Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STRÄNGNÄS HELGARÖ 9:1 - husnr 1, HELGARÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3453-004.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HELGARÖ KYRKA (akt.)

1150 - 1199

1150 - 1199

1686 - 1686

Södermanland
Strängnäs
Södermanland
Helgarö
Vårfruberga-Härads församling
Strängnäs stift
Helgarö kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

År 1150 - 1199 Nybyggnad
Långhus
År 1150 - 1199 Nybyggnad
En tornlös stenkyrka uppfördes, troligen med ett ca 9 m långt och 6 m brett långhus samt ett smalare kor, ca 3,5 m i kvadrat. En absid i öster kan möjligen ha varit fogad till koret.

Helgarö kyrka. Sörmländska kyrkor 89, 1990 (Publikation)

År 1400 - 1499 Ändring - tillbyggnad
Långhuset förlängt åt öster.
År 1400 - 1499 Ändring - tillbyggnad
Bårhus, ursprungligen byggt som vapenhus.
År 1400 - 1499 Ändring - tillbyggnad
Långhuset förlängdes mot öster varvid kyrkorummets längd blev 21 meter. Vid det nya korets norra sida byggdes en sakristia och framför ingången i söder ett vapenhus. Kyrkorummet valvslogs med fyra tegelvalv, varav ett stjärnvalv över koret.

Helgarö kyrka. Sörmländska kyrkor 89, 1990 (Publikation)

År 1400 - 1499 Nybyggnad - Korparti
Nytt kor

Helgarö kyrka. Sörmländska kyrkor 89, 1990 (Publikation)

År 1400 - 1499 Nybyggnad - Sakristia
Ny sakristia

Helgarö kyrka. Sörmländska kyrkor 89, 1990 (Publikation)

År 1400 - 1499 Nybyggnad - Vapenhus
Nytt vapenhus

Helgarö kyrka. Sörmländska kyrkor 89, 1990 (Publikation)

År 1400 - 1499 Valvslagning
Kyrkorummet valvslogs med fyra tegelvalv, varav ett stjärnvalv

Helgarö kyrka. Sörmländska kyrkor 89, 1990 (Publikation)

År 1639 - 1639 Fast inredning - predikstol
Altaret flyttades till den dåvarande östväggen.

Helgarö kyrka. Sörmländska kyrkor 89, 1990 (Publikation)

År 1639 - 1640 Fast inredning - läktare
Äldsta läktaren byggdes.

Helgarö kyrka. Sörmländska kyrkor 89, 1946 (Publikation)

År 1641 - 1641 Specifika inventarier - dopfunt
En dopskål skaffades.

Helgarö kyrka. Sörmländska kyrkor 89, 1946 (Publikation)

År 1649 - 1649 Fast inredning - predikstol
Predikstolen flyttades och placerades på ett murat underlag.

Helgarö kyrka. Sörmländska kyrkor 89, 1946 (Publikation)

År 1660 - 1664 Ändring - tillbyggnad
Långhuset förlängt åt öster

Gustaf Cruus (Byggherre)

År 1660 - 1664 Nybyggnad - Korparti

Gustaf Cruus (Byggherre)

År 1660 - 1665 Ändring - tillbyggnad
Kyrkan förlängdes ytterligare mot öster. Troligen flyttades ingången till västra gaveln. Gustaf Cruus lät inrätta ett gravvalv under det nya koret för sig och sin familj. Bekostades av landshövdingen i Kalmar län Gustaf Cruus på Edeby.

Helgarö kyrka. Sörmländska kyrkor 89, 1990 (Publikation)

År 1660 - 1665 Fast inredning - predikstol
Predikstol skänktes

Helgarö kyrka. Sörmländska kyrkor 89, 1990 (Publikation)

År 1660 - 1665 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats skänktes

Helgarö kyrka. Sörmländska kyrkor 89, 1990 (Publikation)

År 1673 - 1673 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredningen nygjordes.

Helgarö kyrka. Sörmländska kyrkor 89, 1946 (Publikation)

År 1686 - 1686 Brand
Kyrkans inredning, med altaruppsats och predikstol, samt klockstapeln förstördes i en brand. Endast murar och valv återstod. Även de båda klockorna, kyrkogårdsbalkarna, tiondeboden, klockaregården och två bondgårdar förstördes.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Helgarö kyrka. Sörmländska kyrkor 89, 1990 (Publikation)

År 1686 - 1686 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklockan göts. Storklockan kan ha varit gjuten av metallen från två, möjligen medeltida klockor som nedsmältes vid branden 1686.

