Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

BORGHOLM HÖGSRUMS KYRKA 1:1 - husnr 1, HÖGSRUMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

högsrum12.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HÖGSRUMS KYRKA (akt.)

1822 - 1822

1822 - 1822

Kalmar
Borgholm
Öland
Högsrum
Räpplinge-Högsrums församling
Växjö stift
Högsrums bygata 2

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

I Högsrums socken fanns troligen redan under 1000-talet en kyrka av trä. Var denna kyrka
stod är dock inte känt. Under 1100-talets första hälft byggdes, på den plats där kyrkan står
idag, en kyrka i sten med långhus, kor och absid. Ett torn i väster tillkom under 1100-talets
andra hälft. Detta torn finns till stora delar kvar än idag liksom långhusets västra gavel. I
söder fanns ett vapenhus men när det byggdes är inte känt. Under 1700-talet ökade
befolkningen i socknen. Kyrkan försågs med läktare och fler bänkar sattes in men det hjälpte i
längden inte. År 1821 skickades ett förslag på ny kyrka till Överintendentsämbetet. Det...

Läs mer i eget fönster

År 1180 - 1220 Nybyggnad - Torn
Torn och västgavel, återstår från den medeltida kyrkan
År 1704 - 1704 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt
År 1822 - 1822 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredning
År 1822 - 1822 Fast inredning - läktare
Läktare
År 1822 - 1822 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och sakristia

Carl Gustaf Blom-Carlsson (Arkitekt)

Leonard Lindman (Byggmästare)

År 1822 - 1822 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia

Carl Gustaf Blom-Carlsson (Arkitekt)

Leonard Lindman (Byggmästare)

År 1822 - 1822 Nybyggnad - Korparti
Kor

Carl Gustaf Blom-Carlsson (Arkitekt)

Leonard Lindman (Byggmästare)

Nils Johan Jonsson (Konstnär)

År 1822 - 1822 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Kyrkan uppfördes 1822 av häradsmurmästare Leonard Lindman från Wij i Källa socken. Ritningen hade bearbetats på Överintendentämbetet av Carl Gustaf Blom Carlsson 1821 och kyrkan kom att ersätta en medeltida stenkyrka med västtorn. Tornet och långhusets västgavel från medeltidskyrkan inkorporerades i den nya kyrkan.
År 1840 - 2009 Ändring
För kyrkans historia hänvisas till "byggnadens historik" samt bifogad PDF "Högrums kyrka".
År 1853 - 1853 Fast inredning - altaruppsats
Altaruppsats

Olof Petersson (Hantverkare - Snickare)

Sven Gustaf Lindblom (Konstnär)

År 1886 - 1886 Fast inredning - predikstol
Predikstol