Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

NYKÖPING HUSBYGÅRD 5:1 - husnr 1, HUSBY-OPPUNDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3255-010.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HUSBY-OPPUNDA KYRKA (akt.)

1270 - 1329

1300 - 1349

1300 - 1349

Södermanland
Nyköping
Södermanland
Husby-Oppunda
Stigtomta-Vrena församling
Strängnäs stift
Husby-Oppunda kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

År 1200 - 1299 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt med musselcuppa av finslipad gotländsk kalksten tillverkades.

Husby-Oppunda kyrka. Sörmländska kyrkor 67, 1996 (Publikation)

År 1270 - 1329 Nybyggnad
Långhus
År 1300 - 1349 Nybyggnad - Sakristia
År 1300 - 1349 Nybyggnad
Rektangulär stenkyrka med rakt avslutat kor byggdes.

Husby-Oppunda kyrka. Sörmländska kyrkor 67, 1996 (Publikation)

År 1300 - 1349 Nybyggnad
Rektangulär stenkyrka med rakt avslutat kor byggdes.

Husby-Oppunda kyrka. Sörmländska kyrkor 67, 1996 (Publikation)

År 1300 - 1399 Nybyggnad - Sakristia
Sakristian byggdes på korets norra sidan.

Husby-Oppunda kyrka. Sörmländska kyrkor 67, 1996 (Publikation)

År 1400 - 1550 Valvslagning
Tre tegelvalv slogs vilande på bastanta väggpelare. Troligtvis ersattes ett trätunnvalv.

Husby-Oppunda kyrka. Sörmländska kyrkor 67, 1996 (Publikation)

År 1400 - 1499 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhuset byggdes i sydväst.

Husby-Oppunda kyrka. Sörmländska kyrkor 67, 1996 (Publikation)

År 1617 - 1617 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lilla klockan göts.

Husby-Oppunda kyrka. Sörmländska kyrkor 67, 1996 (Publikation)

År 1665 - 1665 Nybyggnad - Gravkor
Rosenhanska gravkoret

Nicodemus Tessin d ä (Arkitekt)

År 1665 - 1665 Nybyggnad - Gravkor
Rosenhaneska gravkoret tillkom på södra sidan, med en huv med lanternin. Beata Sparre lät uppföra koret åt sin make.

A Larsson (Byggmästare)

Nicodemus Tessin d ä (Arkitekt)

Husby-Oppunda kyrka. Sörmländska kyrkor 67, 1996 (Publikation)

År 1702 - 1702 Ändring - ombyggnad
Sakristian byggdes om. Väggen mot koret revs och ersattes med en mycket tunnare tegelmur. Golvnivån höjdes upp till korgolvets nivå. Det ursprungliga fönstret i öster hamnade då väldigt lågt.

Husby-Oppunda kyrka. Sörmländska kyrkor 67, 1996 (Publikation)

År 1724 - 1724 Ändring - tillbyggnad
Gravkoret utvidgat mot öster
År 1724 - 1724 Ändring - ombyggnad
Rosenhaneska gravkoret utvidgades och fick ytterligare en huv med lanternin. (Vid utvidgandet gick man så oförsiktigt till väga att en valvpelare rubbats vilket bidrog till att ett stycke av det västligaste valvet rasade in.) Nedgången till gravvalvet doldes av en kalkstenshäll med fyra järnringar, placerad inne i högkoret.

Schering Rosenhane (Byggherre)

Husby-Oppunda kyrka. Sörmländska kyrkor 67, 1996 (Publikation)

År 1727 - 1727 Ändring - ombyggnad
Vapenhusets östra vägg revs och flyttades en halv meter åt väster (eftersom gravkorets vägg kom för nära och orsakade skador).

Husby-Oppunda kyrka. Sörmländska kyrkor 67, 1996 (Publikation)

År 1744 - 1744 Fast inredning - predikstol
Ny predikstol köptes in.

J Ullberg (Hantverkare)

Husby-Oppunda kyrka. Sörmländska kyrkor 67, 1996 (Publikation)

År 1749 - 1749 Fast inredning - orgel
Första orgeln skaffades.

Erik Ekbom (Okänd)

Husby-Oppunda kyrka. Sörmländska kyrkor 67, 1996 (Publikation)

År 1750 - 1750 Ändring - ombyggnad, fönster
Ett fönster togs upp i sakristians norra vägg.

Husby-Oppunda kyrka. Sörmländska kyrkor 67, 1996 (Publikation)

År 1796 - 1798 Nybyggnad - Korparti
År 1796 - 1798 Ändring - tillbyggnad
Långhuset förlängt åt väster
År 1796 - 1798 Ändring - ombyggnad
Östgaveln revs och kyrkan förlängdes med en tresidig korvägg. Även västväggen revs och långhuset förlängdes med en tredjedel. Vapenhuset i söder revs och ersattes med ett i väster. Västra entrén fick en ny stentrappa med räcke. Invändigt revs tegelvalven och ersattes med tunnvalv av trä och gips. Ny sluten bänkinredning sattes in. Predikstolen flyttades från södra sidan till västra sidan med direktingång från sakristian. Ny läktare byggdes i väster.