Jakob Bierman, Stockholm (Klockgjutare)

Helgarö kyrka. Sörmländska kyrkor 89, 1990 (Publikation)

År 1686 - 1686 Nybyggnad
Ett återuppförande av kyrkan satte omedelbart igång med hjälp av en rikskollekt på 300 daler kopparmynt, sten från Nyköpings slott och byggnadsmaterial och kontanta medel till ett värde av 1500 daler skänkta av änkedrottning Hedvig Eleonora.

Michaël Cobisofskij (Hantverkare - Murare)

Helgarö kyrka. Sörmländska kyrkor 89, 1990 (Publikation)

År 1689 - 1689 Fast inredning - predikstol
Kyrkan fick överta Näshulta kyrkas gamla predikstol. Genom förmedling av fru Catharina Elisabeth Kurck på Bergshammar i Fogdö.

Helgarö kyrka. Sörmländska kyrkor 89, 1990 (Publikation)

År 1695 - 1695 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklockan göts.

Jakob Bierman, Stockholm (Klockgjutare)

Helgarö kyrka. Sörmländska kyrkor 89, 1990 (Publikation)

År 1699 - 1699 Fast inredning - bänkinredning
Ny bänkinredning sattes in.

Helgarö kyrka. Sörmländska kyrkor 89, 1946 (Publikation)

År 1700 - 1799 Ändring
En kraftig strävpelare och en bod i norr uppfördes.

Helgarö kyrka. Sörmländska kyrkor 89, 1990 (Publikation)

År 1720 - 1729 Nybyggnad - Torn
År 1720 - 1729 Nybyggnad - Torn
Kyrkan försågs med ett smalt västtorn, krönt av en huv med sirlig lanternin, liknande den på Julita kyrka. Tornet var för klent för att bära klockorna. Troligen mäster Bengt Hane.

Anders Enbom, soldat (Hantverkare - Murare)

Anders Enbom, soldat (Hantverkare - Snickare)

Helgarö kyrka. Sörmländska kyrkor 89, 1990 (Publikation)

År 1725 - 1799 Nybyggnad - Sakristia
Troligtvis byggd på den medeltida sakristians grund.
År 1733 - 1733 Fast inredning - bänkinredning
Ny stolsindelning gjordes. Bänkarna försågs med målade nummer.

Helgarö kyrka. Sörmländska kyrkor 89, 1946 (Publikation)

År 1734 - 1734 Fast inredning - läktare
Ny läktare byggdes.

Anders Zelling, Västerås (Hantverkare - Målare)

Johan Casper Wollner (Byggmästare)

Helgarö kyrka. Sörmländska kyrkor 89, 1946 (Publikation)

År 1735 - 1735 Specifika inventarier - altartavla
Altartavlan köptes in. Altartavlan framställer Nattvarden. Ramen var ursprungligen försedd med donatorns namn och årtalet samt hennes föräldrars, Erik Fleming och Christina Cruus vapen. Skänktes av fröken Maria Christina Fleming till Edeby

Georg Engelhard Schröder (Konstnär)

Helgarö kyrka. Sörmländska kyrkor 89, 1990 (Publikation)

År 1741 - 1741 Fast inredning - predikstol
Den gamla predikstolen, från Hedensö slottskyrka i Näshulta, monterades isär och lades på vapenhusets vind. En ny predikstol i senbarockstil tillverkades.

David Beutin (Konstnär - Bildhuggare)

Helgarö kyrka. Sörmländska kyrkor 89, 1990 (Publikation)

År 1749 - 1749 Underhåll - exteriör
En större reparation av tornet genomfördes. Murarna rappades och tornhuven plåtkläddes samt försågs med en järnspira med förgyllda knoppar och en tupp.

Johan Casper Wollner (Byggmästare)

Helgarö kyrka. Sörmländska kyrkor 89, 1990 (Publikation)

År 1774 - 1774 Rivning
Den medeltida sakristian ersattes av den nuvarande tresidigt avslutade sakristian.

Salomon Bodström (Byggmästare)

Helgarö kyrka. Sörmländska kyrkor 89, 1990 (Publikation)

År 1774 - 1774 Nybyggnad - Sakristia
Den nya sakristian uppfördes troligen på den rivna sakristians grund

Salomon Bodström (Byggmästare)

Helgarö kyrka. Sörmländska kyrkor 89, 1990 (Publikation)

År 1791 - 1791 Fast inredning - orgel
Kyrkans första orgel anskaffades från Finska kyrkan i Stockholm. Fem stämmor.

