Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KIRUNA KARESUANDO KYRKA 1:1 - husnr 1, KARESUANDO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1102-1.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KARESUANDO KYRKA (akt.), KARESUANDO KYRKA (akt.)

1904 - 1905

1904 - 1905

Norrbotten
Kiruna
Lappland
Karesuando
Karesuando församling
Luleå stift
Laestadiusvägen 101

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2004

Den nuvarande kyrkan från 1905 är byns andra, ritad av Gustaf Lindgren.

År 1904 - 1905 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, vapenhus och torn

Gustaf Lindgren (Arkitekt)

År 1904 - 1905 Nybyggnad - Korparti

Gustaf Lindgren (Arkitekt)

År 1904 - 1905 Nybyggnad - Torn

Gustaf Lindgren (Arkitekt)

År 1904 - 1905 Nybyggnad - Vapenhus

Gustaf Lindgren (Arkitekt)

År 1904 - 1905 Nybyggnad
Kyrkan uppförs. Arkitekt Gustaf Lindgren. Ritningarna upprättade redan 1888.

Gustaf Lindgren (Arkitekt)

År 1953 - 1954 Ändring - restaurering
Restaurering av kyrkan. Arkitekt Folke Löfström.  Förstärkning av grunden  Förbättrad isolering  Elektrisk uppvärmning  Rivning av gamla sakristian. Ny sakristia i gamla koret.  Omarbetning av långsidans fönster. Fönstren placeras i stenfoten  Borttagande av utvändiga skärmtak över sidoingångarna liksom sakristian  Nytt entréparti  Ny uppställning av predikstol, knäfall och dopfunt i korpartiet  Ny färgsättning med nya armaturer  Ny bänkinredning tillkom  Kyrkans plåttak ersätts av spåntak
År 1961 - 1961 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Altarskulptur av Bror Hjort, skänkt av konstnären.

Bror Hjorth (Konstnär - Skulptör)

År 1975 - 1975 Ändring - restaurering
Restaurering av kyrkan. Arkitekt Bertil Franklin, MAF Arkitektkontor AB. Bl.a.  Utvändiga målningsarbeten  Nytt takspån  Ombyggnad av södra entrén. Rullstolsramp  Invändiga målningsarbeten

Bertil Franklin (Arkitekt)

År 1980 - 1980 Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör
Tillstånd till väggmontage för ny placering av altarskulptur. Bo Lindén Byggkonsult AB.
År 1982 - 1982 Ändring
Tillstånd till ny plåttäckning av kyrkans tak. NAB Konsult, Kiruna.
År 1994 - 1994 Underhåll
Förbättrings- och underhållsarbeten i kyrkan. Bo Lindén Byggkonsult AB.  Toalettrum och kapprum under del av läktaren  Bänkinredningen kortas på var sida av mittgången  Utbyte av elcentral  Ny heltäckande matta på podiet  Invändig ommålning