Isak Roseen (Byggmästare)

L Haglund (Hantverkare - Snickare)

Husby-Oppunda kyrka. Sörmländska kyrkor 67, 1996 (Publikation)

År 1799 - 1799 Specifika inventarier - altartavla
Ny altartavla sattes in.

Pehr Hörberg (Konstnär)

Husby-Oppunda kyrka. Sörmländska kyrkor 67, 1996 (Publikation)

År 1853 - 1853 Fast inredning - orgel
Ny orgel skaffades.

Anders Vilhelm Lindgren (Orgelbyggare)

Husby-Oppunda kyrka. Sörmländska kyrkor 67, 1996 (Publikation)

År 1899 - 1899 Underhåll - interiör
Kyrkan renoverades invändigt.

Fritz Eckert (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Husby-Oppunda kyrka. Sörmländska kyrkor 67, 1996 (Publikation)

År 1899 - 1899 Fast inredning - bänkinredning
Ny öppen bänkinredning sattes in i kyrkan och i gravkoret, man använde befintliga bänkskärmen för nya gavlar.

Fritz Eckert (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Husby-Oppunda kyrka. Sörmländska kyrkor 67, 1996 (Publikation)

År 1899 - 1899 Fast inredning - altarring
Ny altarring med balusterdockor tillverkades.

Fritz Eckert (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Husby-Oppunda kyrka. Sörmländska kyrkor 67, 1996 (Publikation)

År 1899 - 1899 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt golv lades i kyrkorummet och sakristian.

Fritz Eckert (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Husby-Oppunda kyrka. Sörmländska kyrkor 67, 1996 (Publikation)

År 1899 - 1899 Fast inredning - läktare
Orgelläktaren förminskades.

Fritz Eckert (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Husby-Oppunda kyrka. Sörmländska kyrkor 67, 1996 (Publikation)

År 1899 - 1899 Fast inredning - orgel
Reparation av orgel

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Husby-Oppunda kyrka. Sörmländska kyrkor 67, 1996 (Publikation)

År 1899 - 1899 Fast inredning - predikstol
Reparation av predikstol, predikstolen fick ny fot

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Husby-Oppunda kyrka. Sörmländska kyrkor 67, 1996 (Publikation)

År 1899 - 1899 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Målning och dekorering av kyrkans inre, bl.a. en bård som målades runt kyrkorummet nedan tunnvalvets anfang.

Fritz Eckert (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Husby-Oppunda kyrka. Sörmländska kyrkor 67, 1996 (Publikation)

År 1899 - 1899 Ändring - ombyggnad
Ny läktaruppgång och vindfång byggdes vid västra dörren. Sakristiedörren förstorades.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Husby-Oppunda kyrka. Sörmländska kyrkor 67, 1996 (Publikation)

År 1899 - 1899 Ändring - ombyggnad, fönster
Fönstren fick nygotiska fönsterbågar.

Fritz Eckert (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Husby-Oppunda kyrka. Sörmländska kyrkor 67, 1996 (Publikation)

År 1899 - 1899 Underhåll - takomläggning
Yttertaket plåtlades och tjärades.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Husby-Oppunda kyrka. Sörmländska kyrkor 67, 1996 (Publikation)

År 1958 - 1958 Underhåll - målningsarbete
Invändigt knackades putsen ner från väggar och valv. Interiören fick en ljus avfärgning. Bården imålades. Bänkar och orgelläktare samt övrig träinredning målades om.

B Ekblom (Konservator)

H Tafvelin (Arkitekt)

Husby-Oppunda kyrka. Sörmländska kyrkor 67, 1996 (Publikation)

Till hembygden 1959 (Publikation)

År 1958 - 1958 Fast inredning - altare
Altaret gjordes fristående

H Tafvelin (Arkitekt)

Husby-Oppunda kyrka. Sörmländska kyrkor 67, 1996 (Publikation)

Till hembygden 1959 (Publikation)

År 1958 - 1958 Specifika inventarier - altartavla
Altartavlan konserverades

B Ekblom (Konservator)

Husby-Oppunda kyrka. Sörmländska kyrkor 67, 1996 (Publikation)

Till hembygden 1959 (Publikation)

År 1958 - 1958 Ändring - ombyggnad, interiör
Ny läktarunderbyggnad med brudkammare byggdes.

H Tafvelin (Arkitekt)

Husby-Oppunda kyrka. Sörmländska kyrkor 67, 1996 (Publikation)

Till hembygden 1959 (Publikation)

År 1980 - 1980 Fast inredning - orgel
Ny kororgel skaffades.

Åkerman och Lund (Orgelbyggeri)

Husby-Oppunda kyrka. Sörmländska kyrkor 67, 1996 (Publikation)

År 1991 - 1991 Ändring - tillgänglighetsanpassning
Räcke sattes upp i trappan till koret.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 2001 - 2001 Konservatorsarbeten
Konservatorsarbeten utfördes på Rosenhanska epitafier.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)