Jonas Gren (Orgelbyggare)

Petter Stråhle (Orgelbyggare)

Helgarö kyrka. Sörmländska kyrkor 89, 1946 (Publikation)

År 1794 - 1794 Fast inredning - bänkinredning
Slutna bänkkvarter tillverkades. Målades i pärlfärg.

Helgarö kyrka. Sörmländska kyrkor 89, 1946 (Publikation)

År 1794 - 1794 Fast inredning - predikstol
Predikstolen flyttades från södra sidan till den norra.

Helgarö kyrka. Sörmländska kyrkor 89, 1946 (Publikation)

År 1859 - 1859 Fast inredning - orgel
Orgeln från 1791 ersattes av en ny orgel med sju stämmor.

Per Larsson Åkerman (Orgelbyggare)

Helgarö kyrka. Sörmländska kyrkor 89, 1990 (Publikation)

År 1864 - 1864 Underhåll - takomläggning
Spåntäckningen ersattes med järnplåt.

Helgarö kyrka. Sörmländska kyrkor 89, 1990 (Publikation)

År 1876 - 1876 Teknisk installation - värme
Två stora kaloriferer, dvs. gjutjärnskaminer sattes in i kyrkan.

Helgarö kyrka. Sörmländska kyrkor 89, 1990 (Publikation)

År 1886 - 1886 Underhåll - exteriör
Utvändig renovering

Emil Viktor Langlet (Arkitekt)

Helgarö kyrka. Sörmländska kyrkor 89, 1990 (Publikation)

År 1886 - 1886 Nybyggnad - Torn
Ett nytt västtorn byggdes i nygotisk stil, troligen med 1700-talstornets nedre del som stomme.

Emil Viktor Langlet (Arkitekt)

Helgarö kyrka. Sörmländska kyrkor 89, 1990 (Publikation)

År 1886 - 1886 Underhåll - Omputsning, exteriör
Exteriören fick ny spritputs med nygotiskt formspråk

Emil Viktor Langlet (Arkitekt)

Helgarö kyrka. Sörmländska kyrkor 89, 1990 (Publikation)

År 1886 - 1886 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya spetsbågiga fönster med nygotiskt spröjsverk av gjutjärn sattes in.

Emil Viktor Langlet (Arkitekt)

Helgarö kyrka. Sörmländska kyrkor 89, 1990 (Publikation)

År 1886 - 1886 Ändring - ombyggnad, exteriör
En strävpelare i öster och ett par bodar byggdes i norr, vilka alla lades under samma tak.

Emil Viktor Langlet (Arkitekt)

Helgarö kyrka. Sörmländska kyrkor 89, 1990 (Publikation)

År 1886 - 1886 Specifika inventarier - kyrkklocka
Klockorna flyttades från stapeln till tornet. Klockstapeln revs. De båda klockorna omgöts. De gamla klockornas inskrifter bevarades i avskrift: ”Gjuten i Stockholm af Jacob Birman. Anno 1686 den 24 martij blefwo Halgaroo församblings klockor förmedelst en gruwelig wådeldh till lijka medh dess kyrkia ynckeligen ombkombne, hwilka begge klockor nu till dhenna ena klockan om 6 skeppund förvandlade ehro”. Lillklockan hade en latinsk inskrift, som berättade, att familjen Cruus bekostat klockans gjutning i Stockholm hos ”Jacobo Bierman” anno 1695”.

Joh. Beckman & Co (Klockgjuteri)

Helgarö kyrka. Sörmländska kyrkor 89, 1990 (Publikation)

År 1886 - 1886 Ändring
Kistorna i det Cruusiska gravvalvet omdisponerades, så att de inte stod staplade på varandra. Kistorna fotograferades och inskriptionerna skrevs av.

Helgarö kyrka. Sörmländska kyrkor 89, 1990 (Publikation)

År 1898 - 1898 Ändring - restaurering, interiör
Invändig restaurering.

Erik Hahr (Arkitekt)

Helgarö kyrka. Sörmländska kyrkor 89, 1990 (Publikation)

År 1898 - 1898 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Väggar och valv försågs med medeltidsimiterande dekorationsmålningar i nygotisk stil, med kvaderimitation på väggarna.

