Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ORUST KYRKEBYN 2:2 - husnr 1, TORPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2707-1 (B)

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
TORPS KYRKA (akt.)

1868 - 1871

Västra Götaland
Orust
Bohuslän
Torp
Torps församling
Göteborgs stift
Torps kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1992

Bohusläns museums historik vid inventering 2002-2005:

TORPS kyrka på Orust byggdes 1868-1871 av byggmästare L H Arvidsson, efter ritningar signerade A R Pettersson. Den ersatte då en medeltida föregångare av sten, som samtidigt revs. Efter några år (1885) kompletterades interiören med ett orgelverk av Salomon Molander. Detta orgelverk har efter flera ändringar under 1900-talet nyligen restaurerats till en form snarlik den ursprungliga.

Kyrkan har genomgått flera invändiga renoveringar (1920, 1950, 1992) varvid smärre ändringar gjorts. Den största förändringen skedde 1950 då den gamla kyrkans predikstol och altaruppsats ersatte de...

Läs mer i eget fönster

År 1868 - 1871 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn.

L Johansson (Arkitekt)

År 1868 - 1871 Nybyggnad - Torn

L Johansson (Arkitekt)

År 1868 - 1871 Nybyggnad - Sakristia

L Johansson (Arkitekt)

År 1868 - 1871 Nybyggnad - Korparti

L Johansson (Arkitekt)

År 1885 - 1885 Fast inredning - orgel
Orgeln byggd.

Gustaf Pettersson (Arkitekt)

Salomon Molander (Orgelbyggare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1920 - 1920 Underhåll - interiör
"Invändig renovering", oklart exakt vad som gjorts.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1920 - 1920 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgelverket moderniserat.

A Magnussons Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1925 - 1925 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Kyrkogården utvidgas.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1933 - 1933 Fast inredning - altaruppsats
Ny altartavla inom befintligt ramverk.

Gerda Höglund (Konstnär)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1935 - 1935 Teknisk installation - värme
Centralvärme installeras, varvid kakelugnarna rivs.

AB G Mathiesens maskinfabrik, Göteborg (Firma)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1935 - 1935 Ändring - ombyggnad, fönster
Innanfönster monteras.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1948 - 1948 Underhåll - takomläggning
Omtäckning av torntaket.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1949 - 1949 Konservatorsarbeten
1600-tals predikstol och altaruppsats restaurerade och konserverade inför uppsättning.

C O Svensson (Konservator)

Valfrid Andersson, Timmerås, Forshälla (Konstnär - Bildhuggare)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1950 - 1950 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning.

Nils Brattberg, Karlskrona (ingenjör) (Konstruktör)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1950 - 1950 Underhåll - interiör
Invändig renovering.

Arthur Brattberg (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1950 - 1950 Ändring - ombyggnad, interiör
I samband med invändig renovering sätts gamla kyrkans altaruppsats och predikstol upp. Befintlig altaruppsats flyttas till sidan.

Arthur Brattberg (Arkitekt)

C O Svensson (Konservator)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1961 - 1961 Ändring - ombyggnad, interiör
Ändring i koret.

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1962 - 1962 Teknisk installation - värme
Eluppvärmning installerad.

Karl G. Eliasson (Firma)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1970 - 1970 Underhåll - exteriör
Utvändiga putslagningar och ommålning.

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 1980 - 1980 Fast inredning - bänkinredning
Sitsarna ombyggda i bänkarna.

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 1983 - 1984 Underhåll - exteriör
Utvändiga putslagningar och ommålning.

Torbjörn Almroth, Stenungsund (Arkitekt)

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 1986 - 1986 Underhåll - målningsarbete, interiör
Invändig målning av innertak.

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 1987 - 1987 Fast inredning - orgel
En stämma från Kinna kyrkas (Västergötland) Molanderorgel deponeras i Torps kyrka inför orgelrestaurering.

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 1987 - 1987 Fast inredning - orgel, orgelverk
Orgelverket restaureras till nära originalutförande C G Lewenhaupt: orgelkonsult.

Carl Gustaf Lewenhaupt (Orgelbyggare)

Smedmans Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 1992 - 1992 Underhåll - interiör
Invändig renovering, med ommålning, byte av värmeanläggning mm.

Torbjörn Almroth, Stenungsund (Arkitekt)

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 1992 - 1992 Ändring - ombyggnad, interiör
I samband med invändig renovering byggdes rum under läktaren, samt vissa andra mindre ändringar

Torbjörn Almroth, Stenungsund (Arkitekt)

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 2002 - 2002 Underhåll - takomläggning
Byte av taktegel

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)

År 2003 - 2004 Fast inredning - orgel
En kororgel placeras i koret, en äldre orgel från 1870-talet, som ursprungligen stått i en metodistkyrka i Falun.

Bohusläns museums arkiv (Arkiv)