Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

NYKÖPING TYSTBERGA 2:1 - husnr 1, TYSTBERGA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

D10-957.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
TYSTBERGA KYRKA (akt.)

1100 - 1199

1200 - 1299

Södermanland
Nyköping
Södermanland
Tystberga
Tystbergabygdens församling
Strängnäs stift
Tystberga kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2010

1100-TAL - Den första stenkyrkan byggs på platsen. Kyrkan hade rektangulärt långhus och ett kvadratiskt kor i öster. Rester av denna kyrka ingår i dagens långhus, d v s västra väggen och delar av norra och södra muren (den tunnvälvda delen av dagens kyrkorum). Ingången till kyrkan var placerad i sydöstra hörnet och intill denna fanns ett högt placerat rundbågigt fönster.
Kyrkorummet var täckt av ett plant trätak som det än idag finns spår av på vinden.
1300-TAL - Det romanska koret rivs och kyrkan förlängs åt öster med ett nytt fullbrett korparti. Den nya delen av kyrkorummet täcktes av ett trätunnvalv, varav stora delar finns kva...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1199 Nybyggnad
Kyrkan byggdes med ett rektangulärt långhus och smalare kor i öster. Dopfunten tillverkades

Tystberga kyrka. Sörmländska kyrkor 11, 1973 (Publikation)

År 1100 - 1199 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunten tillverkades

Tystberga kyrka. Sörmländska kyrkor 11, 1973 (Publikation)

År 1200 - 1299 Nybyggnad
Långhus
År 1300 - 1399 Nybyggnad - Sakristia
År 1300 - 1399 Nybyggnad - Korparti
År 1300 - 1399 Ändring - tillbyggnad
Långhuset förlängt åt öster.
År 1300 - 1399 Rivning
Det romanska koret revs

Tystberga kyrka. Sörmländska kyrkor 11, 1973 (Publikation)

År 1300 - 1399 Nybyggnad - Korparti
Fullbrett korparti byggdes

Tystberga kyrka. Sörmländska kyrkor 11, 1973 (Publikation)

År 1300 - 1399 Ändring - tillbyggnad
Långhuset förlängdes

Tystberga kyrka. Sörmländska kyrkor 11, 1973 (Publikation)

År 1300 - 1399 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia med kryssvalv byggdes

Tystberga kyrka. Sörmländska kyrkor 11, 1973 (Publikation)

År 1300 - 1399 Valvslagning
Kyrkan hade platt trätak i väster och ett högt gotiskt tunnvalv i öster

Tystberga kyrka. Sörmländska kyrkor 11, 1973 (Publikation)

År 1400 - 1499 Nybyggnad - Torn
År 1400 - 1499 Nybyggnad - Vapenhus
Vapenhuset byggdes framför portalen i långhusets sydvästra hörn.

Tystberga kyrka. Sörmländska kyrkor 11, 1973 (Publikation)

År 1400 - 1499 Nybyggnad - Torn
Västtornet byggdes

Tystberga kyrka. Sörmländska kyrkor 11, 1973 (Publikation)

År 1400 - 1499 Valvslagning
Kyrkorummet valvslogs

Tystberga kyrka. Sörmländska kyrkor 11, 1973 (Publikation)

År 1474 - 1474 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan göts

Tystberga kyrka. Sörmländska kyrkor 11, 1943 (Publikation)

År 1614 - 1614 Ändring - ombyggnad, takstol
Tornets spira byggdes om

Nils i Sätra . (Hantverkare - Snickare)

Per i Eneby . (Hantverkare - Snickare)

Östen i Gumbekulla . (Hantverkare - Snickare)

Tystberga kyrka. Sörmländska kyrkor 11, 1973 (Publikation)

År 1614 - 1614 Underhåll - Omputsning, exteriör
Tornet putsades

Nils i Sätra . (Hantverkare - Snickare)

Per i Eneby . (Hantverkare - Snickare)

Östen i Gumbekulla . (Hantverkare - Snickare)

Tystberga kyrka. Sörmländska kyrkor 11, 1973 (Publikation)

År 1618 - 1618 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Interiören försågs med kalkmålningar. Av ”Peder”, troligen samma man som målat i Bälinge, Tuna och Bergshammar kyrka.

