Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SOTENÄS MALMÖN 1:5 - husnr 1, MALMÖNS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2644-1 (B)

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
MALMÖNS KYRKA (akt.)

1796 - 1797

1796 - 1797

Västra Götaland
Sotenäs
Bohuslän
Askum
Södra Sotenäs församling
Göteborgs stift
Myrvägen 9, Prästgårdsgränd 2

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 1992

Bohusläns museums historik vid inventering 2002-2005:

När Lysekils nuvarande kyrka byggdes åren efter sekelskiftet 1900, erbjöd sig en möjlighet för de boende på Malmön att få en egen kyrka. Vägen till den egentliga sockenkyrkan i Askum var lång, och här som på många andra håll hade man diskuterat möjligheterna att uppföra en egen kyrka. Egen kyrkogård hade anlagts 1890.

Kyrkan i Lysekil var byggd 1796-97, med ett torn som återuppförts efter en storm 1817. Denna inköptes för tretusen kronor, och flyttades till Malmön 1906, där den återuppfördes och inreddes 1906-1907. Predikstolen och skärmväggen bakom altaret, liksom altarri...

Läs mer i eget fönster

År 1796 - 1797 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Kyrkan uppförd på sin ursprungliga plats i Lysekil.
År 1796 - 1797 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
År 1817 - 1817 Nybyggnad - Torn
Tornet sönderblåst i storm, återuppfört.
År 1843 - 1843 Ändring - ombyggnad, exteriör
Möjligen gjordes en ombyggnad av tornet detta år, ritning finns i alla fall upprättad.

Jacob Wilhelm Gerss (Arkitekt)

Antikvariskt-Topografiska Arkivet (ATA) (Arkiv)

År 1877 - 1877 Fast inredning - altaruppsats
Kyrkans altaruppsats skänkt till kyrkan.

Vilhelmina Lagerholm (Konstnär)

År 1906 - 1906 Flyttning
Flyttad från Lysekil till Malmön. En ursprunglig sakristia slopades vid uppförandet på Malmön.
År 1906 - 1907 Flyttning
Kyrkan flyttas till Malmön. Delvis ny inredning.

Eugen Thorburn (Arkitekt)

År 1907 - 1907 Återinvigning
År 1911 - 1911 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk i det befintliga orgelhuset.

Eskil Lundén (Orgelbyggare)

År 1929 - 1929 Teknisk installation - värme
Centralvärme
År 1932 - 1932 Underhåll - målningsarbete, interiör
Invändig ommålning.

C O Svensson (Konservator)

År 1933 - 1933 Konservatorsarbeten
Konservering av altaruppsatsen, med komplettering av kolonnernas kapitäl.

C O Svensson (Konservator)

År 1949 - 1949 Teknisk installation - el
Elektrisk belysning och uppvärmning. Skorstenen riven.
År 1956 - 1956 Fast inredning - läktare
Ommålning av läktarbarriären, med ny färgsättning.

Ernst Söderberg (Konstnär)

År 1965 - 1965 Underhåll - målningsarbete, interiör
År 1981 - 1981 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Utvändig ommålning med oljefärg.
År 1990 - 1990 Fast inredning - orgel
Digitalorgel anskaffad.
År 1997 - 1997 Underhåll - takomläggning
Takteglet bytt mot nytt tegel.
År 1999 - 1999 Underhåll - målningsarbete, exteriör
År 2000 - 2000 Underhåll - interiör
Nytt orgelverk i det befintliga orgelhuset.

Arkitekt Triangeln, Trollhättan (Arkitektkontor)

Magnus Wångblad (Arkitekt)

År 2000 - 2000 Ändring - ombyggnad, interiör
Större invändig renovering, med rum byggda under läktaren, med bl a ny sakristia, viss ändring av bänkar, framflyttning av altaret.

Arkitekt Triangeln, Trollhättan (Arkitektkontor)

Magnus Wångblad (Arkitekt)

År 2000 - 2000 Konservatorsarbeten
Konservering av altaruppsats, altare, altarring.