Erik Hahr (Arkitekt)

Helgarö kyrka. Sörmländska kyrkor 89, 1990 (Publikation)

År 1898 - 1898 Fast inredning - läktare
Orgelläktaren byggdes om och fick sin nuvarande utformning

Erik Hahr (Arkitekt)

Helgarö kyrka. Sörmländska kyrkor 89, 1990 (Publikation)

År 1898 - 1898 Fast inredning - orgel, orgelfasad
Orgelfasaden byggdes om och fick sin nuvarande utformning i barockstil

Erik Hahr (Arkitekt)

Helgarö kyrka. Sörmländska kyrkor 89, 1990 (Publikation)

År 1898 - 1898 Specifika inventarier - altartavla
Altartavlans ram kompletterades med ett rikt skulpterat arkitektoniskt yttre ramverk i barockstil.

Erik Hahr (Arkitekt)

Helgarö kyrka. Sörmländska kyrkor 89, 1990 (Publikation)

År 1898 - 1898 Fast inredning - altare
Altaret av trä tillkom

Erik Hahr (Arkitekt)

Helgarö kyrka. Sörmländska kyrkor 89, 1990 (Publikation)

År 1898 - 1898 Ändring
Altarskranket tillkom

Erik Hahr (Arkitekt)

Helgarö kyrka. Sörmländska kyrkor 89, 1990 (Publikation)

År 1898 - 1898 Fast inredning - bänkinredning
Ny öppen bänkinredning sattes in, som ersatte den slutna, från 1794.

Erik Hahr (Arkitekt)

Helgarö kyrka. Sörmländska kyrkor 89, 1990 (Publikation)

År 1898 - 1898 Ändring - ombyggnad
Vapenhuset byggdes om till bårrum. (Sannolikt hade det dock sedan 1686 haft denna funktion) När öppningen till långhuset murades igen är osäkert.

Erik Hahr (Arkitekt)

Helgarö kyrka. Sörmländska kyrkor 89, 1990 (Publikation)

År 1902 - 1902 Teknisk installation - värme
Ritning finns på förändring av värmeledningen i sakristian. Systemet var dock fortfarande ett varmluftssystem.

W Dahlgren (Konstruktör)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1915 - 1915 Fast inredning - orgel
Ny orgel byggdes.

E A Setterqvist & Son, Örebro (Orgelbyggeri)

Helgarö kyrka. Sörmländska kyrkor 89, 1990 (Publikation)

År 1918 - 1918 Teknisk installation - värme
Nytt värmesystem installerades, ett varmluftssystem som drevs med en vedeldad panna.

W Dahlgren (Konstruktör)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1923 - 1946 Underhåll - grundförstärkning
Sockeln göts med betong.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1931 - 1931 Ändring - ombyggnad, port
Bårhusets, före detta vapenhusets, portal utvidgades med ca 15 cm på vardera sidan.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1934 - 1934 Teknisk installation - värme
Värmepannan lagades och justerades.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1935 - 1935 Konservatorsarbeten
Interiör renovering. Väggarnas och valvens målningar rengjordes från sot och damm. Altaruppsatsens, predikstolens, läktarbarriärens och anvapnens dekor bättrades.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Eskilstuna Kuririen 5.7 1934 (Okänd)

År 1942 - 1942 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning installerades, som dock var otillfredsställande med avseende på ljusspridning och styrka.

Älvkarleby kraftverk (Firma)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1944 - 1944 Teknisk installation - el
Ny elektrisk belysning installerades.

Artur Lovén (Konstruktör)

Hjalmar Löfquists Elektriska Aktiebolag (Firma)

Ove Leijonhufvud (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1944 - 1944 Fast inredning - orgel
En elektrisk fläkt sattes in i orgeln. Orgeln rengjordes, justerades och stämdes.

Hjalmar Löfquists Elektriska Aktiebolag (Firma)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1955 - 1955 Underhåll - exteriör
Yttre restaurering ”Gula partier handstrykas, tornluckor och urtavlor målas…”

Rydergård, Evy: Antikvarisk kontroll, utvändig upprustning, Helgarö kyrka (Okänd)

År 1955 - 1955 Fast inredning - predikstol
Den gamla predikstolen hittades på vapenhusets vind.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Eskilstuna Kuririen 28.12 1955 (Okänd)

Eskilstuna Kuririen 17.10 1956 (Okänd)

År 1956 - 1956 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgelverket omdisponerades. Spelbordet flyttades och försågs med pneumatik, tidigare var det helt mekaniskt.

