Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

RAGUNDA FORS PRÄSTBORD 1:3 - husnr 1, FORS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4141-3.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FORS KYRKA (akt.)

1814 - 1834

1814 - 1839

Jämtland
Ragunda
Jämtland
Fors
Fors församling
Härnösands stift
Forsvägen 135

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Vid slutet av 1700- talet var den medeltida kyrkan för liten och även förfallen. Det ledde till att man 1811 anlitade Simon Geting för uppförandet av den nya kyrkan. Efter att grunden lagts 1814 dröjde det ända till 1833 innan byggnationen fortsatte. Arbetena fullföljdes av sonen Lars David Geting och kyrkan invigdes 1839. 1834 revs den äldre kyrkan som låg ett stycke söder om den nya. Fors kyrka byggdes i sten under en period då nybyggande i detta material dominerade i Jämtland. Den uppfördes delvis under en tid med låg byggnadsaktivitet vilket kan skönjas i de många år som förlöpte mellan grundläggning och färdigställande. Kyrkan ...

Läs mer i eget fönster

År 1814 - 1834 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och sakristia

Lars David Geting (Byggmästare)

Simon Geting (Arkitekt)

År 1814 - 1834 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia

Lars David Geting (Byggmästare)

Simon Geting (Arkitekt)

År 1814 - 1839 Nybyggnad
Vid slutet av 1700- talet var den medeltida kyrkan för liten och även förfallen. Det ledde till att man 1811 anlitade Simon Geting för uppförandet av den nya kyrkan. Efter att grunden lagts 1814 dröjde det ända till 1833 innan byggnationen fortsatte. Arbetena fullföljdes av sonen Lars David Geting och kyrkan invigdes 1839.
År 1834 - 1837 Fast inredning - predikstol

Pehr Carlsson Hosjö (Konstnär - Bildhuggare)

År 1837 - 1838 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Skenarkitektur och draperimålning på östväggen

Göran Sundin (Konstnär - Dekormålare)

År 1837 - 1838 Fast inredning - altaruppsats

Göran Sundin (Konstnär - Dekormålare)

År 1837 - 1838 Specifika inventarier - altartavla

Göran Sundin (Konstnär - Dekormålare)

År 1837 - 1838 Fast inredning - bänkinredning
År 1861 - 1861 Fast inredning - läktare
År 1861 - 1861 Fast inredning - orgel, orgelfasad
År 1922 - 1925 Ändring - restaurering

Gustav Holmdahl (Arkitekt)

År 1984 - 1985 Ändring - restaurering

Nils Jacobsson (Konstruktör)

År 1984 - 1985 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktarunderbyggnad

Nils Jacobsson (Konstruktör)