Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÖTENE SKÄLVUM 13:1 - husnr 1, SKÄLVUMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Skälvums k:a, ext, negnr 03-203-04

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SKÄLVUMS KYRKA (akt.)

1130 - 1139

1130 - 1139

Västra Götaland
Götene
Västergötland
Skälvum
Husaby församling
Skara stift
Skälvums kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 1998

SKÄLVUMS KYRKA - Skälvums kyrka uppfördes under 1130-talet. Kyrkans byggmästare var Othelric, vars namn går att läsa i en relief över västportalen. Kyrkorummet välvdes troligen under senmedeltiden. Förutom den bevarade medeltida planen och det medeltida murverket är även bevarat en liljesten, en dopfunt, en skulpterad madonna, en biskop i stenrelief, delar av ett stenaltare, en kvadratisk stenrelief (troligen ett antemensale) och möjligen västporten från medeltiden. Predikstolen, den före detta altaruppsatsen, muralmålningarna, brudbänkar och troligen läktaren är från 1600-talet - 1700-talet. Den första orgeln inköptes 1890.
1901...

Läs mer i eget fönster

År 1100 - 1249 Specifika inventarier - dopfunt
År 1100 - 1249 Fast inredning - altare
Altarskivan och två hörnkolonnetter bevarade.
År 1130 - 1139 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus och kor med absid. Kyrkan är dendrokronologiskt daterad till 1130-talet.
År 1130 - 1139 Nybyggnad - Korparti
År 1130 - 1139 Dendrokronologisk undersökning
År 1130 - 1139 Nybyggnad

Othelric (Konstnär - Bildhuggare)

År 1140 - 1229 Nybyggnad - Torn
År 1300 - 1499 Valvslagning
År 1600 - 1799 Fast inredning - predikstol
År 1600 - 1799 Fast inredning - altaruppsats
År 1600 - 1699 Arkitekturbunden utsmyckning
Muralmålningar.
År 1700 - 1799 Fast inredning - läktare
År 1890 - 1890 Fast inredning - orgel
År 1901 - 1901 Konservatorsarbeten
Övermålning avlägsnas på altaruppsats. Predikstolen renoveras. Othelrics stenrelief får nuvarande placering över västporten.
År 1901 - 1901 Fast inredning - bänkinredning
År 1908 - 1908 Konservatorsarbeten
Takmålnignarna framtas.

Carl Wilhelm Pettersson (Konservator)

År 1911 - 1911 Ändring - ombyggnad, fönster
De segmentbågade fönstren utbyts mot rundbågade.

Carl Möller (Arkitekt)

År 1911 - 1911 Konservatorsarbeten
Dekor på läktarbröst och brudbänkar befrias från övermålning.

Carl Möller (Arkitekt)

År 1928 - 1928 Fast inredning - orgel
Ny orgel.
År 1945 - 1945 Teknisk installation - värme
Förslaget godkänns.

Sigurd Lidén (Konstruktör)

År 1960 - 1962 Fast inredning - bänkinredning
Renoveras.

Erik Lundberg (Arkitekt)

År 1960 - 1962 Fast inredning - altarring
Ny.

Erik Lundberg (Arkitekt)

År 1960 - 1962 Fast inredning - altare
Istället för stenaltaret sammanfogas och kompletteras delar till ett äldre stenaltare. Skivan hittad i samband med den nu pågående renoveringen.

Erik Lundberg (Arkitekt)

Olle Hellström (Konservator)

År 1960 - 1962 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya fönster.

Erik Lundberg (Arkitekt)

År 1960 - 1962 Ändring - restaurering, interiör
Altaruppsatsen flyttas till nordväggen. En sakristia inreds i långhusets sydvästra del. Nya dörrar till vapenhuset. Rengöring och målning av väggar, tak. bänkar mm.

Erik Lundberg (Arkitekt)

Olle Hellström (Konservator)

År 1972 - 1972 Fast inredning - orgel

Smedmans Orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1980 - 1980 Underhåll - takomläggning
Byte av spån på torntaket.
År 1988 - 1988 Underhåll - takomläggning
Omläggning långhustak.
År 2004 - 2004 Teknisk installation - el
All el utbytt.

YIT Sverige AB (Firma)