Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VETLANDA SKIRÖ KYRKA 1:2 - husnr 1, SKIRÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

skirö.png

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SKIRÖ KYRKA (akt.)

1835 - 1837

1837 - 1837

Jönköping
Vetlanda
Småland
Skirö
Alseda församling
Växjö stift
Skirövägen 26

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 2004

Skirö socken ligger i Vetlanda kommun, i Jönköpings läns östra del, knappa fem kilometer från
länsgränsen mot Kalmar län. Där uppfördes Skirö kyrka 1837 och lades då i nord-sydlig riktning på
kyrkotomten. Den nya kyrkan ersatte en medeltida stenkyrka som låg några hundra meter sydväst om
nämnda nybygge. Platsen för den gamla kyrkan är ännu tydligt markerad både genom den tidigare
kyrkans grund och den fristående klockstapeln som uppfördes 1951.
Den nya kyrkobyggnaden utgör att tydligt exempel på en nyklassicistisk kyrka, både till volym och sättet
på hur formspråket har använts. Kyrkotomten placerades på en högt belägen kulle,...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 2004 Ändring
För specifika händelser, se pdf.
År 1835 - 1837 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn

Jacob Wilhelm Gerss (Arkitekt)

Johan Berglund (Byggmästare)

År 1835 - 1837 Nybyggnad - Torn

Jacob Wilhelm Gerss (Arkitekt)

Johan Berglund (Byggmästare)

År 1835 - 1837 Nybyggnad - Sakristia

Jacob Wilhelm Gerss (Arkitekt)

Johan Berglund (Byggmästare)

År 1835 - 1837 Nybyggnad - Korparti

Jacob Wilhelm Gerss (Arkitekt)

Johan Berglund (Byggmästare)

År 1837 - 1837 Nybyggnad
Rivning. Skirö gamla kyrka revs i samband med att den nya kyrkan uppfördes. Flera av inventarierna i den gamla kyrkan såldes på auktion. De föremål som senare har återbördats till Skirö nya kyrka är sakristidörren samt läktarbröstets målningar av apostlarna. Nybyggnad. Skirö nya kyrka färdigställdes. Invigning förrättades den 10 september av biskop Esaias Tegnér