Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ÖSTERSUND FRÖSÖ PRÄSTBORD 2:1 - husnr 3, FRÖSÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1154-2.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FRÖSÖ KYRKA (akt.)

1100 - 1299

1100 - 1299

Jämtland
Östersund
Jämtland
Frösö
Frösö, Sunne och Norderö församling
Härnösands stift
Stockevägen 16

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2004

Frösö kyrka ligger högt i odlingslandskapet centralt på Frösön. Frösön kan betecknas som landskapets Jämtlands centrala kulturbygd och kyrkplatsen på Frösön har en nyckelfunktion för kunskapen om kultplatskontinuitet och kristnandets process här. I kyrkans omedelbara närhet ligger talrika gravhögar från järnåldern. Sannolikt är kyrkan uppförd på en förkristen offerplats. Rester av en sådan, som bör ha varit i bruk till omkring år 1000, har grävts ut under kyrkokoret.

Om Frösöns centrala ställning under brytningspunkten mellan förhistorisk tid och tidig medeltid vittnar också öns runsten som berättar om Östman, som "lät kristna J...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1299 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och torn
År 1100 - 1299 Nybyggnad - Torn
Återstoden av tornet är nu vapenhus. Överdelen rasade 1722
År 1100 - 1299 Nybyggnad - Korparti
Kor
År 1100 - 1299 Nybyggnad
I kyrkans omedelbara närhet ligger talrika gravhögar från järnåldern. Sannolikt är kyrkan uppförd på en förkristen offerplats. Rester av en sådan, som bör ha varit i bruk till omkring år 1000, har grävts ut under kyrkokoret. Koret och det för sin tillkomsttid ovanligt rymliga långhuset och vapenhuset uppfördes under 1100- eller 1200-talet.
År 1505 - 1505 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia
År 1610 - 1610 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Rester av målning på sydväggen
År 1708 - 1708 Fast inredning - altaruppsats

Daniel Kortz (Konstnär - Bildhuggare)

År 1768 - 1768 Ändring - restaurering
Återstoden av tornet fick sin nuvarande utformning som vapenhus

Pehr Olofsson i Dillne (Byggmästare)

År 1781 - 1781 Fast inredning - predikstol

Johan Edler d.ä. (Konstnär - Bildhuggare)

År 1885 - 1886 Ändring - restaurering
Äldre inredning avlägsnades
År 1900 - 1900 Ändring - restaurering
Kyrkan återuppbyggd efter brand 1898

Gustaf Hermansson (Arkitekt)

År 1929 - 1930 Ändring - restaurering

Anders Roland (Arkitekt)

Sven Brandel (Arkitekt)

År 1929 - 1930 Fast inredning - bänkinredning
Delar av en äldre bänkinredning ingår
År 1970 - 1970 Nybyggnad - Gravkor
Mindre tillbyggnad väster om sakristian
År 1984 - 1984 Nybyggnad - Gravkor
Väntrum, toaletter m.m.
År 1984 - 1984 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Takmålning över koret

Per Halvarsson (Hantverkare - Målare)

År 1984 - 1984 Ändring - restaurering