E A Setterqvist & Son, Örebro (Orgelbyggeri)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1957 - 1957 Konservatorsarbeten
Den gamla predikstolen konserverades och flyttades till sakristians vind. Predikstolens delar bestod av ett sexkantigt tak med fyra lösa gavelfält, fyra sidostycken, delar av golvet med underparti och ett trappräcke. Dateringar fanns från 1642 och 1698. Vissa partier var rötskadade.

Gunnar Schiller, Stockholm (Konservator)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1957 - 1957 Underhåll - interiör
Invändig restaurering genomfördes. Väggar och valv, vilka var nedsotade av varmluftsuppvärmningen, rengjordes. Valv och övre väggfält i långhuset rengjordes med deg. I koret rengjordes hela väggarna. Långhusväggarnas kalkmålningar överkalkades delvis, såsom kvaderstensmålningen på långhusets väggar. Riksantikvarien önskade att undersöka om det gick att ta fram den ursprungliga putsen, även om det saknades medeltida kalkmålningar.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Helgarö kyrka. Sörmländska kyrkor 89, 1990 (Publikation)

Till hembygden 1959 (Publikation)

År 1957 - 1957 Fast inredning - bänkinredning
Ny bänkinredning tillkom, som ersatte den öppna från 1886. Bänkinredningen målades av konservatorn.

Gunnar Schiller, Stockholm (Konservator)

L. H. Stråge (Arkitekt)

Sten Ramel (Arkitekt)

Uppvärmning Bach-Thermoblocksystem (Firma)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Helgarö kyrka. Sörmländska kyrkor 89, 1990 (Publikation)

Till hembygden 1959 (Publikation)

År 1957 - 1957 Konservatorsarbeten
Altaruppsatsen med tavla, orgelfasaden, läktarbröstningen, altarringen och begravningsvapnen i koret, vilka var nedsotade av varmluftsuppvärmningen konserverades och rengjordes. Altarringen målades om med äggoljetempera och frilades. Predikstolens ursprungliga marmorering och förgyllning från 1741 togs fram

Gunnar Schiller, Stockholm (Konservator)

L. H. Stråge (Arkitekt)

Sten Ramel (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Helgarö kyrka. Sörmländska kyrkor 89, 1990 (Publikation)

Till hembygden 1959 (Publikation)

År 1957 - 1957 Teknisk installation - värme
Ny uppvärmning installerades med en varmluftsapparat, som drevs med oljeeldning. Trumman med varmluft utmynnade framför gravvalvet som finns under koret.

L. H. Stråge (Arkitekt)

Sten Ramel (Arkitekt)

Uppvärmning Bach-Thermoblocksystem (Firma)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Helgarö kyrka. Sörmländska kyrkor 89, 1990 (Publikation)

Till hembygden 1959 (Publikation)

År 1957 - 1957 Ändring - ombyggnad
Utblåsningsöppningar anordnades på vardera sidan om trappan till koret. Utblåsnings- och återgångsöppningar i norra väggen igenmurades. Ett förråd i norra utbyggnaden byggdes om till pannrum.

L. H. Stråge (Arkitekt)

Sten Ramel (Arkitekt)

Uppvärmning Bach-Thermoblocksystem (Firma)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Helgarö kyrka. Sörmländska kyrkor 89, 1990 (Publikation)

Till hembygden 1959 (Publikation)

År 1957 - 1957 Specifika inventarier - dopfunt
En dopfunt utfördes av Strängnässkulptören Erik Sand.

Erik Sand, Strängnäs (Konstnär - Skulptör)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Helgarö kyrka. Sörmländska kyrkor 89, 1990 (Publikation)

Till hembygden 1959 (Publikation)

År 1957 - 1957 Ändring - ombyggnad, interiör
Bårrummet, f d vapenhuset, iordningställdes med nytt golv och ommålning.

L. H. Stråge (Arkitekt)

Sten Ramel (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Helgarö kyrka. Sörmländska kyrkor 89, 1990 (Publikation)

Till hembygden 1959 (Publikation)

År 1957 - 1958 Konservatorsarbeten
Den gamla predikstolen konserverades och flyttades till sakristians vind. Predikstolens delar bestod av ett sexkantigt tak med fyra lösa gavelfält, fyra sidostycken, delar av golvet med underparti och ett trappräcke. Dateringar fanns från 1642 och 1698. Vissa partier var rötskadade.