Tystberga kyrka. Sörmländska kyrkor 11, 1973 (Publikation)

År 1650 - 1650 Fast inredning - läktare
Läktaren byggdes

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1660 - 1660 Ändring - ombyggnad, takstol
Tornspiran byggdes om.

Tystberga kyrka. Sörmländska kyrkor 11, 1973 (Publikation)

År 1673 - 1673 Åsknedslag
Blixtnedslag

Tystberga kyrka. Sörmländska kyrkor 11, 1973 (Publikation)

År 1673 - 1673 Ändring - ombyggnad, takstol
Tornspiran byggdes om efter att ha träffats av blixten.

Tystberga kyrka. Sörmländska kyrkor 11, 1973 (Publikation)

År 1704 - 1704 Ändring - ombyggnad, interiör
Koret kläddes med målad panel, med bibliska och symboliska bilder.

Tystberga kyrka. Sörmländska kyrkor 11, 1973 (Publikation)

År 1704 - 1704 Specifika inventarier - altartavla
Ny altartavla anskaffades.

Tystberga kyrka. Sörmländska kyrkor 11, 1973 (Publikation)

År 1709 - 1709 Fast inredning - predikstol
Predikstolen anskaffades.

Daniel Kortz (Konstnär - Bildhuggare)

Tystberga kyrka. Sörmländska kyrkor 11, 1973 (Publikation)

År 1717 - 1717 Rivning
Vapenhuset från 1400-talet revs

Tystberga kyrka. Sörmländska kyrkor 11, 1973 (Publikation)

År 1717 - 1717 Nybyggnad - Vapenhus
Nytt vapenhus byggdes

Tystberga kyrka. Sörmländska kyrkor 11, 1973 (Publikation)

År 1719 - 1719 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan omgöts.

Gerhard Meyers änka (Klockgjuteri)

Tystberga kyrka. Sörmländska kyrkor 11, 1973 (Publikation)

År 1732 - 1732 Ändring - ombyggnad, port
Ingången i tornets västmur togs upp.

Tystberga kyrka. Sörmländska kyrkor 11, 1973 (Publikation)

År 1732 - 1732 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya fönsteröppningar togs upp.

Tystberga kyrka. Sörmländska kyrkor 11, 1973 (Publikation)

År 1736 - 1736 Fast inredning - läktare
Läktare med blåmålad barriär och guldlister byggdes i väster.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1775 - 1775 Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning
Kalkmålningarna kalkades över.

. Örström, Nyköping (Byggmästare)

Tystberga kyrka. Sörmländska kyrkor 11, 1973 (Publikation)

År 1797 - 1797 Ändring
Funderingar fanns på att ödelägga kyrkan.

Tystberga kyrka. Sörmländska kyrkor 11, 1973 (Publikation)

År 1800 - 1805 Ändring - ombyggnad, takstol
Tornets huv byggdes om

Anders Sundström, länsbyggmästare Nyköping (Byggmästare)

Tystberga kyrka. Sörmländska kyrkor 11, 1973 (Publikation)

År 1800 - 1805 Ändring - ombyggnad, stomme
Övre delarna i tornmuren byggdes om

Anders Sundström, länsbyggmästare Nyköping (Byggmästare)

Tystberga kyrka. Sörmländska kyrkor 11, 1973 (Publikation)

År 1881 - 1881 Ändring - restaurering
Restaurering. Vapenhuset revs och södra portalen sattes igen. Nya fönster togs upp. Valvet i långhusets västra del revs och ersattes med ett murat tunnvalv. Sakristians valv slogs. Ett nytt altare och altarring sattes in. Orgelläktaren byggdes om och en orgel anskaffades. Golvet cementgöts. Nya öppna bänkar sattes in.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Tystberga kyrka. Sörmländska kyrkor 11, 1973 (Publikation)

År 1881 - 1881 Rivning
Vapenhuset revs. Valvet i långhusets västra del revs.

Tystberga kyrka. Sörmländska kyrkor 11, 1973 (Publikation)

År 1881 - 1881 Ändring - ombyggnad, valvslagning
Valvet i långhuset revs och ersattes med ett murat tunnvalv.

