsinge Takspån AB, Kilafors (Firma)