Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

TJÖRN VALLA KYRKA 3:1 - husnr 1, VALLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2372-004.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VALLA KYRKA (akt.)

1859 - 1861

1859 - 1861

Västra Götaland
Tjörn
Bohuslän
Valla
Valla församling
Göteborgs stift
Valla kyrkväg 31

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2000

Bohusläns museums historik vid inventering 2002-2005:

VALLA har haft kyrka sedan medeltiden. Den gamla kyrkan byggdes till med ett gravkor i öster 1663-64, för kvarlevorna efter Margareta Hvitfelts familj. Den gamla kyrkan befanns dock för liten under 1800-talet, och revs 1859.Den ersattes av en ny kyrkobyggnad, byggd av Andreas Persson från Bollebygd efter ritningar av Ludvig Hedin. Gravkoret i öster fick dock stå kvar, och byggdes samman med nya kyrkan, som stod klar 1861. Andreas Persson hade tidigare också byggt grannkyrkorna i Stenkyrka och Klövedal.
Även andra delar, som altaruppsatsen och dörrarna in till gravkoret fick bli ...

Läs mer i eget fönster

År 1663 - 1664 Nybyggnad - Gravkor
Gravkor för familjen Hvitfeldt-Dyre.

Margareta Hvitfeldt (Byggherre)

Thomas Dyre (Byggherre)

År 1859 - 1861 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn.

Ludvig Hedin (Arkitekt)

År 1859 - 1861 Nybyggnad - Torn

Ludvig Hedin (Arkitekt)

År 1859 - 1861 Nybyggnad - Sakristia

Ludvig Hedin (Arkitekt)

År 1859 - 1861 Nybyggnad - Korparti

Ludvig Hedin (Arkitekt)

År 1859 - 1861 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet

Andreas Persson, Bollebygd (Byggmästare)

Ludvig Hedin (Arkitekt)

År 1872 - 1872 Ändring - ombyggnad, interiör
Reparationer i kyrkan eller i gravkoret. Anders Greens gravhäll flyttas in i vapenhuset.
År 1872 - 1872 Specifika inventarier - dopfunt
1872 Dopfunten till Göteborgs historiska museum. Gustaf Brusewitz.
År 1878 - 1878 Fast inredning - orgel

Salomon Molander (Orgelbyggare)

År 1899 - 1900 Ändring - ombyggnad
Ändring av Hvitfeldtska gravkoret: omputsning med cement, två nya fönster upptagna. Kalkstensgolv inlagt. Gravkorets ytterputs reparerad och omkalkad.
År 1925 - 1925 Underhåll - exteriör
Utvändiga reparationer av gravkoret.
År 1926 - 1926 Ändring - restaurering
Invändig restaurering av gravkoret; fönster igenmurade, sentida dörrar borttagna, samt reparationer.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1926 - 1926 Konservatorsarbeten
Restaurering och konservering av dörrar mot koret, restaurering av den gamla predikstolen.

Sven Gustafsson (Konservator)

År 1929 - 1929 Underhåll - interiör
Invändig renovering, med bl a nya golv mm.

Axel Forssén (Arkitekt)

År 1929 - 1929 Teknisk installation - värme
Centralvärme med pannrum under sakristian.
År 1929 - 1929 Konservatorsarbeten
Konservering av altaruppsats och läktarbarriär.

Sven Gustafsson (Konservator)

År 1944 - 1944 Ändring - restaurering, interiör
Framtagning av altarringens äldre färger.
År 1946 - 1946 Underhåll - takomläggning
Omtäckning av tornet med koppar.
År 1949 - 1949 Ändring - ombyggnad, fönster
Katedralglas i korfönstren.
År 1950 - 1950 Underhåll - exteriör
Reparation av gravkorets tak.
År 1950 - 1950 Teknisk installation - el
Kyrkan får elbelysning.
År 1952 - 1952 Specifika inventarier - kyrkklocka
Kyrkans gamla klocka till Lilla Askerön.
År 1959 - 1959 Underhåll - målningsarbete
Yttre och inre ommålning "med plastfärg" .
År 1962 - 1962 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Uvändig målning av gravkoret, med "plastfärg".
År 1964 - 1964 Underhåll
Omfattande träskadeinsektssanering utförd av Bill Slagarp.
År 1967 - 1967 Underhåll - exteriör
Yttre reparationer (omputsning och ommålning av fasaden).
År 1970 - 1970 Underhåll
Yttre reparationer av gravkoret.
År 1971 - 1971 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk, med återanvändning av fem äldre stämmor.

Olof Hammarbergs orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1974 - 1974 Teknisk installation - VA
Toaletter i vapenhus.
År 1977 - 1977 Teknisk installation - värme
Elvärme installerad.
År 1984 - 1985 Underhåll - interiör

Per B. Persson (Arkitekt)

År 1984 - 1985 Konservatorsarbeten
Konservering av altartavlan, gamla predikstolen, gravkorsdörrar, nummertavlor, altarring, läktarbarriär.
År 1990 - 1991 Ändring - ombyggnad, interiör
Inbyggnad av rum under läktaren.

Per B. Persson (Arkitekt)

Tellestams byggnads AB, Algot (Byggmästare)

År 1994 - 1994 Ändring - ombyggnad, interiör
Ombyggnad av skåpen i sakristian.
År 2000 - 2001 Underhåll - exteriör
Utvändig reparation (ommålning mm, särskilt fönster och dörrar).