Tystberga kyrka. Sörmländska kyrkor 11, 1973 (Publikation)

År 1881 - 1881 Ändring - ombyggnad, valvslagning
Nytt tunnvalv slogs i långhuset och ett nytt valv slogs i sakristian

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Tystberga kyrka. Sörmländska kyrkor 11, 1973 (Publikation)

År 1881 - 1881 Fast inredning - altare
Nytt altare

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Tystberga kyrka. Sörmländska kyrkor 11, 1973 (Publikation)

År 1881 - 1881 Fast inredning - altarring
Ny altarring

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Tystberga kyrka. Sörmländska kyrkor 11, 1973 (Publikation)

År 1881 - 1881 Fast inredning - läktare
Orgelläktaren byggdes om

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Tystberga kyrka. Sörmländska kyrkor 11, 1973 (Publikation)

År 1881 - 1881 Fast inredning - orgel
Ny orgel

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Tystberga kyrka. Sörmländska kyrkor 11, 1973 (Publikation)

År 1881 - 1881 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt golv av cement

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Tystberga kyrka. Sörmländska kyrkor 11, 1973 (Publikation)

År 1881 - 1881 Fast inredning - bänkinredning
Nya, öppna bänkar

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Tystberga kyrka. Sörmländska kyrkor 11, 1973 (Publikation)

År 1911 - 1911 Fast inredning - glasmålning
En glasmålning sattes in i korfönstret

Tystberga kyrka. Sörmländska kyrkor 11, 1973 (Publikation)

År 1932 - 1932 Underhåll
Utvändig och invändig restaurering. Vapenhuset kalkades invändigt Vit kalkavfärgning gjordes utvändigt

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1936 - 1936 Teknisk installation - el
Elektrisk värmeledning installerades.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

SN 3 dec 1938 (Okänd)

År 1937 - 1938 Ändring - restaurering, interiör
Invändig restaurering. Ny trappa byggdes till orgelläktaren och tornet. Cementgolv göts. Ny altarring byggdes. I de främre valven togs målningar fram och retuscherades, predikstol, altarrundeln, läktarbarriär och pelare målades. Nya bänkar tillverkades. Altartavlan restaurerades och återuppsattes. Nya innanfönster sattes in. Ljuskronor och lampetter renoverades. Bjälkarna i vapenhuset målades i ekfärg.

Ove Leijonhufvud (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Tystberga kyrka. Sörmländska kyrkor 11, 1973 (Publikation)

År 1937 - 1938 Ändring - ombyggnad, trappa
Ny trappa byggdes till orgelläktaren och tornet.

Ove Leijonhufvud (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Tystberga kyrka. Sörmländska kyrkor 11, 1973 (Publikation)

År 1937 - 1938 Ändring - ombyggnad, golv
Cementgolv göts.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Tystberga kyrka. Sörmländska kyrkor 11, 1973 (Publikation)

År 1957 - 1957 Fast inredning - orgel
Ny orgel med 17 stämmor anskaffades.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1964 - 1964 Ändring - ombyggnad, port
Nya portar sattes upp i västportalen.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1971 - 1971 Underhåll
Utvändig dränering. Nya fundament göts. Grunden längs norra väggen frilades ned till underkant grundmur. Ca 20 cm betong göts in mot grundmurens fogar, i syfte att förhindra markfukt att tränga in. Schaktet fylldes med grus och dräneringsrör av tegel. Enklare dränering gjordes på södra sidan.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1972 - 1972 Ändring - restaurering, interiör
Invändig restaurering av vapenhus och korparti. Cementgolvet togs bort och ursprunglig golvnivå återställdes. Koret hade tidigare betong och trägolv. Arkeologisk undersökning utfördes av korpartiet, då en altarsten från 1200-talet hittades. Ett nytt fristående altare och altarring, placerades på den ursprungliga medeltida altargrunden. Altaret från 1881 och altarringen från 1938 brändes upp. Rengöring, putslagning och avfärgning gjordes av väggar och valv. Valvmålningarna konserverades. Snickerier och inredning fick ny färgsättning. Nytt tegelgolv, från Nynäs, 1600-tal, lades i vapenhuset. Nytt tegel lades i koret. Samtliga övriga golv behandlades. Nytt värmesystem sattes in, bl a i korgolvet och i bänkvärmare. Till viss del ett reviderat förslag från 1966 utarbetat av Ragnar Jonsson.

