Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

BORLÄNGE NORR AMSBERG 9:13 - husnr 1, AMSBERGS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

1241-3.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
AMSBERGS KAPELL (akt.)

1683 - 1683

1683 - 1683

Dalarna
Borlänge
Dalarna
Stora Tuna
Stora Tuna församling
Västerås stift
Norr Amsberg 320

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Historik

Inventeringsår 2004

Järnbrukens expansion i Bergslagen under 1600- och 1700-talen kom att inverka märkbart på befolkningsökningen och levnadsstandarden. Förhållandena medförde även ett omfattande kyrkobyggande och ett stort antal kapell och träkyrkor uppfördes under perioden, av vilka Amsberg är ett återstående vittnesbörd.

Redan 1647 uppfördes ett första kapell på platsen. Det ersattes 1683 av nuvarande, som till-byggdes i flera omgångar på 1700-talet och slutligen renoverades helt på 1920-talet.

Källor och litteratur
Ahlberg, Hakon; 1996. Dalarnas kyrkor i ord och bild.
Amsbergs kapellet. Julbok Västerås stift, 1925:111
Boëthius, Gerda; 1932...

Läs mer i eget fönster

År 1683 - 1683 Nybyggnad
Långhus, kor och sakristia
År 1683 - 1683 Nybyggnad
Tidigare kapellbyggnad rivs och Nuvarande kyrkobyggnad påbörjas.
År 1740 - 1991 Ändring
För övriga ombyggnationer och ändringar i kyrkans historia se bifogad PDF-fil med händelselista.

Magnus Dahlander (Arkitekt)