Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

AVESTA ÖSTANBYN 46:1 - husnr 1, GRYTNÄS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

grytnäs4.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GRYTNÄS KYRKA (akt.)

1280 - 1319

1300 - 1309

Dalarna
Avesta
Dalarna
Grytnäs
Grytnäs församling
Västerås stift
Kyrkbyvägen 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Bostadsbebyggelse - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2005

Talrika fornlämningar från stenåldern och järnåldern vittnar om bygdens betydelse redan under förhistorisk tid. Senare kom järnhanteringen att gynna utvecklingen i denna del av Berg-slagen, men det bördiga landskapet kring Dalälven bidrog också tidigt till byarnas välstånd. Grytnäs vidsträckta socken bildades redan under medeltiden. Kring kyrkan med sitt strategiska läge, intill Grytnäsån där flera vägar möts, växte en betydande kyrkby fram.

Grytnäs nuvarande kyrka har tillkommit i flera etapper och genomgått ett flertal förvandlingar under århundraden. Ett inhugget årtal som ännu på 1700-talet var synligt på kyrkans gamla västpo...

Läs mer i eget fönster

År 1280 - 1319 Nybyggnad
Långhus
År 1300 - 1309 Nybyggnad
Första stenkyrkan uppförs under 1300-talet. Enligt ett årtal som ännu på 1700-talet var synligt i västra portalen invigdes kyrkan 1309.
År 1400 - 1983 Ändring
För historiskt viktiga händelser och ombyggnationer i kyrkans historia från 1400-talet till 1983 se bifogad PDF.
År 1730 - 1730 Nybyggnad - Korparti
År 1730 - 1730 Ändring - tillbyggnad
Långhuset förlängt åt öster
År 1746 - 1746 Nybyggnad - Sakristia
År 1794 - 1794 Nybyggnad - Torn

Eric Sjöström (Byggmästare)