Gunnar Schiller, Stockholm (Konservator)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1959 - 1959 Underhåll
Yttre och inre renovering. Takrännorna sågs över och lagades. Dräneringen förbättrades, genom att befintliga dräneringsdiken sågs över, samt att ytterligare täckdiken gjordes för bortledande av ytvattnet kring grundmurarna. Vissa reparationer gjordes på bodarna i norr, bl a snyggades de upp för att kunna förvara brandredskap. Bårrummet, f d vapenhuset, renoverades. En skrubb för redskap togs bort. Väggarnas puts lagades och omkalkades. Dörrarna justerades och målades. Hyvlade bräder sattes upp mellan takbjälkarna. Sakristian och dess vind byggdes om. Nya förvaringsutrymmen ordnades. Ett utrymme med tvättmöjlighet byggdes och ny skåpinredning för textilföremålen byggdes. Golvet maskinslipades och behandlades med härdlack. Väggar, tak och skåp målades.

Ingeborg Waern Bugge (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1965 - 1965 Underhåll - exteriör
En utvändig restaurering genomfördes. Putsen lagades med KC-puts och sprutades med en KC färg, typ ”Aktivan” i kyrkans ursprungliga två färger.

Erik Helenius (Arkitekt)

Sven Karlsson byggnadsfirma AB (Firma)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

Helgarö kyrka. Sörmländska kyrkor 89, 1990 (Publikation)

År 1977 - 1977 Fast inredning - altare
En ny altarskiva av kalksten med fem kors tillkom.

Helgarö kyrka. Sörmländska kyrkor 89, 1990 (Publikation)

År 1980 - 1987 Underhåll - takomläggning
Takplåten på vapenhuset och norra tillbyggnaden byttes ut mot fabriksmålad förzinkad stålplåt. På södra sidan med bandtäckning och på norra falsad med storformat.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1984 - 1984 Konservatorsarbeten
Predikstolen konserverades. En värmekälla under predikstolen som blåser ut varm torr luft hade orsakat skador på predikstolen, blåsor och färgbortfall.

Elkea Tångeberg (Konservator)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1986 - 1986 Teknisk installation - värme
Eluppvärmning installerades. Varmluftsapparaten byttes ut mot elektriska radiatorer. En oljetank från 1957 grävdes upp. Hålet fylldes med sand.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1987 - 1987 Teknisk installation - värme
Uppvärmningen kompletterades med två nya elektriska radiatorer som monterades på vardera sidan om altarprydnaden.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1989 - 1989 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya täta innanfönster monterades.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1990 - 1990 Ändring - ombyggnad
Det västra förrådet i norra tillbyggnaden byggdes om till handikapptoalett.

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1990 - 1992 Arkeologisk undersökning
En arkeologisk förundersökning utfördes inför planerad schaktning för installation av vatten och avlopp till en toalett i norra tillbyggnaden. Vattenledningen skulle dras från gamla pannrummet och avloppstanken skulle placeras där en tidigare oljetank varit nedgrävd. Inga kulturhistoriskt intressanta lämningar framkom.

UV-mitt (Antikvarie)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 1992 - 1992 Konservatorsarbeten
Mindre konservatorsåtgärder utfördes. Stearinstänk avlägsnades på altartavlan. Lösa färgskikt på predikstolen limmades. Rengöring gjordes av nummertavlor och timglashållare, där också smärre avflagningar fästes.

Peter Tångeberg (Konservator)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 2005 - 2005 Underhåll - exteriör
Utvändig renovering av tak och fasader. Puts av fabrikat Serpo 142 och kulturkalkfärg Serpo 249. På sockeln användes hydrauliskt kalkbruk Serpo 148. Hela kyrkan fick en ny färgsättning för att lyfta fram den nygotiska karaktär som kyrkan gavs av arkitekten Emil Viktor Langlet 1886. Plåtavtäckningar byttes. All plåt målades. Målningsarbeten utfördes. De tre urtavlorna på tornet målades med linoljefärg. Visarna och de romerska siffrorna förgylldes.

CAP Måleri (Firma)

Fasadrenoveringar Roland Karlsson AB (Firma)

Joel Berg, förgyllare (Konservator)

Pål Nyström (Arkitekt)

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 2006 - 2006 Teknisk installation - larm
Byte av larminstallation utfördes.

Vårfruberga - Härads församlings arkiv (Arkiv)