Torbjörn Ahlström (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1972 - 1972 Ändring - ombyggnad, golv
Cementgolvet togs bort och ursprunglig golvnivå återställdes. Koret hade tidigare betong och trägolv.

Torbjörn Ahlström (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1972 - 1972 Byggnadsarkeologisk undersökning
Arkeologisk undersökning utfördes av korpartiet, då en altarsten från 1200-talet hittades.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1972 - 1972 Fast inredning - altare
Ett nytt fristående altare placerades på den ursprungliga medeltida altargrunden. Altaret från 1881 brändes

Torbjörn Ahlström (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1972 - 1972 Fast inredning - altarring
Ny altarring. Altarringen från 1938 brändes

Torbjörn Ahlström (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1972 - 1972 Underhåll - Omputsning, interiör
Rengöring, putslagning och avfärgning gjordes av väggar och valv. Valvmålningarna konserverades.

Torbjörn Ahlström (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1972 - 1972 Underhåll - målningsarbete, interiör
Snickerier och inredning fick ny färgsättning. Nytt tegelgolv, från Nynäs, 1600-tal, lades i vapenhuset. Nytt tegel lades i koret. Samtliga övriga golv behandlades.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1972 - 1972 Teknisk installation - värme
Nytt värmesystem sattes in, bl a i korgolvet och i bänkvärmare.

Torbjörn Ahlström (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1975 - 1975 Underhåll - exteriör
Utvändig renovering. Putslagning, avfärgning av fasader. Plåtlagningar gjordes. Kyrkporten tjärades och luckor till tornet nytillverkades. Eventuellt gjordes nya fönsterbleck. En runsten som togs från tornets mur 1930, flyttades till kyrkogårdsmurens nordvästra hörn.

Fasad- och takarbeten, Eskilstuna (Firma)

Roland Karlsson (Entreprenör)

Ulf Zettersten (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1975 - 1975 Underhåll - Omputsning, exteriör
Utvändig renovering. Putslagning, avfärgning av fasader. Plåtlagningar gjordes. Kyrkporten tjärades och luckor till tornet nytillverkades. Eventuellt gjordes nya fönsterbleck. En runsten som togs från tornets mur 1930, flyttades till kyrkogårdsmurens nordvästra hörn.

Fasad- och takarbeten, Eskilstuna (Firma)

Roland Karlsson (Entreprenör)

Ulf Zettersten (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1975 - 1975 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Utvändig renovering. Putslagning, avfärgning av fasader. Plåtlagningar gjordes. Kyrkporten tjärades och luckor till tornet nytillverkades. Eventuellt gjordes nya fönsterbleck. En runsten som togs från tornets mur 1930, flyttades till kyrkogårdsmurens nordvästra hörn.

Fasad- och takarbeten, Eskilstuna (Firma)

Roland Karlsson (Entreprenör)

Ulf Zettersten (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1990 - 1990 Fast inredning - bänkinredning
Bänkar togs bort i västra delen av norra kvarteret för att bereda plats åt ny textilförvaring.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1990 - 1990 Specifika inventarier - textilskåp
Ny textilförvaring

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1996 - 1996 Underhåll - exteriör
Utvändig renovering. Putslagning och avfärgning av fasaderna med Ernströms kalkfärg våt med guldockra. Ny plåt på torn och sakristia målades med Liwa gruppens Pentur kultur. Fönster målades, samt grindstolpar.

Margit Webjörn (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1996 - 1996 Underhåll - Omputsning, exteriör
Putslagning och avfärgning av fasaderna med Ernströms kalkfärg våt med guldockra

Margit Webjörn (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1996 - 1996 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Ny plåt på torn och sakristia målades med Liwa gruppens Pentur kultur. Fönster målades

Margit Webjörn (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 2003 - 2003 Underhåll - exteriör
Fasaderna putslagades och avfärgades.

Kyrkvaktmästare (Uppgiftslämnare)

År 2004 - 2004 Ändring
Släta partier på fasaderna avfärgades på nytt. Portalen murades om med bränt tegel, där det tidigare varit obränt.

Fredrikssons Fasad (Entreprenör)

Kyrkvaktmästare (Uppgiftslämnare)