Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ÖSTERSUND SUNNE PRÄSTBORD 1:2 - husnr 2, SUNNE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4198-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SUNNE KYRKA (akt.)

1833 - 1835

1833 - 1835

Jämtland
Östersund
Jämtland
Sunne
Frösö, Sunne och Norderö församling
Härnösands stift
Sunne Prästbord 110

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 2004

Den nyklassicistiska kyrkan byggdes 1833-35 av byggmästaren Anders Åkerlund efter ritningar från 1814 av Simon Geting. Den består av ett rektangulärt långhus med rakt avslutat korparti i öster, sakristia vid östgaveln och ett västtorn som inrymmer vapenhus.

Redan 1811 började materialet anskaffas till en ny kyrka i Sunne. 1813 förelåg en förteckning av behövligt material upprättad av stiftsbyggmästare Simon Geting, som även författade den ritning som sändes till Överintendentsämbetet (ÖIÄ) för godkännande 1814. Geting var den byggmästare som på allvar införde den nyklassicistiska kyrkotypen i Härnösands stift. Sunne kyrka är et...

Läs mer i eget fönster

År 1691 - 1691 Fast inredning - altaruppsats

Anders Olsson, Hållborgen (Konstnär - Bildhuggare)

År 1833 - 1835 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, sakristia och torn. Ritningarna är från 1814.

Anders Åkerlund (Byggmästare)

Simon Geting (Arkitekt)

År 1833 - 1835 Nybyggnad - Torn
Torn

Anders Åkerlund (Byggmästare)

Simon Geting (Arkitekt)

År 1833 - 1835 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia

Anders Åkerlund (Byggmästare)

Simon Geting (Arkitekt)

År 1833 - 1835 Fast inredning - altaruppsats

Göran Sundin (Konstnär - Dekormålare)

År 1833 - 1835 Fast inredning - predikstol

Göran Sundin (Konstnär - Dekormålare)

År 1833 - 1835 Fast inredning - bänkinredning
År 1833 - 1835 Fast inredning - läktare
Orgelläktare
År 1833 - 1835 Nybyggnad
Den nyklassicistiska kyrkan byggdes 1833-35 av byggmästaren Anders Åkerlund efter ritningar från 1814 av Simon Geting.

Anders Jacob Åkerlund (Byggmästare)

Simon Geting (Arkitekt)

År 1836 - 1836 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör
Draperimmålning på östväggen, avlägsnad 1903-1912

Göran Sundin (Konstnär - Dekormålare)

År 1839 - 1839 Fast inredning - orgel, orgelfasad
Länk till Göteborg Organ Art Center: http://goart.gu.se/cgi-bin/goartslev4/goart.taf?_function=detail&BUILDING_uid1=174&ORGEN_uid1=449&PERSON_uid1=29

Johan Gustaf Ek (Orgelbyggare)

År 1880 - 1890 Teknisk installation - värme
Två stora kaminer.
År 1903 - 1903 Specifika inventarier - altartavla
Kvinnorna vid graven

Karl Tirén (Konstnär)

År 1903 - 1912 Ändring - restaurering
Bl.a. draperimålningen från byggnadstiden på östväggen avlägsnades

Gustaf Hermansson (Arkitekt)

År 1903 - 1912 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör

J O Bjelke (Hantverkare - Målare)

År 1931 - 1931 Ändring - ombyggnad, yttertak
Takresningen förstärkt och spåntaket ersatt med skiffertak.

J A Sandberg (Byggmästare)

År 1938 - 1943 Ändring - ombyggnad, fönster
Kyrkan fick innanfönster.
År 1953 - 1953 Ändring - restaurering
Bl.a. dekormålniningen från 1903-1912 års restaurering togs bort. Altaruppsats från 1691 uppsattes i kyrkorummet

Gösta Rollin (Arkitekt)

År 1953 - 1953 Underhåll - omputsning
Putslagning.

Gösta Rollin (Arkitekt)

År 1953 - 1953 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Vitkalkning av fasaderna. Ommålning av snickerierna och sockeln.

Gösta Rollin (Arkitekt)

År 1953 - 1953 Ändring - ombyggnad
Ny ingång upptagen till sakristian från öster. Järnräcken i lanterninen istället för träräcken.

Gösta Rollin (Arkitekt)

År 1953 - 1953 Ändring - ombyggnad, interiör
Fönstret mitt på nordsidan igensatt och på dess plats uppsatt den gamla kyrkans altaruppställning med tillhörande altarring. På ömse sidor ett par bänkpyramider. Dopängeln utbytt mot ett dopfunt från 1600-talets slut. Nya dörrar i vindfången. Plafonden i valvet förkortad i väster.

Gösta Rollin (Arkitekt)

År 1953 - 1953 Fast inredning - bänkinredning
Modernisering av sittbänkarna.

Gösta Rollin (Arkitekt)

År 1953 - 1953 Teknisk installation - värme
Kaminerna borttagna. Elektrisk värme.

Gösta Rollin (Arkitekt)

År 1953 - 1953 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning.

Gösta Rollin (Arkitekt)

År 1953 - 1953 Ändring - tilläggsisolering
Isolering av golv och innertak.

Gösta Rollin (Arkitekt)

År 1953 - 1953 Ändring - ombyggnad, interiör
Förändrad inredning i sakristian.

Gösta Rollin (Arkitekt)

År 1953 - 1953 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt golv i vapenhuset med kalkstensplattor istället för trägolv.

Gösta Rollin (Arkitekt)

År 1953 - 1953 Underhåll - målningsarbete, interiör
Ommålning av interiören.

Gösta Rollin (Arkitekt)

År 1981 - 1981 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktarunderbyggnad

Jörgen Grönvik (Arkitekt)

År 1991 - 1998 Konservatorsarbeten
Konservering av textila föremål.
År 1998 - 1998 Underhåll - målningsarbete, interiör
Kyrkorummets väggar samt tak och väggar i sakristia målades om. Bänkinredningen rengjordes och bättringsmålades. Golven behandlades.

Leif Markström (Arkitekt)

År 1998 - 1998 Underhåll - exteriör
Länk till Göteborg Organ Art Center: http://goart.gu.se/cgi-bin/goartslev4/goart.taf?_function=detail&BUILDING_uid1=174&ORGEN_uid1=449&PERSON_uid1=29

Leif Markström (Arkitekt)

År 1998 - 1998 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Fönster och smidesdetaljer målades om.

Leif Markström (Arkitekt)