Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VETLANDA NÄSBY 12:1 - husnr 1, NÄSBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

näsbyext1.png

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
NÄSBY KYRKA (akt.)

1150 - 1200

1726 - 1727

Jönköping
Vetlanda
Småland
Näsby
Näsby församling
Växjö stift
Näsby Kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 2007

Näsby kyrka är en av flera tidigmedeltida stenkyrkor som uppfördes i och kring Njudungs
folkland under 1100-talets senare hälft. Flertalet av dessa stenkyrkor omfattar ett i ett
sammanhang uppfört långhus, kor och absid. Den befintliga dopfunten har daterats till 1200-
talet. För övrigt omfattar kyrkans lösa inventarier en rad medeltida träskulpturer samt framför
allt ett triumfkrucifix från 1200-talet.
En av kyrkans i dag mer betydelsefulla inventarier är predikstolen som tillverkades 1690
av bildhuggaren Johan Kuhla. Denna skänktes av familjen Silferhielm på Flishult. Det
ursprungliga ljudtaket är inte uppsatt, men bevarat ...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1249 Nybyggnad - Korparti
Medeltidskyrkans absidkor fungerar som sakristia
År 1100 - 1249 Nybyggnad - Sakristia
År 1150 - 1200 Nybyggnad
Nybyggnad – kyrkan. Äldsta stenkyrkan uppfördes, bestående av rektangulärt långhus och smalare kor med absid.
År 1200 - 2005 Ändring
För specifika händelser, se pdf.

Erik Nordström (Orgelbyggare)

Johan Christian Zschotzscher (Konstnär)

Johan kuhla (Konstnär)

Lars Höflin (Byggmästare)

Lars Solberg (Orgelbyggare)

Njudungsmästaren Njudungsmästaren (Konstnär - Bildhuggare)

Richard Jacoby (Orgelbyggare)

Sven Wahlgren (Konservator)

År 1726 - 1727 Nybyggnad
Långhus, uppfört som korsarm till medeltidskyrkans långhus.
År 1807 - 1807 Nybyggnad - Torn